Yếu tố giao tiếp là gì?

maylangthang

Thành Viên
yếu tố giao tiếp là gì
Hđ giao tiếp là hđ trao đổi thông tin của con người trong XH,được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (nói hoặc viết) nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức,về tình cảm,về hành động..
.

Mỗi hđ giao tiếp gồm 2 quá trình:- tạo lập văn bản(người nói,viết)

-lĩnh hội văn bản(người nghe,đọc)

Trong hđ giao tiếp có sự chi phối của các nhân tố: nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp, mục đích giao tiếp, phương tiện giao tiếp và cách thức giao tiếp.
 
Top