Trắc nghiệm Top 30 Câu hỏi trắc nghiệm Bài 21 Xây Dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền bắc Đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 1965)

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Top Poster Of Month
Câu 1. Sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp(1946-154) kết thúc, miền Bắc đã cơ bản hoàn thành cuộc cách mạng nào?

A. cách mạng văn hóa.

B. cách mạng ruộng đất.

C. cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Câu 2. Ngày 10-10-1954 đi vào lịch sử Việt Nam với ý nghĩa là

A. ngày giải phóng thủ đô.

B. ngày kí Hiệp định Giơ -ne-vơ.

C. ngày quân Pháp rút khỏi miền Bắc.

D. ngày TW Đảng và Bác Hồ về Hà Nội.

Câu 3. Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào thời gian nào ?

A. 10-10-1954.

B. 10-10-1955.

C. 16-5-1954.

D. 16-5-1955.

Câu 4. Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện nào sau đây ở miền Bắc Việt Nam

A. quân Pháp rút khỏi Hà Nội.

B. quân Pháp rút khỏi Hải Phòng.

C. quân Pháp rút khỏi Quảng Ninh.

D. quân ta tiếp quản thủ đô.

Câu 5. Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng vào thời gian nào ?

A. 10-1-1954.

B. 01-01-1955.

C. 15-6-1955.

D. 16-5-1955.

Câu 6. Điều khoản nào của Hiệp định Giơ -ne-vơ chưa được thực hiện khi Pháp rút khỏi miền Nam Việt Nam tháng 5-1956 ?

A. các bên thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.

B. tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất hai miền Nam - Bắc.

C. các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

D. lấy vĩ tuyến 17( sông Bến Hải-Quảng Bình) làm giới tuyến quân sự tạm thời.

Câu 7. Ngay sau khi Hiệp định Giơ -ne-vơ được kí kết, Mĩ liền thay thế Pháp và dựng lên chính quyền tay sai nào ở miền Nam Việt Nam là

A. chính quyền Bảo Đại.

B. chính quyền Nguyễn Văn Thiệu.

C. chính quyền Trần Trọng Kim.

D. chính quyền Ngô Đình Diệm.

Câu 8. Ngô Đình Diệm được Mĩ dựng lên làm tổng thống chính phủ bù nhìn ở miền Nam Việt Nam thay cho

A. Bửu Lộc.

B. Bảo Đại.

C. Đồng Khánh.

D. Dương Văn Minh.

Câu 9. Mục đích của Mĩ trong việc thay chân Pháp ở miền Nam Việt Nam là

A. giúp đỡ nhân dân miền Nam Việt Nam khắc phục hậu quả của chiến tranh.

B. thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơ -ne-vơ mà Pháp chưa thi hành.

C. biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mĩ.

D. thực hiện ý đồ kéo dài và quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương của Mĩ.

Câu 10. Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình nước ta sau khi Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về vấn đề Đông Dương được kí kết là

A. Pháp chấm dứt chiến tranh và các hành động quân sự với 3 nước Đông Dương.

B. đất nước tạm thời bị chia cắt làm 2 miền với hai chế độ chính trị khác nhau.

C. Ngô Đình Diệm lên nắm quyền, Mĩ âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam.

D. Pháp rút khỏi miền Bắc, miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng.

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ cách mạng của 2 miền Nam-Bắc sau Hiệp định Giơ -ne-vơ

A. đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

B. miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất.

C. miền Bắc tiến hành hàn gắn vết thương, khôi phục kinh tế.

D. miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân

Câu 12 . Để biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới,thành căn cứ quân sự ở Đông Dương và Đông Nam Á, Mĩ đã làm gì?

A. giúp đỡ nhân dân miền Nam Việt Nam khắc phục hậu quả của chiến tranh.

B. thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơ -ne-vơ mà Pháp chưa thi hành.

C. viện trợ cho Pháp để kéo dài và quốc tế hóa chiến tranh Đông Dương .

D. dựng lên chính quyền Ngô Đình Diệm, âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam.Câu 13. Nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về vấn đề Đông Dương là

A. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

B. tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp.

C. chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. tiến hành đấu tranh chống lại Mĩ - Diệm.

Câu 14. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Giơ -ne-vơ năm 1954 về vấn đề Đông Dương là

A. tiến hành cách mạng ruộng đất.

B. tiến hành kháng chiến chống Pháp.

C. tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. tiếp tục cuộc cách mạng dân chủ nhân dân,chống Mĩ - Diệm.

Câu 15. Chủ trương cải cách ruộng đất ở miền Bắc từ 1954- 1956 được Đảng và chính phủ đưa ra khi

A. đất nước ta hoàn toàn giải phóng.

B. miền Bắc được giải phóng.

C. miền Nam được giải phóng.

D. đất nước đang trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Câu 16. Khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta đề ra ngay từ khi thành lập(1930) đã trở thành hiện thực sau cải cách ruộng đất và sửa sai(1954 - 1957)

A. “Đả đảo đế quốc”

B. “ Đả đảo phong kiến”

C. “Người cày có ruộng”

D. “Độc lập-tự do-hạnh phúc”

Câu 17. Chọn câu trả lời đúng nhất trong số các câu từ A đến D để điền vào chỗ trống hoàn thiện đoạn tư liệu nói về chủ trương cải cách ruộng đất của Đảng và Chính phủ sau thắng lợi của kháng chiến chống Pháp:

“Căn cứ vào hoàn cảnh thực tế ở miền Bắc và yêu cầu về quyền lợi kinh tế, chính trị của nông dân, (a) liên minh công-nông, mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất Đảng và chính phủ quyết định “ (b) phát động quần chúng thực hiện cải cách ruộng đất” (SGK Lịch sử 12-trang 159-NXBGD 2016)


A. a.củng cố,b. đẩy mạnh.

B. a.tăng cường, b. đẩy mạnh.

C. a. đoàn kết, b. tăng cường.

D. a. đẩy mạnh, b. củng cố.

Câu 18. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất

A. yêu cầu về quyền lợi kinh tế, chính trị của nông dân.

B. nhằm củng cố khối liên minh công - nông.

C. nhằm mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất.

D. khẩu hiệu “người cày có ruộng” đã trở thành hiện thực.

Câu 19. Nội dung nào dưới đây không phải là thắng lợi của miền Bắc trong cải cách ruộng đất

A. đưa nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn.

B. đưa khẩu hiệu”người cày có ruộng” thành hiện thực.

C. củng cố tăng cường khối liên minh công-nông.

D. đưa nông dân vào các hợp tác xã nông nghiệp.

Câu 20. Từ năm 1954 - 1956 miền Bắc đã tiến hành bao nhiêu đợt cải cách ruộng đất?

A. 4 đợt cải cách.

B. 5 đợt cải cách.

C. 6 đợt cải cách.

D. 7 đợt cải cách.

Các bạn xem thêm ở file đính kèm nhé!
 

Đính kèm

Bài Trước

Top 60 Câu hỏi trắc nghiệm bài 20 cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc- Lịch sử 12

Bài Tiếp

Top 49 câu hỏi trắc nghiệm Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ Xâm lược. Nhân Dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa chiến đấu

Đăng nhập

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. D2KT D2KT:
  Hi anh @Butchi , cuối tuần vui vẻ
 2. Butchi Butchi:
  :wow:
 3. Dream 18 Dream 18:
  Hãy phòng hộ dịch cúm viêm phổi cấp Covid19 cẩn thận mọi người nhé! Chúc cả nhà an lành!
 4. Dream 18 Dream 18:
  Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Tình hình dịch cúm Covid-19 đang diễn biến rất đáng lo. Các bạn đi ra ngoài nhớ phòng hộ đầy đủ nhé. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay, tránh nơi đông người.
Nếu không cần thiết, cố gắng không ra khỏi nhà. Chúc mọi người an lành!
Chào cả nhà! Mình đã trở lại ^^

Thành viên trực tuyến

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.
Top