Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào?

be_ngoc_2011

Thành Viên
Thành Viên
I. Chuẩn bị thí nghiệm:
- Hạt đậu (đậu xanh, đậu đen,...)
- Khay có cát ẩm.

II. Tiến hành thí nghiệm
- Gieo hạt đậu vào khay có cát ẩm cho đến khi cây ra lá thật thứ nhất.
- Chọn 6 cây đậu cao bằng nhau. Ngắt ngọn 3 cây (ngắt từ đọan có 2 lá thật).
- Sau 3 ngày đo lại chiều cao của 3 cây ngắt ngọn và 3 cây không ngắt ngọn. Tính chiều cao trung bình của mỗi nhóm thấy: Nhóm cây ngắt ngọn có chiều cao trung bình thấp hơn nhóm cây không ngắt ngọn.

III. Giải thích
- Khi bấm ngọn cây không cao thêm được, chất dinh dưỡng tập trung cho chồi lá và chồi hoa phát triển.

IV. Kết luận:
- Cây dài ra do phần ngọn (mô phân sinh ngọn)

 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. songngu songngu:
    Chào ngày mới
  2. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.