Chia Sẻ Sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 nhà xuất bản Giáo Dục

D2KT

Be Like Me
Giới thiệu: Sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 tập 1 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự)
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Tự tình (bài II)
Câu cá mùa thu (Thu điếu)
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Thao tác lập luận phân tích
Thương vợ
Đọc thêm: KhỐc Dương Khuê
Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
Bài ca ngất ngưởng
Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)
Luyện tập thao tác lập luận phân tích
Lễ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)
Đọc thêm: Chạy giặc
Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Hương Sơn phong cảnh ca)
Trả bài làm văn số 1
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
Thực hành về thành ngữ, điển cố
Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)
Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều)
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
Trả bài làm văn số 2
Thao tác lập luận so sánh
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
Hai đứa trẻ
Ngữ cảnh
Chữ người tử tù
Luyện tập thao tác lập luận so sánh
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)
Phong cách ngôn ngữ báo chí
Trả bài làm văn số 3
Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
Chí Phèo
Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)
Chí Phèo (tiếp theo)
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
Bản tin
Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)
Đọc thêm : “Vi hành”
Đọc thêm: Tình thần thể dục
Đọc thêm: Tình thần thể dục
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)
Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-lị-ét)
Ôn tập phần Văn học
Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
 

Bài Trước

Viết bài văn số 3: Nghị luận văn học, ngữ văn 11

Bài Tiếp

Tóm tắt tác phẩm lớp 11

D2KT

Be Like Me
Soạn văn lớp 11 Tập 1
Tuần 1

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh
Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Soạn bài: Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 2

Soạn bài: Tự tình - Hồ Xuân Hương
Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu điếu)
Soạn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Soạn bài: Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương)
Soạn bài: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)
Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5

Soạn bài: Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
Soạn bài: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu
Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm
Soạn bài: Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

Soạn bài: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
Soạn bài: Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ)
Soạn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8

Soạn bài: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
Soạn bài: Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945
Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10

Soạn bài: Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
Soạn bài: Ngữ cảnh

Tuần 11

Soạn bài: Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận so sánh
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13

Soạn bài: Một số thể loại văn học: thơ, truyện
Soạn bài: Chí Phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14

Soạn bài: Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm
Soạn bài: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
Soạn bài: Bản tin

Tuần 15

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng (Hồ Biểu Chánh)
Soạn bài: Vi hành (Nguyễn Ái Quốc)
Soạn bài: Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan)
Soạn bài: Luyện tập viết bản tin
Soạn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
Soạn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17

Soạn bài: Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)
Soạn bài: Ôn tập phần Văn học

Tuần 18

Soạn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
Soạn bài: Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn văn lớp 11 Tập 2
Tuần 19

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Soạn bài: Nghĩa của câu
Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)
Soạn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21

Soạn bài: Vội vàng (Xuân Diệu)
Soạn bài: Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22

Soạn bài: Tràng Giang (Huy Cận)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23

Soạn bài: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mạc Tử)
Soạn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Tuần 24

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)
Soạn bài: Lai tân (Hồ Chí Minh)
Soạn bài: Nhớ đồng (Tố Hữu)
Soạn bài: Tương tư (Nguyễn Bính)
Soạn bài: Chiều xuân (Anh Thơ)
Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26

Soạn bài: Tôi yêu em (Pu-Skin)
Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)
Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27

Soạn bài: Người trong bao (Sê-khốp)
Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Tuần 30

Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31

Soạn bài: Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32

Soạn bài: Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận
Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33

Soạn bài: Ôn tập phần văn học (Kì 2)
Soạn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Soạn bài: Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2
Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Tác giả - Tác phẩm lớp 11
Ngữ Văn 11 Tập 1

Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) (Lê Hữu Trác)
Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)
Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
Thương vợ (Trần Tế Xương)
Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)
Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)
Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)
Lẽ ghét thương (Nguyễn Đình Chiểu)
Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu)
Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm)
Hai đứa trẻ (Thạch Lam)
Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng)
Chí Phèo (Nam Cao)
Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Nguyễn Huy Tưởng)
Tình yêu và thù hận (Uy-li-am Sếch-xpia)

Ngữ Văn 11 Tập 2

Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)
Hầu trời (Tản Đà)
Vội vàng (Xuân Diệu)
Tràng Giang (Huy Cận)
Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
Chiều tối (Hồ Chí Minh)
Từ ấy (Tố Hữu)
Lai tân (Hồ Chí Minh)
Nhớ đồng (Tố Hữu)
Tương tư (Nguyễn Bính)
Chiều xuân (Anh Thơ)
Tôi yêu em (A.X.Pu-Skin)
Bài thơ số 28 (Ta-go)
Người trong bao (Sê-khốp)
Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)
Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ph.Ăng-ghen)
Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh)

Lý thuyết Tiếng Việt - Tập làm văn 11
Tiếng Việt - Tập làm văn 11 tập 1

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Thao tác lập luận phân tích
Thực hành về thành ngữ, điển cố
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
Thao tác lập luận so sánh
Ngữ cảnh
Phong cách ngôn ngữ báo chí
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
Bản tin
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tiếng Việt - Tập làm văn 11 tập 2

Nghĩa của câu
Thao tác lập luận bác bỏ
Tiểu sử tóm tắt
Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Thao tác lập luận bình luận
Phong cách ngôn ngữ chính luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
Tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2
Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2
 

Đăng nhập

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. D2KT D2KT:
  Hi anh @Butchi , cuối tuần vui vẻ
 2. Butchi Butchi:
  :wow:
 3. Dream 18 Dream 18:
  Hãy phòng hộ dịch cúm viêm phổi cấp Covid19 cẩn thận mọi người nhé! Chúc cả nhà an lành!
 4. Dream 18 Dream 18:
  Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Tình hình dịch cúm Covid-19 đang diễn biến rất đáng lo. Các bạn đi ra ngoài nhớ phòng hộ đầy đủ nhé. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay, tránh nơi đông người.
Nếu không cần thiết, cố gắng không ra khỏi nhà. Chúc mọi người an lành!
Chào cả nhà! Mình đã trở lại ^^

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.
Top