Chia Sẻ Thành ngữ về thái độ sống

Hot nhất trong tháng

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Thành ngữ về thái độ sống
1. Làm dâu trăm họ
Have to please everyone
2. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man proposes, God disposes
3. Qua cầu rút ván
Burn one’s boats/ bridges
4. Suy bụng ta ra bụng người
A wool - seller knows a wool buyer
5. Sự thật mất lòng
Nothing stings like truth
6. Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
There’s no place like home
7. Tẩm ngẩm chết voi
Dumb dogs are dangerous
 

Bài Trước

Phân biệt cách sử dụng "During", "While" và "For"

Bài Tiếp

20 TỪ VỰNG VỀ ĂN UỐNG TRONG TIẾNG ANH

Hot nhất trong tháng