Sinh học 6 - Bài 52: Địa y

vàng

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 52: Địa y

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/Sinh%206bai%2051.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Vì sao người ta nói “Địa y là một sinh vật đặc biệt”.
a) Vì địa y không phải là thực vật,không phải là động vật,không phải là nấm.
b) Vì địa y gồm tảo và nấm cộng sinh.
c) Vì địa y chỉ mọc bám trên các thân cây gỗ.
d) Cả a và b đều đúng.

2. Địa y có vai trò gì?
a) Phân hủy đá thành đất, khi chết là nguồn cung cấp thức ăn cho thực vật.
b) Một số là nguồn thức ăn chủ yếu cho các loài hươu ở bắc cực.
c) Địa y là nguyên liệu chế rượu, nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc.
d) Cả a,b và c.


Đáp án:
1.b, 2.d
Nguồn: Diễn đàn kiến thức*

Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 - Bài 51: Nấm


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 51: Nấm

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 17: vận chuyển các chất trong thân
Top