Sinh học 6 - Bài 51: Nấm

vàng

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 51: Nấm

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/Sinh%206bai%2051.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Trong số các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào đúng với nấm:
a. Không có diệp lục, không có khả năng quang hợp.
b. Có phân hoá thành rễ và thân tuy chưa có lá.
c. Sinh sản bằng bào tử.
d. Tất cả đều có dạng mũ nấm với những phiến mỏng ở dưới.
e. Một số nấm lớn có dạng mũ nấm là cơ quan sinh sả
n

2. Nấm phát triển tốt nhất ở nhiệt độ:
a. 0[SUP]0[/SUP]C
b. 25[SUP]0[/SUP]C – 30[SUP]0[/SUP]C
c. 100[SUP]0[/SUP]C
d. 0[SUP]0[/SUP]C – 20[SUP]0[/SUP]C


3. Nấm dinh dưỡng bằng những hình thức:
a. Hoại sinh, ký sinh
b. Ký sinh, cộng sinh
c. Hoại sinh, ký sinh, cộng sinh
d. Hoại sinh, cộng sinh


Đáp án:
1. a-c-e, 2.b, 3.c
Nguồn: Diễn đàn kiến thức*

Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 - Bài 52: Địa y
Sinh học 6- Bài 50: Vi khuẩn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 50: Vi khuẩn

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 52: Địa y
Top