Sinh học 5- Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Eve

Thành Viên
Sinh học 5- Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

* Nội dung cơ bản:
[f=800]https://server1.butnghien.com/files/858/Hat%20va%20cac%20bo%20phan%20cua%20hat.pdf[/f]

* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Phôi của hạt gồm những bộ phận nào?
A. Rễ mầm, thân mầm
B. Chồi mầm, lá mầm
C. Rễ mầm, phôi nhũ
D. Cả A và B

2. Nhóm hạt nào d­ới đây thuộc hạt của cây Một lá mầm?
A. Hạt mít, hạt nhãn, hạt đậu xanh.
B. Hạt đậu, hạt ngô, hạt lạc.
C. Hạt ngô, hạt kê, hạt lúa n­ớc.
D. Hạt vải, hạt bí ngô, hạt b­ởi

3. Nhóm hạt nào d­ới đây thuộc hạt của cây Hai lá mầm?
A. Hạt ớt, hạt đào, hạt đậu xanh.
B. Hạt đậu, hạt cà chua, hạt lúa.
C. Hạt ngô, hạt lạc, hạt b­ởi.
D. Hạt chanh, hạt lúa mì, hạt đào


Đáp án:
1.D, 2.C, 3.A

Xem thêm:
Hệ thống bài giảng/ câu hỏi và bài tập sinh học 6
Sinh học 6 - Bài 32: Các loại quả
Sinh học 6 -Bài 34: Phát tán của quả và hạt
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài Trước

Bài 32: Các loại quả

Bài Tiếp

Sinh học 6 - Bài 34: Phát tán của quả và hạt
Top