Phân tích tư tưởng nhân nghĩa của "Đại cáo Bình Ngô"

Đại cáo Bình Ngô là bản tuyên ngôn về tư tưởng nhân nghĩa, tuyên ngôn về độc lập dân tộc. Từ đầu, tác giả cho thấy nhân nghĩa là nguyên lí mang tính chất chung của các dân tộc, của nhiều thời đại:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo.
"Nhân nghĩa" là "yên dân trừ bạo", tức là trừ tham tàn bạo ngược, bảo vệ cuộc sống yên vui, thái bình cho dân. Không thương dân thì không thể nói tới nhân nghĩa nào khác. Làm vua (quân) thì phải biết chăm lo đời sống của dân, lo cho dân an cư lạc nghiệp, phạt kẻ có tội với dân.
Tư tưởng nhân nghĩa đã thống nhất và xuyên suốt bài Đại cáo của Nguyễn Trãi. Ông đã nhận thức được: Kẻ nào làm trái với nhân nghĩa, kẻ đó tự chuốc lấy bại vong.

Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
Việc xưa xem xét,
Chứng cớ còn ghi.
Tác giả đã dẫn "Chứng cớ còn ghi" để thể hiện niềm tự hào dân tộc ta đã đánh bại âm mưu xâm lược từ phương Bắc.
P/s: Mọi người nghĩ bài văn 15' này được nhiêu điểm :smile:
 
Sửa lần cuối:

Bài Trước

Phân tích vẻ đẹp của Đăm Săn trong đoạn trích chiến thắng “Mtao Mxây”

Bài Tiếp

Đoàn Thị Điểm là ai?

BNN Group

Banned
1/1/15
164
109
43
Tác giả đã dẫn "Chứng cớ còn ghi" để thể hiện niềm tự hào dân tộc đã đánh bại âm mưu xâm lược từ phương Bắc.
P/s: Mọi người nghĩ bài văn 15' này được nhiêu điểm :smile:
Yếu. 6-7 điểm thôi.
Mắc lỗi định danh rõ ràng là dân tộc Việt Nam ( hoặc Đại Việt).
 

BNN Group

Banned
1/1/15
164
109
43
Tức là, bản Bình Ngô đại cáo này " thể hiện niềm tự hào dân tộc đã đánh bại âm mưu xâm lược từ phương Bắc". Phương Bắc ở đây đã rõ nhưng dân tộc đánh bại Phương Bắc là dân tộc nào ?

Em phải nêu cụ thể là Việt Nam. Hoặc theo quốc hiệu niên đại khi đó, anh nhớ là Đại Việt ( Em kiểm tra lại xem).
 
Tức là, bản Bình Ngô đại cáo này " thể hiện niềm tự hào dân tộc đã đánh bại âm mưu xâm lược từ phương Bắc". Phương Bắc ở đây đã rõ nhưng dân tộc đánh bại Phương Bắc là dân tộc nào ?

Em phải nêu cụ thể là Việt Nam. Hoặc theo quốc hiệu niên đại khi đó, anh nhớ là Đại Việt ( Em kiểm tra lại xem).
À, em hiểu rùi! Em cảm ơn!
Anh cho em điểm thấp quá! Buồn ghê!