Sinh học 6 - Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Eve

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/Sinh6bai48.pdf[/f]
* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Thực vật có vai trò gì đối với đời sống con người
a. Cung cấp gỗ và các nguyên liệu dùng trong xây dựng và công nghiệp
b. Cung cấp thức ăn, thuốc chữa bệnh cho con người
c. Một số thực vật cũng gây hại cho con người
d. Câu a, b và c.

2. Loài thực vật nào sau đây có hại cho sức khỏe con người :
a.Cây Cam
b.Cây thuốc phiện
c.Cây Xoài
d.Cây Xà cừ

Đáp án:
1.d, 2.b
Nguồn: Diễn đàn kiến thức*
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Bài Tiếp

Khái niệm chung về trao đổi chất ở Vi sinh vật
Top