Phân biệt ngư pháp N3: について、に関して、に対して、にとって

LinhPham Kotaro

Thành Viên
"Về,.../ Liên quan đến...." là ý nghĩa chung của 4 cấu trúc này, những chúng sẽ có cách sử dụng khác nhau khá đặc thù mà bạn nên phân biệt rõ!! Cùng Kosei khám phá và note lại để ôn thi nha!! Câu trả lời sẽ có trong bài này


Phân biệt ngư pháp N3: について、に関して、に対して、にとって

3237

1, について、に関して
*Ý nghĩa: (Về, liên quan đến …)

*Cách sử dụng:


  1. N+ については ・ についての+N
  2. N+ に関しては ・ に関する+N (cách nói lịch sự hơn について)
*VD:

1) Vấn đề về ô nhiễm môi trường chúng tôi đang xem xét.

  • 環境汚染についての問題を検討しています。
(かんきょうおせん についての もんだいを けんとうしています。)


  • 環境汚染に関する問題を検討しています。
(かんきょうおせん にかんする もんだいを けんとうしています。)

>>> Xem thêm ở đây

>>> GHÉ THĂM TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT KOSEI NHA <<<
 

Bài Trước

に反して / 反面 / 一方(で)- Phân biệt và hướng dẫn sử dụng chi tiết

Bài Tiếp

Chia sẻ đề thi JLPT N2 tháng 12/2016
Top