HoiDap Tại sao Pháp chọn Gia Định là điểm tấn công sau Đà Nẵng ???

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Tại sao Pháp chọn Gia Định là điểm tấn công sau Đà Nẵng ???

Gia Định và Nam Kì là vựa lúa lớn của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng. Hệ thống giao thông đường thuỷ ở đây rất thuận lợi. Từ Gia Định, có thể sang Cam-Pu-Chia một cách dễ dàng. Chiếm được Nam Kì quân Pháp sẽ cắt đứt con đường tiếp tế lương thực của Triều đình nhà Nguyễn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm chủ lưu vực sông Mê Kông của Pháp.

Gia Định ở xa Trung Quốc -> tránh được sự can thiệp của nhà ThanhXa kinh thành huế, tránh được sự tri viện của triều đinh nguyễn.

Có vị trí quan trọng như vậy, Pháp đánh chiếm Gia Định để thực hiện mục tiêu đánh chiếm Việt Nam, Gia Định dễ dàng đánh chiếm. Do đó Pháp chọn Gia Định để tấn công. Chiếm được thành Gia Định, Pháp đã thực hiện được 1 phần trong mục tiêu xâm lược Việt Nam của mình.
 

Bài Trước

Tại sao nhà Nguyễn để nước ta rơi vào tay thực dân Pháp?

Bài Tiếp

Nêu và nhận xét vê nội dung Hiệp ước Giáp Tuất 1874.
Đúng vậy, mình cũng biết điều đó bạn ạ. Trước khi đánh chiếm một quốc gia thì đều phải tìm hiểu kĩ trước về địa hình của nước đó mà.
 

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Đúng vậy, mình cũng biết điều đó bạn ạ. Trước khi đánh chiếm một quốc gia thì đều phải tìm hiểu kĩ trước về địa hình của nước đó mà.
Pháp lợi dụng truyền bá thiên chúa giáo để tìm hiểu tình hình việt Nam từ rất sớm.
 
Top