Sinh học 6 - Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

vàng

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/BAI%2045%20%20NGUON%20GOC%20CAY%20TRONG.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Cây trồng đã được con người tạo ra như thế nào?
a. Mang cây dại ngoài thiên nhiên về trồng trong ruộng vườn, lâu ngày thành cây trồng.
b. Dùng các biện pháp khác nhau để biến đổi tính di truyền của cây dại tạo ra cây trồng.
c. Chọn lọc từ các dạng khác nhau của cây dại theo những mục đích khác nhau của con người để tạo ra các giống cây trồng các nhau.
d. Cả a, b và c.


2. Cây trồng khác với cây dại ở những điểm nào?
a. Mang nhiều đặc điểm có lợi cho con người.
b. Mang cả những đặc điểm không có lợi cho bản thân cây trồng.
c. Mang nhiều đặc điểm có lợi cho cây trồng.
d. Cả a và b.

3. Đặc điểm nào dưới đây của cây trồng là không đúng?
a. Có nguồn gốc từ cây dại.
b. Được con người chọn lọc theo những mục đích khác nhau.
c. Thích nghi rất tốt với môi trường sống.
d. Mang nhiều đặc điểm có lợi cho con người.


Đáp án:
1.d, 2.d, 3.c
Nguồn: Diễn đàn kiến thức*
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
Top