Sinh học 6 - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

vàng

Thành Viên

Sinh học 6 - Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật


* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/sinh hoc 6 bai 49 Bao ve su da dang cua thuc vat.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:


1. Biểu hiện của sự đa dạng thực vật là:
a. Số lượng loài và số lượng cá thể.
b. Số lượng loài và số lượng cá thể và môi trường sống.
c.
Số lượng cá thể và môi trường sống.
d. Cả 3 ý trên đều sai.

2. Thực vật quý hiếm là:
a. Thực vật có số lượng cá thể ngày càng ít.
b. Thực vật có giá trị.
c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai.

3. Những nguyên nhân nào sau đây làm suy giảm sự đa dạng của thực vật:
a. Chặt phá rừng làm nhà.
b. Đốt rừng lấy đất trồng trọt.
c. Săn bắt bừa bãi.
d. Chặt cây bán lậu.
e. Khoanh nuôi rừng.
g. Cháy rừng
.


Đáp án:
1. b, 2.c, 3.a-b-d-g
Nguồn: Diễn đàn kiến thức*

Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 - Bài 48:Vai trò của thực vật với động vật và đời sống con người
Sinh học 6 - Bài 50: Vi khuẩn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 50: Vi khuẩn
Top