Sinh học 6 - Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

vàng

Thành Viên
2/5/10
776
2
16
25
Quangbinh
Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/bai 43 sinh hoc 6.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Phát biểu nào dưới đây về phân loại thực vật là đúng?
Phân loại thực vât là:
a. Chọn các thực vật có đặc điểm giống nhau vào cùng một nhóm.
b. Sắp xếp
các thực vật có đặc điểm khác nhau vào các nhóm khác nhau.
c. Căn cứ vào sự giống nhau và khác nhau để sắp xếp các thực vật vào các nhóm theo các bậc phân loại khác nhau.
d. Cả a, b và c.

2. Phát biểu nào dưới đây về các bậc phân loại là không đúng?
a. Có 7 bậc phân loại cơ bản là: Giới - Nhóm - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài.
b. Loài là bậc phân loại cơ sở, là bậc thấp nhất trong 7 bậc căn bản.
c. Một chi có thể có nhiều loài, một họ có thể có nhiều chi, một bộ có thể có nhiều họ...
d. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật trong cùng bậc càng ít.

Đáp án:
1.c, 2.a
Nguồn: Diễn đàn kiến thức* 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. songngu songngu:
    Chào ngày mới
  2. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.