Sinh học 6 - Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

vàng

Thành Viên
[FONT=&amp] Sinh học 6 - Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

[/FONT]​


* Nội dung cơ bản:[FONT=&amp]
[f=800]https://farm04.gox.vn/edu/data/Edu/document/swf/1/hanguyen407062010090008447.swf[/f][/FONT]
Sưu tầm*
* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Dựa vào đặc điểm chủ yếu nào để phân biệt lớp 2 lá mầm và lớp 1 lá mầm?
a)Cấu tạo của hạt
b)Số lá mầm của phôi
c)Cấu tạo cơ quan sinh sản
d)Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng

2. Đặc điểm của lớp 2 lá mầm là gì?
a)Phôi 2 lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng, hoa có 4 hoặc 5 cánh.
b)Phôi có 1 lá mầm, rễ chùm, gân lá song song và xếp hình cung, hoa có 3 – 6 cánh.
c)Cả a, b đều đúng.
d)Cả a, b đều sai.
Đáp án:
1.b, 2.a


Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín
Sinh học 6 -Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
Top