Hướng dẫn Trình bày những nét lớn về tình hình Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 .

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Top Poster Of Month
31/10/12
5,183
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Trình bày những nét lớn về tình hình Liên XôĐông Âu từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 và ý nghĩa của nó.
I. LIÊN XÔ.
* Bối cảnh:

- Bị tổn thất nặng do Chiến tranh thế giới thứ hai,27 triệu người chết, 1710 thành phố và hơn 70.000 làng mạc bị thiêu hủy, 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.. - Các nước tư bản bao vây kinh tế, cô lập chính trị.

- Phải tự lực tự cường hoàn thành thắng lợi các kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế, củng cố quốc phòng, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới .

** Thành tựu:

* Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong 4 năm 3 tháng.

* Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp được phục hồi

* Khoa học – kỹ thuật phát triển ,năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền nguyên tử của Mỹ. b. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất– kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70). Liên Xô tiến hành các kế hoạch dài hạn và đều hoàn thành , đạt nhiều thành tựu to lớn

* Kinh tế :

- Công nghiệp: Giữa những năm 1970, là cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân…)

- Nông nghiệp: sản lượng tăng trung bình hàng năm 16%.

* Khoa học kỹ thuật: :

+ Năm 1957 phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

+ Năm 1961, phóng tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài ngoài.

* Xã hội:

- Chính trị tương đối ổn định.

- Trình độ học vấn của người dân được nâng cao (3/4 số dân có trình độ trung học và đại học).

* Đối ngoại : - Bảo vệ hòa bình thế giới.

- Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc

- Giúp đỡ cac nước xã hội chủ nghĩa .

* Ý nghĩa :

- Chứng tỏ tính ưu việt của CNXH ở mọi lĩnh vực xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống, củng cố quốc phòng.

- Làm đảo lộn toàn bộ chiến lược của đế quốc Mỹ và đồng minh Mỹ


II. ĐÔNG ÂU .

a. Sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu 1945-1949.

* 1944-1945 nhân dân Đông Âu phối hợp Hồng Quân Liên Xô truy kích quân Đức , đã giành chính quyền và thành lập các Nhà nước dân chủ nhân dân: Ba Lan, Rumani, Hungari, Bulgari, Tiệp Khắc, Nam Tư, Anbani, riêng CHDC Đức ra đời tháng 10/1949.


* Từ 1945 – 1949 tiến hành cải cách ruộng đất.

+ Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước.

+ Ban hành các quyền tự do dân chủ, nâng cao đời sống của nhân dân.

+ Chính quyền nhân dân được củng cố

+ Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản được khẳng định

+ Các thế lực phản động trong và ngoài nước tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của các nước Đông Âu nhưng đều thất bại.

* Các nước CHND Đông Âu ra đời là thay đổi lớn đối với cục diện châu Âu.

b. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu.

* Hoàn cảnh :

- 1950-1975 Đông Âu thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn và phức tạp .

- Xuất phát từ trình độ phát triển thấp, bị bao vây kinh tế, các thế lực phản động chống phá.

* Thành tựu: nhờ sự giúp đỡ của Liên Xô và sự nỗ lực của nhân dân Đông Âu. - Xây dựng nền công nghiệp dân tộc , điện khí hóa .

- Nông nghiệp phát triển nhanh chóng .

- Trình độ khoa học-kỹ thuật được nâng cao

- Trở thành các quốc gia công – nông nghiệp.

* Ý nghĩa :làm thay đổi cục diện Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai , chủ nghiã xã hội trở thành hệ thống .

III . Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở châu Âu.

1. Quan hệ kinh tế, khoa học- kỹ thuật :

* Thành lập :Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) .01.1949:gồm Liên Xô ,Ba Lan , Tiệp Khắc , Anbani, Bung ga ri, Hungari, Rumani sau thêm CHDC Đức, Mông Cổ , Cuba và Việt Nam .

* Mục đích :

-Tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa .

-Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế , văn hóa, khoa học- kỹ thuật …

-Thu hẹp dần về trình độ phát triển kinh tế.

* Thành tựu :

-Thúc đẩy các nước XHCN phát triển kinh tế và kỹ thuật .

- Múc sống được nâng cao.

* Thiếu sót, hạn chế :

+ Không hòa nhập vào nền kinh tế thế giới .

+ Chưa áp dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ .

\+ Do cơ chế quan liêu và bao cấp.

* Ý nghĩa :

- Các nước Xã hội chủ nghĩa có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội .

- Nâng cao đời sống nhân dân

- Ngày 28-8- 1991 ngừng hoạt động .

2. Quan hệ chính trị – quân sự:

+Tổ chức Hiệp ước Vacxava thành lập tháng 05.1955.gồm Liên Xô, Ba Lan , Tiệp Khắc , Anbani, Bungari, Hungari, Rumani, CHDC Đức .

+Mục tiêu:

*Là liên minh phòng thủ về quân sự, chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Châu Âu .

* Giữ gìn hòa bình và an ninh ở Châu Âu và thế giới

* Tạo thế cân bằng về quân sự giữa các nước XHCN và đế quốc vào đầu những năm 1970. *Sau những biến động chính trị lớn ở Đông Âu , những người đứng đầu 2 nước Liên Xô và Mỹ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lạnh (1989), ngày 1-7-1991, tổ chức này ngừng hoạt động .
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Các phong trào đấu tranh trưởng thành dần từ tự phát sang tự giác (kể tên)...
 2. songngu songngu:
  Là đúng. Vì nó thúc đẩy chuyển biến trong xã hội Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân trưởng thành. Giai cấp tư sản dân tộc nhận ra bất công ...
 3. songngu songngu:
  @Quyên Tân Thịnh Bạn đăng trong box lịch sử lớp bạn học nhé.
 4. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 5. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 6. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 7. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.