Hướng dẫn VOLUNTEERING (Tình Nguyện) - Hoàn thành đoạn văn

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Moderator
Complete the gaps in the newspaper article below with a suitable form of the verb in brackets. Choose from the following active or passive forms: present simple, present continuous, past simple, present perfect, past perfect and modals.

Two and a half years ago, Anita Kapur (0) left (leave) university with high hopes and a degree in the History of Art. She then (1) ......................................(spend) the next two years applying in vain for jobs. ‘I soon (2) ............................................ (realise) that I (3) ........................................ (study) something more practical, like computing or accountancy,’ admits Anita. ‘I (4) ........................................... (have) no work experience, and there (5) ........................................... (always be) a lot of competition for jobs in the art world.’ Last summer, Anita (6) ........................................... (see) an advertisement for volunteers to help organise an arts festival in her home town. She (7) ......................................... (apply) and (8)........................................ (accept). Since then, Anita (9) ........................................... (find) a job as an administrator in a London gallery. ‘I definitely (10) ........................................... (not get) this job, if I (11) ......................................... (not gain) such useful experience doing the voluntary job at the arts festival,’ she says. Anita’s experience is far from unique, but it is not only job-seekers who (12) ............................................. (benefit) from volunteering. If businesses (13) ............................................ (see) to be doing something for the community, it (14) ............................................ (enhance) their public image. For this reason, more and more companies nowadays (15) .................................... (encourage) their employees to volunteer, either partly or wholly in the company’s time.


KEYS

1. spent
2. realised
3. should have studied
4. had
5. is always/has always been
6. saw
7.applied
8. was accepted
9. has found
10. wouldn’t have got
11.hadn’tgained
12. benefit
13. are seen
14. enhances
15. are encouraging


P/s: Nếu có gì không hiểu các bạn cứ để lại cmt nhé, mình sẽ giải thích :D
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Bài viết mới

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Các phong trào đấu tranh trưởng thành dần từ tự phát sang tự giác (kể tên)...
 2. songngu songngu:
  Là đúng. Vì nó thúc đẩy chuyển biến trong xã hội Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân trưởng thành. Giai cấp tư sản dân tộc nhận ra bất công ...
 3. songngu songngu:
  @Quyên Tân Thịnh Bạn đăng trong box lịch sử lớp bạn học nhé.
 4. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 5. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 6. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 7. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.