Sinh học 6 - Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

vàng

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/bai 46 sinh 6 thuc vat gop phan dieu hoa khi hau.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. ”Rừng cây như một lá phổi xanh” của con người vì:
A.Tạo ra thức ăn cho con người
B.Tạo ra khí oxy, lấy khí cacbonic giúp không khí được trong lành
C.Có khả năng cản bụi
D.Giúp bảo vệ nguồn nước

2. Không có cây xanh thì không có sự sống của sinh vật hiện nay trên trái đất đúng hay không?
A. Điều đó đúng, vì mọi sinh vật trên trái đất hô hấp đều cần oxi do cây xanh thải ra trong quang hợp.
B. Điều đó đúng, vì mọi sinh vật trên trái đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh quang hợp chế tạo ra.
C. Điều đó không đúng, vì không phải mọi sinh vật trên trái đất đều phải sống nhờ vào cây xanh.
D. Điều đó đúng, vì con người và hầu hết các loài động vật đều trực tiếp hoặc gián tiếp phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí oxi do cây xanh tạo ra.

Đáp án:
1.B, 2.D
Nguồn: Diễn đàn kiến thức*


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
Top