Sinh học 6 - Bài 6: Quan sát tế bào thực vật

Eve

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 6: Quan sát tế bào thực vật

* Nội dung thực hành:

- Quang sát tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi.

  • Bóc 1 vảy hành tươi ra khỏi củ, dùng kim mũi mác rạch 1 ô vuông (1cm2) dùng kẹp gỡ nhẹ vảy cho vào lamen có nhỏ giọt nước cất. Sau đó đậy lamen lại rồi đưa lên quan sát.
  • Quan sát ở vật kính 10x rồi chuyển sang 40x.
View attachment 10460
Hình 1: Quan sát dưới kính hiển vi tế bào biểu bì vảy hành được nhuộm Metyl – xanh

View attachment 10459

Hình 2: Quan sát dưới kính hiển vi tế bào vảy hành được nhuộm Iốt

- Quan sát tế bào thịt quả cà chua chín dưới kính hiển vi.


  • [*=left] Cắt đôi quả cà chua, dùng kim mũi mác cạo một ít thịt (càng ít càng tốt, nhiều khó quan sát vì các tế bào chồng lấn lên nhau).
    [*=left] Lấy lame có sẳn giọt nước cất, đưa đầu mũi mác vào sao cho các tế bào cà chua tan đều trong nước rồi đậy lamen lại.
    [*=left] Chọn vùng có tế bào quan sát được rỏ nhất, vẽ hình.
View attachment 10461
Hình 3: Cấu tạo quả cà chuaView attachment 10462
Hình 4: Quan sát dưới kính hiển vi tế bào thịt quả cà chua chín

*Câu hỏi
1. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa TB biểu bì vảy hành và TB thịt quả cà chua chín ?
2. Nhắc lại các bước tiến hành làm tiêu bản hiển vi tế bào thực vật ?

Đáp án:

Câu 1: So sánh:


Tế bào vảy hành: tế bào đơn, màu đỏ sẫm, hình tròn, xếp cách nhau, phân bố mỏng.
Tế bào cà chua: tế bào kép, màu đỏ tươi, h ình tr òn, xếp xít nha, phân bố dày.

Câu 2: Các bước tiến hành:
Bước 1: lấy vật cần quan sát

Bước 2: lấy một bản kính đã giỏ sẵn nước, đưa vật cần quan sát rồi nhẹ nhàng đậy lá kính lên
Bước 3: đặt và cố định tiêu bản trên bản kính

Bước 4: quan sát tiêu bản

Bước 5: chọn một tế bào rõ nhất đẻ quan sát và vẽ.

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 17: vận chuyển các chất trong thân

Bài Tiếp

Bài 32: Các loại quả
Top