Sinh học 6 - Bài 17: vận chuyển các chất trong thân

  • Thread starter HuyNam
  • Ngày gửi
H

HuyNam

Guest
Sinh học 6 - Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân* Nội dung cơ bản:
1. Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan
- Thí nghiệm: cắm hai cành hoa màu trắng vào 2 cốc nước: 1 cốc pha màu đỏ, 1 cốc nước trắng rồi để ra chỗ sáng.
- Kết quả: hoa bị đổi màu theo màu dung dịch.
- Kết luận: nước và muối khoáng được chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.View attachment 10569
Hình 1: Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan trong cây

2. Vận chuyển chất hữu cơ
- Thí nghiệm: chọn 1 cành cây và bóc một khoang vỏ.
- Kết quả: mép vỏ phía trên phình to ra.
- Kết luận: các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

View attachment 10570

Hình 2: Vận chuyển chất hữu cơ trong cây. A: cành cây đã bóc vỏ và mạch rây. B. Cành cây đó sau 1 tháng
- Ứng dụng: chiết cành để nhân nhanh giống cây ăn quả

View attachment 10571

Hình 3: Chiết cành


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Sinh học 6 - Bài 52: Địa y

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 6: Quan sát tế bào thực vật
Top