Tổng hợp ngữ pháp N4 (55 mẫu coi như 55 từ vựng)

Arigato_July

Thành Viên
5/1/17
8
0
1
Thành Viên
1. ~ば~ほど Càng ~ càng…
2. ~たがる Anh/chị… muốn…, thích…
3. ~かもしれない Không chừng~, Có thể~
4. ~でしょう Có lẽ~
5. ~しか~ない Chỉ~
6. ~ておく / ~ておきます Làm gì trước...
7. ~よう Hình như, có lẽ~
8. ~とおもう(~と思う) Định làm…
9. ~つもり Dự định~, Quyết định~
10. ~よてい(~予定) Theo dự định~, theo kế hoạch~
11. ~てあげる Làm cho (ai đó)
12. ~てくれる Làm cho, làm hộ (mình)~
13. ~てもらう Được làm cho~
14. ~ていただけませんか Cho tôi ~ có được không?
15. ~V受身 Động từ thể bị động (Bị, bắt làm gì đó)
16. ~V禁止 Động từ thể cấm chỉ (Cấm, không được…)
17. ~V可能形 Động từ thể khả năng (Có thể làm…)
18. ~V 使役 Động từ thể sai khiến (để/cho, làm cho~)
19. ~V使役受身 Động từ thể thụ động sai khiến (Bi bắt làm gì đó)
20. ~なさい Hãy làm…đi
21. ~ても(V/A/N) Ngay cả khi, thậm chí, có thể~
22. ~てしまう …Xong, lỡ làm…
23. ~みたい Hình như~
24. ~ながら Vừa...vừa...
25. ~のに Cho…, để…
26. ~はずです Chắc chắn~ , nhất định~
27. ~はずがない Không thể có~, Không thể~
28. ~ずに~ Không làm gì…
29. ~ないで ~Mà không
30. ~かどうか ~ hay không?
31. ~という~ Có cái việc ~ như thế
32. ~やすい Dễ~
33. ~にくい Khó~
34. ~てある Có làm gì đó…
35. あいだに、~(~間に、~) Trong khi, Trong lúc, Trong khoảng
36. ~く/ ~にする Làm gì đó một cách…
37. てほしい、~(~て欲しい、~) Muốn (ai) làm gì đó
38. ~たところ Sau khi ~, Mặc dù~
39. ~ことにする Tôi quyết định…
40. ~ことになっている Dự định, qui tắc…
41. ~とおりに(~通り) Làm gì…theo…; Làm gì…đúng theo…
42. ~ところに/ところへ Trong lúc…
43. ~もの Vì~
44. ~ものか Vậy nữa sao…
45. ~ものなら Nếu~
46. ~ものの Mặc dù...nhưng mà~
47. ~ように Để làm gì đó…
48. ~ために Để~, cho~, vì~
49. ~ばあいに(~場合に) Trường hợp, khi…
50. ~たほうがいい/ないほうがいい(~た方がいい/ない方がいい) Nên~, Không nên~
51. ~んです …(Đấy)/ vì…
52. ~すぎる(すぎます)(~過ぎる) Quá…
53. ~V可能形ようになる Đã có thể~
54. ~Vるようになる Bắt đầu ~
55. ~Vる/ないようにする Sao cho ~, Sao cho không ~
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Bài viết mới

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Các phong trào đấu tranh trưởng thành dần từ tự phát sang tự giác (kể tên)...
 2. songngu songngu:
  Là đúng. Vì nó thúc đẩy chuyển biến trong xã hội Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân trưởng thành. Giai cấp tư sản dân tộc nhận ra bất công ...
 3. songngu songngu:
  @Quyên Tân Thịnh Bạn đăng trong box lịch sử lớp bạn học nhé.
 4. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 5. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 6. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 7. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.