Thủy Thiên thiện nguyện là tốt, nhưng đang có vấn đề?

Dream 18

Administrator
Administrator
Không phải đến bây giờ người ta mới biết đến tấm lòng và khả năng thu hút tài trợ siêu đẳng của ca sĩ Thủy Tiên. Cho đợt lũ miền Trung này, tính đến trưa hôm nay, Tiên đã nhận được hơn 105 tỉ đồng từ những người tin tưởng vào uy tín cá nhân cô, vào cách làm khẩn trương nhanh chóng và quyết liệt, trao quà tài trợ trực tiếp đến tận tay đối tượng của cô. Tất nhiên hành động của cô thật đáng ngưỡng mộ và khâm phục.

Nhưng ở góc độ pháp lý, việc làm của cô là có vấn đề.

FB_IMG_1603182785338.jpg


LÀM PHÚC PHẢI TỘI?

1/ Điều 5 Nghị định 64/2008/NĐ-CP VỀ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HỎA HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, CÁC BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO, quy định:

"Điều 5. Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ
1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.
2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.
3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.
Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ."

Đối chiếu quy định trên, Tiên không phải là "tổ chức, đơn vị, cá nhân được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ"

2/ Việc Tiên đang làm hoàn toàn mang tính cá nhân, tự phát. Tuy nhiện việc vận động tiền quyên góp gây quỹ để mang đi cứu trợ ở các địa phương là hoạt động của Quỹ từ thiện (Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích hỗ trợ khắc phục sự cố do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận.) được quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN.

Chiếu theo Nghị định này, hoạt động của Tiên là trái phép và nó có thể gây ra nhiều hệ lụy.

2.1- Quỹ từ thiện phải được thành lập, tổ chức và hoạt động theo đúng pháp luật và điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận. Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép thành lập tóm tắt như sau:
• Phải lập Ban sáng lập quỹ có ít nhất 03 sáng lập viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên.
• Ban sáng lập quỹ lập hồ sơ xin phép thành lập quỹ theo quy định tại Điều 15 Nghị định. Ban sáng lập quỹ có trách nhiệm đề cử Hội đồng quản lý quỹ, xây dựng dự thảo điều lệ và các tài liệu trong hồ sơ thành lập quỹ.
• Muốn lập quỹ thì các sáng lập viên phải đóng góp tài sản để thành lập quỹ. Đối với "Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh" tài sản đóng góp thành lập quỹ là " 6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng); (Ghi chú: các bạn hiểu là trước hết sáng lập viên phải góp tiền lập quỹ đã, sau đó quỹ mới được đi huy động thêm từ bên ngoài nhé)
• Khi đủ điều kiện, hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp này là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) sẽ cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Quỹ phải tiến hành Công bố việc thành lập quỹ. Sáng lập viên chuyển đủ tiền vào tài khoản. Bộ Nội vụ công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Khi đó quỹ mới chính thức được phép hoạt động.

2.2 Về Nguồn thu của quỹ, quỹ được phép "Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật." (điều 35).

2.3 Nghĩa vụ của quỹ được quy định tại khoản 2 điều 8. Dưới đây là một vài nội dung quan trọng liên quan đến chuyện đang bàn:

"d) Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
đ) Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng mục đích của quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật; phải đăng ký mã số thuế và kê khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
e) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
g) Hàng năm, quỹ có trách nhiệm công khai các khoản đóng góp trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31 tháng 3;
i) Hàng năm, quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực hoạt động của quỹ và báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi quỹ đặt trụ sở trước ngày 31 tháng 12;"

2.4 Về Quản lý tài sản, tài chính quỹ, điều 38 quy định:

"...4. Hội đồng quản lý quỹ và Giám đốc quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính quỹ hàng quý, năm theo các nội dung sau:
a) Danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho quỹ;
b) Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ quỹ; công khai kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp;
c) Báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
5. Đối với các khoản chi theo từng đợt vận động, việc báo cáo được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
6. Quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) trên phương tiện thông tin đại chúng hàng năm theo quy định hiện hành."

Xem ở trên để thấy, pháp luật có các yêu cầu nghiêm ngặt về việc thành lập, tổ chức và hoạt động, tính chuyên nghiệp và tính công khai minh bạch của các quỹ.

3/ Nhìn Tiên cầm hàng xấp tiền phát tận tay người dân chúng ta cảm phục nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng cho cô. Chẳng hiểu cô có ghi chép sổ sách, tập hợp chứng từ đầy đủ các khoản thu chi để khi cần có thể giải trình minh bạch hay không nữa. Thiên hạ vốn lắm điều, cô rất khó tránh khỏi những lời dị nghị có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thanh danh và sự nghiệp của cô và của cả gia đình. Vụ lùm xùm với khoản tiền cứu trợ hăm mấy tỉ của MC Phan Anh cách đây không lâu là lời cảnh báo.

4/ Có lẽ ở Việt nam chưa từng xảy ra vụ việc nào cơ quan chức năng đi kiểm tra giấy phép, thanh tra hoạt động của các cá nhân làm từ thiện như Thủy Tiên! Nhưng không phải sẽ không xảy ra nhất là khi có dư luận xấu hay có lời tố cáo hay vu cáo. Việc cô làm xuất phát từ động cơ trong sáng nhưng là hành động hoàn toàn tự phát, không tuân thủ các quy định của pháp luật và cô có thể gặp phải cái cảnh "làm phúc phải tội". Nếu cô còn tiếp tục xông pha từ thiện (mà chắc chắn là cô sẽ làm như vậy), cô nên tính đến việc xin giấy phép lập quỹ.

Đồng bào gặp khó khăn, thiên tai còn cần đến cô.

Cầu chúc cho cô hoàn thành tâm nguyện xuôi chèo mát mái mà không gặp phải sự cố đáng tiếc nào.

Nguồn: Nguyễn Đông
 
  • Like
Reactions: songngu
Cộng tác viên
Dân bây giờ mất lòng tin vào các tổ chức từ thiện nhà nước thì sao đây sếp :nn: Biết bao thành viên của các tổ chức, hiệp hội của nhà nước tham ô, ăn chặn tiền của tổ chức, của người được nhận giúp đỡ. Lên google tìm tin tức về mấy vụ này nhan nhản sếp ơi, em là em trung lập về vụ Thủy Tiên làm từ thiện :bigsmile: thấy ý kiến trái ngược nhau nhưng ai cũng có điểm đúng cả
 
  • Like
Reactions: Khoai

Khoai

Thành Viên
24/2/10
159
23
18
Thành Viên
Lời của Thủy Tiên hôm nay, ủng hộ tinh thần này.

-----
Hôm qua sau khi mình công bố số tiền chuyển khoản là hơn 100 tỷ thì rất nhiều bạn bè anh em gọi điện thoại cho mình cũng như nhắn tin rất nghiêm trọng…

Họ lo lắng cho mình, dặn mình nên khoá tài khoản lại, vì nếu không cẩn thận là coi như mất hết cả sự nghiệp tạo dựng.

Mình nhận rất nhiều lời khuyên cân nhắc của các Facebooker, nhà báo về việc nên làm như thế nào để sử dụng số tiền minh bạch hiệu quả.

Mình cảm ơn và xúc động rất nhiều vì mọi người đã rất quan tâm lo lắng cũng như muốn bảo vệ cho mình.. vì không muốn mọi người quá lo lắng quá nhiều nên mình sẽ trình bày 1 số quan điểm như sau cho mọi người yên tâm.

Nay Tiên viết hơi dài mong mọi người thông cảm nha

Về ý kiến số tiền quá lớn nên cần có 1 tổ chức cứu trợ như 1 bộ máy thu nhỏ để làm việc này có hiệu quả hơn, hoặc giao cho 1 bên cơ quan chức năng nào đó để giải ngân tài chính minh bạch, hoặc thuê 1 bên thứ 3 nào để đi kiểm tra tài chính v.v..

Tất cả những góp ý này, Tiên cảm ơn và ghi nhận rất nhiều, nhưng, mình không làm theo được.

Mỗi người sẽ có 1 quan điểm riêng để làm từ thiện, 1 cách riêng để giúp đỡ cộng đồng.. Việc tổ chức 1 bộ máy cồng kềnh càng làm rắc rối và mất thời gian họp hành rồi đưa ra quyết định? nhỡ đâu trong bộ máy mình xây dựng nên có người không đàng hoàng, gây ảnh hưởng đến tổ chức thì lại càng nguy hiểm trở thành miếng mồi ngon cho các tổ chức phản động chống phá nhà nước, nên tuyệt đối không thể…

Tiên chỉ là 1 cá nhân và Tiên sẽ làm việc theo cái tâm của 1 cá nhân mong muốn giúp đỡ cộng đồng, tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua 1 tổ chức nào cả VÀ CŨNG KHÔNG TẠO RA 1 TỔ CHỨC NÀO CẢ , tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ, là Tiên phải cầm đi, dù có cực đến mấy..nếu giao cho 1 cơ quan tổ chức nào thì khác gì Tiên lừa họ??

Sức Tiên đến đâu Tiên sẽ cố gắng làm đến đó, tổ chức bộ máy là công việc của nhà nước để giúp đỡ nhân dân, như covid hay là cứu hộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đều là có công không nhỏ của nhà nước mình, Tiên đi ra hiện trường thực tế Tiên thấy rõ điều đó nên Tiên rất trân trọng họ.

Nhà nước mình làm những việc lớn, họ chi ngân sách nuôi quân để bảo vệ đất nước, giữ yên bình tổ quốc, còn công việc của một người dân nhỏ bé như mình thì chỉ là làm sao giúp được cộng đồng càng nhiều càng tốt theo tinh thần lá lành đùm lá rách thế thôi.

Lúc nghe nhiều người nói và lo lắng cho mình, sợ sẽ bị làm khó dễ khi cầm số tiền quá lớn, mình có gọi điện hỏi mẹ mình. mình hỏi “ con có nên đóng tài khoản không?” mẹ mình nói “ thôi con, tiền bao nhiêu cho đủ? bao nhiêu người dân còn cực khổ, mình còn lo giúp nhiều người con cứ để đó đi, không đủ mà giúp người ta xây lại nhà cửa mua giống làm ăn đâu, con cứ làm đúng tự khắc Trời Phật sẽ giúp mình, không phải lo”

Mà thực ra mình hỏi thử lòng mẹ mình coi có sợ không chứ với mình “ đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm “ chết mình còn không sợ thì những việc cỏn con này sợ gì mà không cố gắng được

Người ta sống trên đời chết đi không mang theo được gì cả, tiền bạc, danh vọng, địa vị, gia đình v.v… Chết đi chỉ mang theo được cái gì người ta tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động. Nên yêu thương được ai thì yêu thương, giúp được ai thì giúp.

Nếu như vì việc này mà mình không may mất hết mình cũng vui vẻ chấp nhận , vì mình tin rằng với số lượng người được giúp, cũng đánh để mình đánh đổi mà. Ai mà không đến lúc già đi và mất hết chứ.

Một số bạn bảo việc cho tiền cho người dân là không nên, vì như vậy thì bất cập quá, nên giúp thức ăn cho họ.

Mình rõ ràng quan điểm, mục đích chính của mình là giúp Tiền mặt để người dân tái thiết lại cuộc sống sau lũ. Mình ngồi nhà qua báo chí thì nghe vậy thôi chứ không đến thực tế tận nơi thì không thể hiểu được đâu. Mình nói thật là người dân không đói đến mức không còn gì ăn, họ vẫn có hàng xóm giúp đỡ nhau, chính quyền địa phương 1 số nơi vẫn cố gắng gửi thức ăn cho người dân mỗi hộ 4 gói mì 1 ngày.

Chỉ có một số nguy hiểm nước dâng cao làm trở tay không kịp, mất người và tài sản..nước lũ dâng lên thì vài hôm cũng rút.. nhưng mà cái mà mình chứng kiến và ám ảnh là sự hoảng loạn của người dân khi họ mất hết, trôi hết đồ đạc nhà cửa v.v.. các bạn xem clip không? gia súc gia cầm, vay ngân hàng để làm ăn họ bảo mất hết rồi, tủi thân lắm… cái chén cái nồi cũng không còn mà ăn, nóc nhà, cửa, giường chiếu, gia cầm.. trôi hết rồi.. mất hết. Tiên đứng nghe nói mà khóc luôn ấy..

Cái Tiên có thể lúc đó là chỉ cho vài triệu tiền chợ búa thôi chẳng thấm vào đâu so với mất mát.. mà cái được lớn nhất khi Tiên có mặt ở đó là quăng cho họ 1 cái phao bằng những lời động viên. Tiên hứa là sẽ cho họ xây nhà lại cao hơn, cho họ 1 số tiền mua lại những cái đã trôi đi, cho vốn làm ăn để họ có thể tái thiết lập cuộc sống sau lũ. Đó là cái chính mà Tiên muốn làm, chứ không phải chỉ là đến cho vài triệu tiền chợ chửa cháy.

Tiên cũng từng khó khăn, cũng từng ước gì có ai cho mình tiền để mình ăn 1 cái bánh mì thịt hay ly nước mía cho đỡ đói khát, cũng từng tủi thân khi không biết ngày mai mình sẽ sống ra sao, nên Tiên hiểu khi mình quăng cho người ta 1 cái phao ngay lúc hoảng loạn, nó giúp cho người ta yên tâm và có động lực sinh tồn nhiều đến như thế nào.

Riêng ý kiến về việc chi tiêu minh bạch đến mức chi tiết phải ghi ra từng khoản chi và phải có ekip theo làm việc này. Thật sự là Tiên không đủ tiền để chi trả cho ekip làm việc này đâu ạ, đây là việc thiện từ tâm, tất cả những anh em đi theo Tiên đều có công ăn việc làm ổn định, không quen biết nhau, nhưng khi gọi thuê xe thì họ bỏ việc không lấy tiền công, còn kêu gọi thêm anh em trong nhóm tình nguyện để giúp đỡ bảo vệ Tiên những lúc đông dân quá, khi tình hình thiếu kiểm soát.

Để đi gom được hàng cứu trợ là cả 1 vấn đề lớn, các bạn gái giúp Tiên là các em sinh viên đại học, tình nguyện viên tại địa phương. Lũ lớn nên giao thông khó khăn, hàng hoá khan hiếm tụi Tiên phải chạy đi gom hàng từng đại lý lớn, siêu thị, đến những tiệm tạp hoá tiệm thuốc nhỏ, vài chục thùng mì, 5-10 chai dầu gió mỗi nơi một ít… thành đến con số hàng nghìn phần quà mỗi ngày… các chuyển khoản và tiền mặt nhỏ lẻ rất nhiều.

Những hàng hoá này không thể mua từ công ty có hoá đơn chuyên nghiệp được. Hoặc khi cho tiền chợ, Tiên cũng phải nhìn mặt từng người và từng hoàn cảnh mới cho, nhiều như thế hàng ngày bao nhiêu trường hợp gặp, nước cao vừa lo an toàn, vừa lo khiêng hàng hoá nặng, vừa phải chạy việc cho nhanh để giúp được nhiều người hơn, nên không cách gì để mà thuê nổi người theo ghi rõ ràng từng khoản chút chút rồi về tính được…Nên cái lo là lo không biết mọi người có thể chia sẻ về vấn đề này giúp Tiên hay không thôi.

Mình ngồi nhà nghĩ trên giấy thì việc nói thôi nó rất là đơn giản, để làm được thì hãy đặt thử hoàn cảnh rồi mới thấy khó như thế nào khi thời gian vừa hạn hẹp mà vài chục người chạy việc còn không xuể để giúp bà con, ăn trưa chỉ dám ăn vội cái bánh mì không trên xe sau khi làm xong việc, hôm cuối cùng ăn được bát mì tôm lúc đợi thuyền đón là bữa ăn ngon nhất trong tuần rồi…làm gì đủ nhân lực thời gian nên ý tưởng minh bạch đến chi li chi tiết Tiên chắc với mọi người là chỉ có bộ máy trả lương chuyên nghiệp còn chưa chắc làm được hay không.

Tiên đang gọi xin ngân hàng các khoản chi ra vì số đầu vào qua nhiều không giấy nào mà in nổi được hết các thông tin chuyển vào vì nó nhiều lắm lắm. Tiên nghĩ tốt nhất là mọi người cứ chuyển vào, ngân hàng xác nhận số tổng vào, và mình xin số sao kê chi ra chi tiết có đóng dấu ngân hàng, trên các khoản chi ra đó Tiên sẽ giải thích cho mọi người hiểu các khoản này dùng để làm gì làm gì.

Mong là mọi người đừng lo lắng quá nhiều, 100 tỷ thấy nhiều, ai cũng sợ không làm nổi. Nhưng mà bản thân Tiên cũng không biết, có đủ hay là không đủ cho 3-4 tỉnh ngập lũ đâu, ngoài xây nhà mình còn làm cầu cống đường xá cho người dân ở vùng sâu xa, lũ này cuốn trôi bao nhiêu cây cầu, người dân họ không đi qua được nè, họ phải chế cầu tạm đi cực kỳ nguy hiểm. Nếu đủ thì thôi, dư thì mình còn thiếu gì việc để giúp người. Như đợt COVID vừa rồi, Tiên mà có Tiền là Tiên phát lương cho các anh chị em công nhân thất nghiệp để nuôi con nhỏ và cha mẹ già rồi. Lúc đó Tiên chỉ có thể nuôi được 1 số gia đình quá khổ qua mùa dịch bằng cách chuyển tiền Để giúp họ có cái ăn thôi, ai cũng khổ đâu dám kêu gọi thêm, tiền giúp dân không biết bao nhiêu cho đủ đâu ạ.

Và Tiên tin là nếu mình là một công dân tốt biết giúp đỡ người khác, không làm gì trái pháp luật thì chính quyền nhà nước nào cũng ủng hộ cho mình cả, các bạn đừng lo nha

Chiều tối hôm qua Tiên về Sài Gòn để giải quyết công việc còn tồn đọng rồi sẽ quay trở lại miền Trung 1-2 hôm tới. Tiên sẽ up date thông tin sớm cho mọi ngườ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

P/s : à còn 1 việc rất quan trọng, xin mọi người đừng gọi vào số bạn Quỳnh 0902847769 quản lý Tiên nữa ạ, 1 ngày hơn 1.000 cuộc gọi mà trong khi bạn ấy còn công việc và gia đình, tội bạn ấy lắm ạ. Đây là số chỉ dành cho công việc thôi, mấy nay bạn ấy không làm được gì cả ạ.

Mọi người đừng chia sẻ số đó nữa, các việc trợ giúp từ thiện vui lòng gọi vào số riêng 0934007218 nhé. Cảm ơn nhiều ạ
 

minhminh97

Thành Viên
16/10/20
1
0
1
24
santiepthilienket.com
Thành Viên
Lời của Thủy Tiên hôm nay, ủng hộ tinh thần này.

-----
Hôm qua sau khi mình công bố số tiền chuyển khoản là hơn 100 tỷ thì rất nhiều bạn bè anh em gọi điện thoại cho mình cũng như nhắn tin rất nghiêm trọng…

Họ lo lắng cho mình, dặn mình nên khoá tài khoản lại, vì nếu không cẩn thận là coi như mất hết cả sự nghiệp tạo dựng.

Mình nhận rất nhiều lời khuyên cân nhắc của các Facebooker, nhà báo về việc nên làm như thế nào để sử dụng số tiền minh bạch hiệu quả.

Mình cảm ơn và xúc động rất nhiều vì mọi người đã rất quan tâm lo lắng cũng như muốn bảo vệ cho mình.. vì không muốn mọi người quá lo lắng quá nhiều nên mình sẽ trình bày 1 số quan điểm như sau cho mọi người yên tâm.

Nay Tiên viết hơi dài mong mọi người thông cảm nha

Về ý kiến số tiền quá lớn nên cần có 1 tổ chức cứu trợ như 1 bộ máy thu nhỏ để làm việc này có hiệu quả hơn, hoặc giao cho 1 bên cơ quan chức năng nào đó để giải ngân tài chính minh bạch, hoặc thuê 1 bên thứ 3 nào để đi kiểm tra tài chính v.v..

Tất cả những góp ý này, Tiên cảm ơn và ghi nhận rất nhiều, nhưng, mình không làm theo được.

Mỗi người sẽ có 1 quan điểm riêng để làm từ thiện, 1 cách riêng để giúp đỡ cộng đồng.. Việc tổ chức 1 bộ máy cồng kềnh càng làm rắc rối và mất thời gian họp hành rồi đưa ra quyết định? nhỡ đâu trong bộ máy mình xây dựng nên có người không đàng hoàng, gây ảnh hưởng đến tổ chức thì lại càng nguy hiểm trở thành miếng mồi ngon cho các tổ chức phản động chống phá nhà nước, nên tuyệt đối không thể…

Tiên chỉ là 1 cá nhân và Tiên sẽ làm việc theo cái tâm của 1 cá nhân mong muốn giúp đỡ cộng đồng, tiền trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua 1 tổ chức nào cả VÀ CŨNG KHÔNG TẠO RA 1 TỔ CHỨC NÀO CẢ , tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ, là Tiên phải cầm đi, dù có cực đến mấy..nếu giao cho 1 cơ quan tổ chức nào thì khác gì Tiên lừa họ??

Sức Tiên đến đâu Tiên sẽ cố gắng làm đến đó, tổ chức bộ máy là công việc của nhà nước để giúp đỡ nhân dân, như covid hay là cứu hộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đều là có công không nhỏ của nhà nước mình, Tiên đi ra hiện trường thực tế Tiên thấy rõ điều đó nên Tiên rất trân trọng họ.

Nhà nước mình làm những việc lớn, họ chi ngân sách nuôi quân để bảo vệ đất nước, giữ yên bình tổ quốc, còn công việc của một người dân nhỏ bé như mình thì chỉ là làm sao giúp được cộng đồng càng nhiều càng tốt theo tinh thần lá lành đùm lá rách thế thôi.

Lúc nghe nhiều người nói và lo lắng cho mình, sợ sẽ bị làm khó dễ khi cầm số tiền quá lớn, mình có gọi điện hỏi mẹ mình. mình hỏi “ con có nên đóng tài khoản không?” mẹ mình nói “ thôi con, tiền bao nhiêu cho đủ? bao nhiêu người dân còn cực khổ, mình còn lo giúp nhiều người con cứ để đó đi, không đủ mà giúp người ta xây lại nhà cửa mua giống làm ăn đâu, con cứ làm đúng tự khắc Trời Phật sẽ giúp mình, không phải lo”

Mà thực ra mình hỏi thử lòng mẹ mình coi có sợ không chứ với mình “ đã làm thì không sợ, đã sợ thì không làm “ chết mình còn không sợ thì những việc cỏn con này sợ gì mà không cố gắng được

Người ta sống trên đời chết đi không mang theo được gì cả, tiền bạc, danh vọng, địa vị, gia đình v.v… Chết đi chỉ mang theo được cái gì người ta tạo ra bằng suy nghĩ hay hành động. Nên yêu thương được ai thì yêu thương, giúp được ai thì giúp.

Nếu như vì việc này mà mình không may mất hết mình cũng vui vẻ chấp nhận , vì mình tin rằng với số lượng người được giúp, cũng đánh để mình đánh đổi mà. Ai mà không đến lúc già đi và mất hết chứ.

Một số bạn bảo việc cho tiền cho người dân là không nên, vì như vậy thì bất cập quá, nên giúp thức ăn cho họ.

Mình rõ ràng quan điểm, mục đích chính của mình là giúp Tiền mặt để người dân tái thiết lại cuộc sống sau lũ. Mình ngồi nhà qua báo chí thì nghe vậy thôi chứ không đến thực tế tận nơi thì không thể hiểu được đâu. Mình nói thật là người dân không đói đến mức không còn gì ăn, họ vẫn có hàng xóm giúp đỡ nhau, chính quyền địa phương 1 số nơi vẫn cố gắng gửi thức ăn cho người dân mỗi hộ 4 gói mì 1 ngày.

Chỉ có một số nguy hiểm nước dâng cao làm trở tay không kịp, mất người và tài sản..nước lũ dâng lên thì vài hôm cũng rút.. nhưng mà cái mà mình chứng kiến và ám ảnh là sự hoảng loạn của người dân khi họ mất hết, trôi hết đồ đạc nhà cửa v.v.. các bạn xem clip không? gia súc gia cầm, vay ngân hàng để làm ăn họ bảo mất hết rồi, tủi thân lắm… cái chén cái nồi cũng không còn mà ăn, nóc nhà, cửa, giường chiếu, gia cầm.. trôi hết rồi.. mất hết. Tiên đứng nghe nói mà khóc luôn ấy..

Cái Tiên có thể lúc đó là chỉ cho vài triệu tiền chợ búa thôi chẳng thấm vào đâu so với mất mát.. mà cái được lớn nhất khi Tiên có mặt ở đó là quăng cho họ 1 cái phao bằng những lời động viên. Tiên hứa là sẽ cho họ xây nhà lại cao hơn, cho họ 1 số tiền mua lại những cái đã trôi đi, cho vốn làm ăn để họ có thể tái thiết lập cuộc sống sau lũ. Đó là cái chính mà Tiên muốn làm, chứ không phải chỉ là đến cho vài triệu tiền chợ chửa cháy.

Tiên cũng từng khó khăn, cũng từng ước gì có ai cho mình tiền để mình ăn 1 cái bánh mì thịt hay ly nước mía cho đỡ đói khát, cũng từng tủi thân khi không biết ngày mai mình sẽ sống ra sao, nên Tiên hiểu khi mình quăng cho người ta 1 cái phao ngay lúc hoảng loạn, nó giúp cho người ta yên tâm và có động lực sinh tồn nhiều đến như thế nào.

Riêng ý kiến về việc chi tiêu minh bạch đến mức chi tiết phải ghi ra từng khoản chi và phải có ekip theo làm việc này. Thật sự là Tiên không đủ tiền để chi trả cho ekip làm việc này đâu ạ, đây là việc thiện từ tâm, tất cả những anh em đi theo Tiên đều có công ăn việc làm ổn định, không quen biết nhau, nhưng khi gọi thuê xe thì họ bỏ việc không lấy tiền công, còn kêu gọi thêm anh em trong nhóm tình nguyện để giúp đỡ bảo vệ Tiên những lúc đông dân quá, khi tình hình thiếu kiểm soát.

Để đi gom được hàng cứu trợ là cả 1 vấn đề lớn, các bạn gái giúp Tiên là các em sinh viên đại học, tình nguyện viên tại địa phương. Lũ lớn nên giao thông khó khăn, hàng hoá khan hiếm tụi Tiên phải chạy đi gom hàng từng đại lý lớn, siêu thị, đến những tiệm tạp hoá tiệm thuốc nhỏ, vài chục thùng mì, 5-10 chai dầu gió mỗi nơi một ít… thành đến con số hàng nghìn phần quà mỗi ngày… các chuyển khoản và tiền mặt nhỏ lẻ rất nhiều.

Những hàng hoá này không thể mua từ công ty có hoá đơn chuyên nghiệp được. Hoặc khi cho tiền chợ, Tiên cũng phải nhìn mặt từng người và từng hoàn cảnh mới cho, nhiều như thế hàng ngày bao nhiêu trường hợp gặp, nước cao vừa lo an toàn, vừa lo khiêng hàng hoá nặng, vừa phải chạy việc cho nhanh để giúp được nhiều người hơn, nên không cách gì để mà thuê nổi người theo ghi rõ ràng từng khoản chút chút rồi về tính được…Nên cái lo là lo không biết mọi người có thể chia sẻ về vấn đề này giúp Tiên hay không thôi.

Mình ngồi nhà nghĩ trên giấy thì việc nói thôi nó rất là đơn giản, để làm được thì hãy đặt thử hoàn cảnh rồi mới thấy khó như thế nào khi thời gian vừa hạn hẹp mà vài chục người chạy việc còn không xuể để giúp bà con, ăn trưa chỉ dám ăn vội cái bánh mì không trên xe sau khi làm xong việc, hôm cuối cùng ăn được bát mì tôm lúc đợi thuyền đón là bữa ăn ngon nhất trong tuần rồi…làm gì đủ nhân lực thời gian nên ý tưởng minh bạch đến chi li chi tiết Tiên chắc với mọi người là chỉ có bộ máy trả lương chuyên nghiệp còn chưa chắc làm được hay không.

Tiên đang gọi xin ngân hàng các khoản chi ra vì số đầu vào qua nhiều không giấy nào mà in nổi được hết các thông tin chuyển vào vì nó nhiều lắm lắm. Tiên nghĩ tốt nhất là mọi người cứ chuyển vào, ngân hàng xác nhận số tổng vào, và mình xin số sao kê chi ra chi tiết có đóng dấu ngân hàng, trên các khoản chi ra đó Tiên sẽ giải thích cho mọi người hiểu các khoản này dùng để làm gì làm gì.

Mong là mọi người đừng lo lắng quá nhiều, 100 tỷ thấy nhiều, ai cũng sợ không làm nổi. Nhưng mà bản thân Tiên cũng không biết, có đủ hay là không đủ cho 3-4 tỉnh ngập lũ đâu, ngoài xây nhà mình còn làm cầu cống đường xá cho người dân ở vùng sâu xa, lũ này cuốn trôi bao nhiêu cây cầu, người dân họ không đi qua được nè, họ phải chế cầu tạm đi cực kỳ nguy hiểm. Nếu đủ thì thôi, dư thì mình còn thiếu gì việc để giúp người. Như đợt COVID vừa rồi, Tiên mà có Tiền là Tiên phát lương cho các anh chị em công nhân thất nghiệp để nuôi con nhỏ và cha mẹ già rồi. Lúc đó Tiên chỉ có thể nuôi được 1 số gia đình quá khổ qua mùa dịch bằng cách chuyển tiền Để giúp họ có cái ăn thôi, ai cũng khổ đâu dám kêu gọi thêm, tiền giúp dân không biết bao nhiêu cho đủ đâu ạ.

Và Tiên tin là nếu mình là một công dân tốt biết giúp đỡ người khác, không làm gì trái pháp luật thì chính quyền nhà nước nào cũng ủng hộ cho mình cả, các bạn đừng lo nha

Chiều tối hôm qua Tiên về Sài Gòn để giải quyết công việc còn tồn đọng rồi sẽ quay trở lại miền Trung 1-2 hôm tới. Tiên sẽ up date thông tin sớm cho mọi ngườ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

P/s : à còn 1 việc rất quan trọng, xin mọi người đừng gọi vào số bạn Quỳnh 0902847769 quản lý Tiên nữa ạ, 1 ngày hơn 1.000 cuộc gọi mà trong khi bạn ấy còn công việc và gia đình, tội bạn ấy lắm ạ. Đây là số chỉ dành cho công việc thôi, mấy nay bạn ấy không làm được gì cả ạ.

Mọi người đừng chia sẻ số đó nữa, các việc trợ giúp từ thiện vui lòng gọi vào số riêng 0934007218 nhé. Cảm ơn nhiều ạ
 

Khoai

Thành Viên
24/2/10
159
23
18
Thành Viên
ĐỪNG LÀM HẠI THỦY TIÊN VÀ CHUYỆN CHỬI NHÀ NƯỚC

Câu chuyện của Thủy Tiên mấy ngày này làm mình nhớ đến những gì xảy ra vào hồi năm 2016, qua cuộc vận động quyên góp của MC Phan Anh.

Có nhiều bạn lợi dụng việc Thủy Tiên kêu gọi từ thiện để có cớ chửi nhà nước. Họ cho rằng nhà nước đang rất thèm muốn số tiền hơn 100 tỷ, muốn "ép chết" Thủy Tiên, muốn chiếm đoạt số tiền rồi chia nhau, rồi một số đơn vị báo chí suy diễn thông tin sai sự thực về Nghị định 64/2008 để người dân lao vào chửi bới chính quyền thậm tệ. Thậm chí, một số người thiếu hiểu biết còn chỉ trích Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vì bà đang là người đứng đầu kì họp quốc hội đang diễn ra, họ cho rằng việc tổ chức các kì họp quốc hội trong thời điểm mà miền Trung gặp bão lũ là vô lý. Họ bình luận rằng Thủy Tiên xứng đáng vào ghế Chủ tịch Quốc hội thay cho bác Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nếu ai còn nhớ năm 2016 thì MC Phan Anh từng được tung hô lên tận mây xanh bằng cách chửi nhà nước, người ta cho rằng bộ máy chính quyền hiện tại là vô dụng. Người dân mất lòng tin vào chính quyền nên mới ủng hộ cho các ngôi sao. Không ít người cho rằng anh xứng đáng là "thủ tướng tương lai" của Việt Nam. Nhưng sau những rắc rối liên quan đến số tiền từ thiện, bây giờ, cụm từ "thủ tướng" ấy lại là cụm từ mang hàm ý chỉ trích, đả kích và châm biếm.

Nghị định 64/2008 nhằm mục đích minh bạch các khoản tiền từ thiện, quản lý chặt chẽ luồng tiền từ thiện, nhằm tránh việc các đơn vị, cơ quan, cá nhân lợi dụng danh tiếng để kêu gọi từ thiện nhưng không "đưa tiền đến nơi cần đến", hoặc ngăn chặn các hành vi rửa tiền.

Bao nhiêu lâu nay, đã có rất nhiều hội nhóm học sinh - sinh viên, các cá nhân hay các ngôi sao... kêu gọi quyên góp, nhưng đã ai bị làm khó dễ, truy tố hay bị bắt chưa? Mục tiêu từ thiện là chuyện tốt, nhưng đã có rất nhiều trường hợp lợi dụng danh nghĩa cá nhân, tổ chức để kêu gọi từ thiện nhưng lại vì tư lợi. Trong khi nghị định hoạt động đang rất tốt, các hành vi "núp bóng từ thiện" hay "lợi dụng chiếm đoạt tài sản" có căn cứ để xử lý, bây giờ, cánh báo chí lại suy diễn, áp đặt, lợi dụng Thủy Tiên để đòi hủy bỏ nghị định.

Như câu chuyện chỉ trích Quốc hội hay cá nhân bác Nguyễn Thị Kim Ngân, đó là một chỉ trích rất vô lý.

Miền Trung gặp bão lũ, đó là điều không vui vẻ gì, nhưng thấy miền Trung khó khăn, thì các miền khác phải lao động, phải làm việc bù vào để hỗ trợ miền Trung. Đất nước còn có bao nhiêu công việc hệ trọng khác, Quốc hội cần phải họp để đưa ra những quyết sách quan trọng. Đợt đại dịch vừa rồi, ngay cả lúc khó khăn nhất thì Quốc hội vẫn họp, nếu không họp, thì làm sao ra cho ra được các quy định hỗ trợ người dân trong đại dịch? Gói 62 ngàn tỷ từ đâu mà ra?

Về khoản tiền hơn 100 tỷ, không phải là câu chuyện đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Trong khoản tiền ấy, không loại trừ việc có những cá nhân thù địch, phản động gửi tiền về, chúng sẽ trực tiếp "đẩy" Thủy Tiên vào thế đối đầu với chính quyền. Nếu chính quyền giải quyết, truy thu hay niêm phong số tiền đó, chính quyền sẽ bị người dân tế sống, Thủy Tiên thì lại bị đưa vào thế khó vì chị ấy hoàn toàn không biết và vô tội.

Hoặc một giả sử khác đặt ra, là việc các nguồn tiền không rõ nguồn gốc, như rửa tiền, tiền từ phạm tội mà có, được gửi vào tài khoản của Thủy Tiên. Lúc ấy, Thủy Tiên sẽ phải nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ, không loại trừ việc những khoản đó sẽ bị truy thu hay niêm phong.

Đó là vì sao Thủy Tiên có viết rằng không loại trừ trường hợp Thủy Tiên "trở thành miếng mồi ngon cho các tổ chức phản động chống phá nhà nước".

Trong một đoạn trực tiếp, Thủy Tiên có chia sẻ sẽ tặng tiền hoặc xây nhà cộng đồng chống lũ cho đồng bào. Đó là một việc rất đáng quý. Nhưng nếu xem trực tiếp, vẫn có những vết gợn, như có một số người dân đề nghị Thủy Tiên xây cho mỗi hộ một căn nhà có gác lửng để chống lũ, nếu vậy, thì khoản tiền 100 tỷ sẽ bay hết veo. Ngoài ra, có người bình luận rằng sao nhà này cũng nghèo khó mà không thấy Thủy Tiên cho tiền. Rồi vùng này chưa có Thủy Tiên đến.

Chính Thủy Tiên cũng chia sẻ trên cá nhân rằng có rất nhiều trường hợp lừa đảo Thủy Tiên, dẫn Thủy Tiên đến gia đình khó khăn rồi ăn "hoa hồng" của gia đình chia lại. Nếu trường hợp đó không được điều tra sớm, thì người ta sẽ "tố" ngược lại Thủy Tiên vì không làm tròn trách nhiệm, không đưa tiền đến đúng nơi cần đến.

Cô Tiên của chúng ta cũng chỉ là người bình thường, không phải là một cô Tiên có phép màu để mà hỗ trợ được toàn thể mọi người. Người ta bắt đầu dồn những áp lực vô cớ vào Thủy Tiên, dần coi như việc từ thiện là một Thủy Tiên phải làm, nếu không làm, thì bị chửi.

Làm ơn, đừng dùng những cụm từ như chỉ có Thủy Tiên mới xông pha còn chính quyền thì mặc kệ. Vậy những ngày trước, những cán bộ hi sinh ở Rào Trăng hay đoàn 337, họ là ai? Là những người trong bộ máy chính quyền, là lực lượng quân đội nhân dân, có cả lãnh đạo, có cả nhà báo, họ là đại diện cho cái gọi là cơ quan chức năng hay nhà nước chứ đâu?

Chính cô Tiên của chúng ta khi đi từ thiện cũng có chính quyền hỗ trợ, có nhiều chiến sĩ, cán bộ đi theo hướng dẫn, đưa cô Tiên đến đúng nơi, tìm đúng người. Có cán bộ, chiến sĩ còn nhường áo phao cho cô Tiên, cô Tiên ăn mì gói, họ cũng vậy.

Rồi hàng chục ngàn chiến sĩ bộ đội khác, biết bao nhiêu lãnh đạo xã, huyện, tỉnh... cũng lao vào cứu trợ. Nhiều người lao đến vùng yếu, vùng cao, có những vùng không có mạng, không có sóng viễn thông, nên chúng ta không biết, và không biết, chúng ta lại chỉ trích. Đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, nếu họ thờ ơ, không cứu trợ thì bây giờ miền Trung sẽ thế nào?

Mới hôm trước, phía Thủ tướng quyết định xuất kho hơn 4000 tấn gạo và hỗ trợ 500 tỷ cho người dân miền Trung. Đấy là con số ở đợt đầu tiên, sẽ còn những đợt khác nữa, đó cũng mới chỉ là những khoản hỗ trợ từ cấp cao nhất, ngoài ra, còn có những khoản hỗ trợ từ cấp tỉnh, huyện, xã nữa.

Ngoài ra, còn những khoản tiền khắc phục hậu quả sau lũ lụt, dùng xây dựng lại hệ thống điện, đường, trường, trạm... Riêng việc khử khuẩn nguồn nước sạch cũng đã tốn những khoản tiền rất lớn. Bên cạnh đó, phía chính quyền còn giúp đỡ bằng chính sách liên quan bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ học phí cho con em, hỗ trợ thuế cho các hộ dân chẳng hạn... Lực lượng nào đưa ra dự báo thời tiết? Lực lượng nào lao đầu vào bão lũ? Lực lượng nào lên vùng cao, vùng sâu? Lực lượng nào hi sinh cứu dân?

Hay như câu chuyện "ăn chặn", mới đây thôi, phía Thông tin Chính phủ cho biết sẽ tăng cường việc kiểm tra, giám sát, lập kế hoạch và danh sách hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt. Mục tiêu là đưa hàng hóa hỗ trợ đến đúng người, đúng nơi.

Thực tế, phải thẳng thừng nhìn nhận rằng, có một bộ phận cán bộ bố láo, ăn tiền, nhưng đó không phải là tất cả. Bây giờ, thấy một đống phân ở giữa nhà, thì hốt nó đi hay lại nhìn nhau chỉ trích? Thấy tiêu cực thì đấu tranh, chứ không phải đánh đồng rồi chửi bới.

Như chủ tịch huyện Phong Điền, một người thiệt mạng trong lúc tham gia cứu trợ, trong nhà chẳng có gì đáng giá. Như tướng Man, người ta đồn thổi về cái cổng nhà của ông, nhưng vào trong thì chỉ là một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác gần đó.

Thời gian qua, Thủy Tiên làm từ thiện ở miền Tây, hỗ trợ công nhân, hỗ trợ chống dịch, chính quyền giúp đỡ Thủy Tiên rất nhiều. Bản thân Thủy Tiên cũng được tạo điều kiện làm việc ở những nơi đi qua, chứ làm gì có ai cấm cản, làm gì có chính quyền nào ngửa tay xin tiền Thủy Tiên?

Hồi trước, chưa có mạng xã hội, chưa có những lời kêu gọi trực tuyến, thì ai giúp đỡ nhân dân? Hay là chính quyền mặc kệ?

Hơn 10 triệu gia đình và hơn 3 triệu hộ bị ảnh hưởng vì mưa lũ, một thân cô Tiên lo làm sao được? Tại sao lại cứ dồn áp lực vào cô Tiên? Có phải "ba đầu sáu tay" đâu mà có thể đến mọi nơi, gặp tất cả, rồi cúi chào từng người được?

Rồi stream phát quà, đi vào vùng lũ cũng bị chửi, không làm thì cũng bị chửi bị giấu giếm. Má, ăn mì tôm thì bảo là làm màu, cho tiền thì bị bảo "cho cần chứ không nên cho cá".

Mà có vẻ như, nhiều người chúng ta quên nhanh như vậy nhỉ, mới trước đây thôi, bao nhiêu ngày tháng chống dịch, cả bộ máy chính quyền vào cuộc, từ bộ đội, công an... đến các y bác sĩ, đến những nhân viên công chức.

Vụ việc ăn chặn tiền máy xét nghiệm cũng được đưa ra điều tra, vụ đưa người trong gia đình để ăn tiền hỗ trợ cũng được làm rõ... Có đơn vị quân đội kêu gọi người dân đóng góp thì gần như ngay lập tức lãnh đạo đơn vị đó bị cho ra khỏi ngành.

Chúng ta chiến thắng đại dịch là nhờ đâu? Nhờ chính chúng ta, nhờ đội ngũ báo chí thông tin và còn nhờ cả sự "lãnh đạo tài tình" của Đảng, Chính phủ - nói hơi sách giáo khoa một tý, nhưng đúng mà.

#tifosi
 

Khoai

Thành Viên
24/2/10
159
23
18
Thành Viên
LÒNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TUYÊN GIÁO TW

Theo điều 5, Nghị định 64/2008 CP thì chỉ có 3 Nhóm tổ chức đc tiếp nhận và phân phối tiền và hàng cứu trợ. Nhưng tại sao người dân lại không mặn mà với việc ủng hộ tiền tới 3 nhóm tổ chức này, trong khi ca sĩ Thủy Tiên đã nhận được hơn trăm tỷ tiền ủng hộ của MTQ và nhân dân cả nước.

Đáp án: Lòng tin của nhân dân đối với các nhóm tổ chức này không cao, thậm chí là không có. Nguyên nhân, người ta nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện ăn chặn, bòn rút tiền từ thiện từ những người làm công tác cứu trợ ở các cơ quan chính phủ.

Và 1 khi nhận tiền từ thiện, các nhóm tổ chức trên không thể kê khai MINH BẠCH và ĐẦY ĐỦ việc giải ngân số tiền được ủng hộ, thì sẽ chịu điều tiếng suốt đời.

Ca sĩ Thủy Tiên có thể kê khai minh bạch và đầy đủ số tiền thiện nguyện không? Tôi nghĩ có lẽ không, nhưng cô ấy sẽ được CĐM cảm thông vì: Cô ấy chỉ có một người, lo sao xuể. Cái dễ dàng cảm thông ấy cũng xuất phát từ niềm tin của CĐM với Thủy Tiên đấy.

Vậy để làm sao để gây dựng được lòng tin? Xin thưa, đó chính là truyền thông đấy. Chỉ cần cộng đồng mạng liên tục được tiếp cận tới hình ảnh tốt đẹp, tích cực tự khắc dần dà người ta sẽ có suy nghĩ tốt đẹp về tổ chức/cá nhân ấy, tự khắc dần sẽ bồi dưỡng niềm tin.

Vì sao Mắt trận Tổ Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ ... không gầy dựng được niềm tin với cộng đồng. Vì những điều sai phạm dù nhỏ nhất đều được trưng lên mặt báo, sự tích cực tốt đẹp mà nhóm các tổ chức kia làm được lại chẳng ai biết.

3 nhóm tổ chức kia đông người, sẽ có người nọ người kia, nhưng dân ta cứ thích dùng cái sai của cá nhân để chửi cả tổ chức đấy. Trong khi đó những gì tích cực, tốt đẹp mà 3 nhóm tổ chức kia mang lại chẳng có mấy ai tuyên truyền nó.

Nếu đây là trách nhiệm của Tuyên giáo, thì Tuyên giáo làm ăn chán éo tả nổi. Thời buổi này, cần đẩy mạnh truyền thông MXH, cho những người trẻ có kiến thức có tâm huyết họ chung tay.

Có ai lướt fb, vào xem cả fanpage của các tổ chức thiện nguyện chính phủ mà chán không? Xin thưa, tôi luôn cảm giác chỉ có các đội tình nguyện tự phát, chỉ có các ca sĩ và KOLs giúp dân ấy. Gần như không thấy video nào có sự xuất hiện của các cơ quan nhà nước cứu dân giúp dân. Trong khi quân đội và các tổ chức chính phủ mới là nguồn lực lớn nhất, mạnh nhất giúp đỡ người dân vùng lũ.

Vẫn biết Thanh giả tự thanh, mình không vụ lợi nhưng cũng cần truyền thông để nhân rộng và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp chứ, đúng không? Nhưng nhìn Tuyên giáo của mình xem, truyền thông chán éo tả nổi, lại suốt ngày bị nói xấu, làm sao chả sứt mẻ niềm tin!

Le Viet
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Nhận chuyển kho xưởng trọn gói Tel 0906.733.733 - 0966.731.313
Taxi tải Thành Hưng cho thuê bốc vác đồ chuyển văn phòng trọn gói giá rẻ. Chuyển nhà trọn gói uy tín, an toàn, giá cả hợp lý, phục vụ 24/7.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.