HoiDap Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng trong tương lai

Đan Đan Xinh

Thành Viên

Bài Trước

Tại sao lại phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?

Bài Tiếp

Tại sao kinh tế tư bản chủ nghĩa không phát triển ở trung quốc

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Diễn đàn giúp em trả lời câu hỏi này với ạ


"Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng Sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng trong tương lai?"
Diễn đàn kiến thức tới giúp em đây! Chúc em học tốt nhé.
Dưới đây là đáp án gợi ý cho câu hỏi thắc mắc của em !


a. Cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Hồng đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng còn chậm.

- Giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và III.

- Trước 1990, khu vực I chiếm tỷ trọng cao nhất (49,5%). Năm 2005, khu vực III chiếm tỷ trọng cao nhất (45%).

b. Định hướng:

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: giảm tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và III, đảm bảo tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề XH và môi trường.

- Chuyển dịch trong nội bộ từng ngành kinh tế:

+ Trong khu vực I:

Giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi và thuỷ sản.

Trong trồng trọt: giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây thực phẩm và cây ăn quả.

+ Trong khu vực II: chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm dựa vào thế mạnh về tài nguyên và lao động: công nghiệp chế biến LT-TP, dệt may, da giày, cơ khí, điện tử…

+ Trong khu vực III: phát triển du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo,…

diendanKienthuc - Ôn thi thôi, đến giờ rồi!
 
Top