Sinh học 6 - Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật

vàng

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/Bai 44 Su phat trien cua gioi thuc vat.pdf[/f]


* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Các thực vật ở nước (Tảo) đã xuất hiện trong điều kiện nào dưới đây?
a. Đại dương chiếm phần lớn.
b. Lục địa chiếm phần lớn.
c. Chỉ toàn đại dương.
d. Chỉ toàn lục địa.

2.
Các thực vật ở cạn đã xuất hiện trong điều kiện nào dưới đây?
a. Đại dương chiếm phần lớn.
b. Lục địa chiếm phần lớn.
c. Các lục địa mới xuất hiện, chưa có thực vật ở nước.
d. Các lục địa mới xuất hiện, đã có thực vật ở nước.

3. Đặc điểm nào dưới đây đã giúp các thực vật ở cạn thích nghi với môi trường cạn?
a. Cơ thể phân hóa thành thân, rễ, lá.
b. Có hệ thống dẫn.
c. Sinh sản bằng bào tử thay bằng hạt.
d. Cả a và b.

Đáp án:
1.a, 2.d, 3.d
Nguồn: Diễn đàn kiến thức* 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 45: Nguồn gốc cây trồng
Top