Butnghien

S.Moderator
Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Tập 1 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Tuần 1

Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2

Tuyên ngôn Độc lập
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3

Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo)
Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
Đọc thêm: Mấy ý nghĩ về thơ (trích)
Đọc thêm:Đô-xtôi–ép–xki (trích)
Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5

Phong cách ngôn ngữ khoa học
Trả bài làm văn số 1
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội (bài làm ở nhà)

Tuần 6

Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1- 12 – 2003
Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7

Tây Tiến
Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
Tuần 8

Việt Bắc (trích)
Luật thơ
Trả bài làm văn số 2

Tuần 9

Việt Bắc (trích – tiếp theo)
Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10

Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)
Đọc thêm: Đất nước
Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Tuần 12

Đọc thêm: Dọn về làng
Đọc thêm:Tiếng hát con tàu
Đọc thêm: Đò Lèn
Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13

Sóng
Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14

Đàn ghi ta của Lor-ca
Đọc thêm: Bác ơi !
Đọc thêm: Tự do
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15

Quá trình văn học và phong cách văn học
Trả bài làm văn số 3

Tuần 16

Người lái đò Sông Đà (trích)
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17

Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (trích)
Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)
Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18

Ôn tập phần Văn học
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
 

Butnghien

S.Moderator
Tuần 19

Vợ chồng A Phủ (trích)
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

Nhân vật giao tiếp

Tuần 21


Vợ nhặt
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22

Rừng xà nu
Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ

Tuần 23

Những đứa con trong gia đình
Trả bài làm văn số 5
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)

Tuần 24

Chiếc thuyền ngoài xa
Thực hành về hàm ý

Tuần 25

Đọc thêm: Mùa lá rụng trong vườn (trích)
Đọc thêm:Một người Hà Nội
Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26

Thuốc
Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

Tuần 27

Số phận con người (trích)
Trả bài làm văn số 6

Tuần 28

Ông già và biển cả (trích)
Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)
Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30

Nhìn về vốn văn hoá dân tộc
Phát biểu tự do

Tuần 31

Phong cách ngôn ngữ hành chính
Văn bản tổng kết

Tuần 32

Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Ôn tập phần Làm văn

Tuần 33

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34

Ôn tập phần Văn học

Tuần 35

Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bảng tra cứu từ Hán Việt
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn kiến thức Văn Sử Địa - Nơi mọi người có thể chia sẻ và thảo luận về văn, sử, địa nhằm nâng cao, mở mang kiến thức. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Tiêu Huân Nhi @ Tiêu Huân Nhi:
    Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
  2. D2KT @ D2KT:
    hihi, muộn rồi. Ngủ thôi ^^
  3. Huân Nhi @ Huân Nhi:
    hi, cả nhà ơi.. chat đi

Trang cá nhân

Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
Năm học mới 2023 - 2024 vui vẻ, thành công :)
Vĩnh Phúc mãi đỉnh

Thành viên trực tuyến

Top