Hướng dẫn Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật là gì?

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
- Khái niệm: + Là loại phong cách ngôn ngữ được dùng trong các văn bản thuộc lĩnh vực văn chương (Văn xuôi nghệ thuật, thơ, kịch).

- Đặc trưng:

+ Tính hình tượng

+ Tính truyền cảm

+ Tính cá thể. Thể hiện dấu ấn riêng của tác giả.

- Nhận biết: + Là văn bản trích từ tác phẩm văn học

Ví dụ : Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Văn bản sau thuộc phong cách ngôn ngữ nào?
Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng

Trả lời: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật. Vì hai câu thơ trên mang đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật: tính biểu cảm, tính hình tượng, tính cá thể hoá.
Lưu ý là: khi trả lời phong cách ngôn ngữ nào thì phải giải thích phong cách ngôn ngữ đó mới đạt điểm tuyệt đối. Giải thích thì dựa trên đặc trưng của phong cách ngôn ngữ.

Diễn đàn kiến thức vui học mỗi ngày
 

Bài Trước

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt là gì?

Bài Tiếp

Phong cách ngôn ngữ báo chí (thông tấn) là gì?
Top