Sinh học 6 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

vàng

Thành Viên
Sinh học 6 - Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín


* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/Bai 41 Hat kin Dac diem cua thuc vat hat kin.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Tính chất đặc trưng nhất của ngành hạt kín là:
a.Có rễ, thân, lá.
b.Sống trên cạn.
c.Có mạch dẫn
d.Có hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.


Đáp án:
1.d

Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 - Bài 40: Hạt trần - Cây thông
Sinh học 6 -Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 40: Hạt trần - Cây thông

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
Top