Sinh học 6 - Bài 50: Vi khuẩn

vàng

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 50: Vi khuẩn


* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/sinh%20hoc%206%20bai%2050%20vi%20khuan.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:

1. Vi khuẩn có hình dạng nào:
a. Hình cầu.
b. Hình que.
c. Hình dấu phẩy.
d. Hình cầu, hình que, hình dấu phẩy….

2. Thực vật quý hiếm là:
a. Thực vật có số lượng cá thể ngày càng ít.
b. Thực vật có giá trị.
c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai.

3. Những nguyên nhân nào sau đây làm suy giảm sự đa dạng của thực vật:
a. Chặt phá rừng làm nhà.
b. Đốt rừng lấy đất trồng trọt.
c. Săn bắt bừa bãi.
d. Chặt cây bán lậu.
e. Khoanh nuôi rừng.
g. Cháy rừng
.


Đáp án:
1. d, 2.c, 3.a-b-d-g
Nguồn: Diễn đàn kiến thức*

Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Sinh học 6 - Bài 51: Nấm


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 51: Nấm
Top