Hướng dẫn Phong cách ngôn ngữ hành chính là gì?

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Top Poster Of Month
31/10/12
5,117
325
83
27
- Khái niệm: Là phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính. - Là giao tiếp giữa nhà nước với nhân dân, giữa nhân dân với cơ quan nhà nước, giữa cơ quan với cơ quan, giữa nước này và nước khác.

- Đặc trưng: Phong cách ngôn ngữ hành chính có 2 chức năng:

+ Chức năng thông báo: thể hiện rõ ở giấy tờ hành chính thông thường. VD: Văn bằng, chứng chỉ các loại, giấy khai sinh, hóa đơn, hợp đồng

+ Chức năng sai khiến: bộc lộ rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của cấp trên gửi cho cấp dưới, của nhà nước đối với nhân dân, của tập thể với các cá nhân.

Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ hành chính:

1 Tính khuôn mẫu:

– Tính khuôn mẫu thể hiện ở kết cấu văn bản thống nhất, thường gồm ba phần:

+ Phần đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ.

Tên cơ quan ban hành văn bản.

Địa điểm, thời gian ban hành văn bản.

+ Phần chính: Nội dung chính của văn bản.

+ Phần cuối: Chức vụ, chữ kí và họ tên của người kí văn bản, dấu của cơ quan. Nơi nhận.

– Văn bản hành chính có rất nhiều loại nên cách trình bày cũng có thể có những điểm khác biệt nhất định. Kết cấu nêu trên có thể thay đổi ít nhiều ở các loại văn bản khác nhau.

2- Tính minh xác: – Mỗi từ một nghĩa, mỗi câu một ý. – Không dùng các biện pháp tu từ.

3- Tính công vụ: – Tính chất công vụ là tính chất công việc chung của cả cộng đồng, do đó hạn chế những biểu đạt tình cảm của cá nhân.

Diễn đàn kiến thức vui học mỗi ngày
 

Bài Trước

Phong cách ngôn ngữ chính luận là gì?

Bài Tiếp

Tổng hợp các biện pháp tu từ