Từ Vựng tiếng Hàn chủ đề giáo dục

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Moderator
Từ vựng tiếng Hàn về trường học, giáo dục

1 : 대학교------ ▶Đại học
2 : 학원 .. >Học viện
3 : 개방 대학------ ▶Đại học mở
4 : 전문 대학------ ▶Cao đẳng
5 : 학기------ ▶Học kì
6 : 공립학교------ ▶Trường công lập
7 : 기숙학교------ ▶Trường nội trú
8 : 연구실,실험실------ ▶Phòng thí nghiệm
9 : 교실------ ▶ Lớp học
10 : 유치원------ ▶Nhà trẻ
11 : 초등학교 ------ ▶Tiểu học
12 : 학생------ ▶Học sinh
13 : 중학교 ------ ▶Trung học
14 : 대학생 ------ ▶Sinh viên
15 : 고등학교 ------ ▶Trung học PT
16 : 연구하다------ ▶ Nghiên cứu
17 : 질문하다 ------ ▶Hỏi
18 : 대학원 ------ ▶Cao học
19 : 가르치다------ ▶ Dạy
20 : 문자 ------ ▶Ngữ pháp
21 : 수업 ------ ▶Tiết học
22 : 단어 ------ ▶>Từ
23 : 쉽다 ------ ▶Dễ
24 : 독학하다 ------ ▶Tự học
25 : 어렵다 ------ ▶Khó
26 : 그만두다 ------ ▶Từ bỏ
27 : 학기초 ------ ▶Đầu học kì
28 : 무료 ------ ▶Miễn phí
29 : 학기말------ ▶ Cuối học kì
30 : 새로운 ------ ▶Mới
31 : 시가표------ ▶Thời khóa biểu
32 : 토론하다 ------ ▶Thảo luận
33 : 학년 ------ ▶Năm học
34 : 마침표 ------ ▶Dấu chấm
35 : 졸업하다 ------ ▶Tốt nghiệp
36 : 불업증서 ------ ▶Bằng tốt nghiệp
37 : ------ ▶Chuông
38 : 정보학 ------ ▶Thông tin
39 : 대문자------ ▶Viết hoa
40 : 문장------ ▶Câu
41 : 더하다(빼다) ------ ▶Tăng(giảm)
42 : 학원 ------ ▶Học viện
43 : 국가 대학교------ ▶ĐH Quốc gia
44 : 부문-학과------ ▶Khoa
45 : 장학금------ ▶học bổng
46 : 사립학교------ ▶Trường dân lập
47 : 주간학교------ ▶Trường ngoại trú
48 : 질료소------ ▶Bệnh xá
49 : 강당 ------ ▶Giảng đường
50 : 사범 ------ ▶Sư phạm
51 : 과학 ------ ▶Khoa học
52 : 건축 ------ ▶Kiến trúc
53 : 심리학------ ▶ Tâm lý
54 : 언어 ------ ▶Ngôn ngữ
55 : 약학 ------ ▶Dược
56 : -공업----- ▶ Công nghiệp
57 : 농업 ------ ▶Nông nghiệp
58 : 기술 ------ ▶Kĩ thuật
59 : 역사 ------ ▶Lịch sử
60 : 미술 ------ ▶Mĩ thuật
61 : 문학 ------ ▶Văn học
62 : 화학 ------ ▶Hóa học
63 : 생물학 ------ ▶Sinh học
64 : 수학 ------ ▶Toán
65 : 음악 ------ ▶Âm nhạc
66 : 물리 ------ ▶Lý
67 : 운동장 ------ ▶>Sân vận động
68 : 화학 ------ ▶Hóa
69 : 불핀------ ▶Phấn
70 : ------ ▶Thước kẻ
71 : 공책------ ▶>Vở
72 : 색연필------ ▶Bút màu
73 : ------ ▶Bút mực
74 : 그림책 ------ ▶Sách tranh
75 : 연피통------ ▶Hộp bút
76 : 놀다 ------ ▶Chơi
77 : 볼펜 ---->Bút bi
78 : 컴퓨터------ ▶Máy tính
79 : 연필 ------ ▶Bút chì
80 : 시험 ------ ▶Thi
81 : 지우개 ------ ▶Tẩy
82 : 더하기 ------ ▶Cộng
83 : 곱하다 ------ ▶>Nhân
84 : 빼셈 ------ ▶Trừ


85 : 나누다------ ▶Chia
86 : 언론 ------ ▶Báo chí
87 : 상업 ------ ▶Thương mại
88 : 경제 ------ ▶Kinh tế
89 : 재정 ------ ▶Tài chính
90 : 철학 ------ ▶Triết học
91 : 의학 ------ ▶Y học
92 : 농림 ------ ▶Nông Lâm
93 : 국제 관계------ ▶ Quan hệ quốc tế
94 : 은행 ------ ▶Ngân hàng
95 : 기본 ------ ▶Cơ bản
96 : 유화 ------ ▶Hội họa
97 : 지리 ------ ▶ Địa lý
98 : 물리 ------ ▶Vật lý
99 : 수학 ------ ▶Toán học


100 : 직무------ ▶Chức vụ
101 : 관리자-감독 ------ ▶Giám đốc
102 : 부사장 ------ ▶Phó giám đốc
103 : 교장 ------ ▶Hiệu trưởng
104 : 부 교장 ------ ▶HIệu phó
105 : 석사- ------ ▶Thạc sĩ
106 : 강사 ------ ▶Giảng viên,
107 : 삼시자 ------ ▶Giám thị


108 : 졸업장,학위 ------ ▶Học vị
109 : 학부장 ------ ▶Trưởng khoa
110 : 교수 ------ ▶Giáo sư
111 : 리더 ------ ▶Phó giáo sư
112 : 박사 ------ ▶Tiến sĩ
113 : 문학사 ------ ▶Cử nhân
114 : 선생님,교사 ------ ▶giáo viên
115 : 시험관 ------ ▶Giám khảo


116 : 담당 교수 ------ ▶Giáoviên phụ trách
117 : 담당교수 ------ ▶Người soạn đề cương
118 : 수험생 ------ ▶Thí sinh
119 : 보호자,경비원 ------ ▶Bảo vệ
120 : 학년 생 ------ ▶Sinh viên năm đầu
121 : 최고학년 ------ ▶Sinh viên năm cuối
122 : 합격하다 ------ ▶Đỗ
123 : 불합격하다 ------ ▶Trượt
124 : 한국학과장 ------ ▶Trưởng Bộ Môn
125 : 대학생 ------ ▶Sinh viên
126 : 실차,검열관 ------ ▶Thanh tra
127 : 비서 ------ ▶Thư kí


128 : 교과 정보 ------ ▶Thông tin môn học
129 : 개설 학기 ------ ▶Học kỳ / Năm học
130 : 교과 구분 ------ ▶Tính chất môn học
131 : 이메일 ------ ▶Email
132 : 수업 목표 ------ ▶Mục tiêu học phần
133 : 수업진행방법 ------ ▶Phương pháp tiến hành bài giảng
134 : 평가방법 ------ ▶Đánh giá
135 : 수강자 의무 및 참고사항 ------ ▶Nhiệm vụ của sinh viên
136 : 출석
------ ▶Chuyên cần
137 : 발표 ------ ▶Phát biểu

138 : 평소 학습 ------ ▶Thái độ
139 : 교과목명 ------ ▶Tên học phần
140 : 학점-강의-실습 ------ ▶Số đvht- lý thuyết – thực hành
141 : 필수/선택 ------ ▶bắt buộc / tự chọn
142 : 면담 가능 시간 및 장소------ ▶ Thời gian & địa điểm tiếp sinh viên
143 : 교재 및 참고문헌 ------ ▶Giáo trình & tài liệu tham khảo
144 : 강의 및 문답 / 발표 및 토론 / 퀴즈 풀이 ------ ▶giảng bài và hỏi đáp / phát biểu và thảo luận
145 : 기타 비고 ------ ▶Khác
146 : 부정행위에 대한처리 ------ ▶Xử lý vi phạm
147 : 과제 ------ ▶Bài tập
148 : 기초 ------ ▶Đầu kì
149 : 중간 ------ ▶Giữa kỳ
150 : 기말 ------ ▶Cuối kỳ
151 : 합계 ------ ▶Tổng cộng_ST_
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 2. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 3. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 4. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.