Trắc nghiệm Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946- lịch sử 12

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Top 60 câu hỏi trắc nghiệm Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946- lịch sử 12​

Câu 1 . Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, để giải quyết căn bản nạn đói, Đảng và nhân dân ta đã thực hiện biện pháp có tính hàng đầu và lâu dài là

A. quyên góp, điều hòa thóc gạo giữa các địa phương trong cả nước.
B. nghiêm trị những người đầu cơ, tích trữ gạo.
C. phát động phong trào “nhường cơm sẻ áo”, “hũ gạo cứu đói”…
D. kêu gọi “ Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa!”.

Câu 2 . Thời điểm quân Trung Hoa Dân quốc với danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở miền Bắc nước ta là

A. ngay sau khi khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
B. một tuần sau khi khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
C. mười ngày sau khi khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.
D. hai tuần sau khi khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thắng lợi.

Câu 3 .Bản Hiệp ước Hoa – Pháp kí ngày 28 – 2 -1946 có nội dung chính là

A. Pháp trả lại Trung Hoa Dân quốc các tô giới nhượng địa của Pháp trên đất Trung Quốc và Pháp được vận chuyển hàng hóa qua cảng Hải Phòng vào Vân Nam không phải đóng thuế
B. Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc cùng công nhận chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa và rút hết quân khỏi Việt Nam.
C. Pháp được đưa quân ra miền Bắc Việt Nam thay quân Trung Hoa Dân quốc làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật.
D. Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc không công nhận chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa và rút hết quân khỏi Việt Nam.

Câu 4 . Bản Tạm ước ngày 14 – 9 -1946 do chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với đại diện Chính phủ Pháp có ý nghĩa

A. chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp.
B. tạo cho ta thời gian hoà hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp.
C. giúp ta tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc.
D. giúp ta đẩy được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc cùng bọn tay sai ra khỏi nước ta.

Câu 5 .Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Hội nghị Phôngtennơblô (Pháp) không có kết quả?

A. Thực dân Pháp thực hiện âm mưu kéo dài chiến tranh xâm lược nước ta.
B. Thời gian đàm phán ngắn.
C. Ta chưa có kinh nghiệm trong đấu tranh ngoại giao.
D. Ta không có được sự ủng hộ của nhân dân thế giới.

Câu 6 . Kì họp đầu tiên tại Hà Nội vào ngày 2/3/1946, Quốc hội đã xác nhận thành tích của

A. chính phủ lâm thời.
B.Đảng cộng sản Đông Dương.
C.cách mạng Việt Nam.
D. phong trào công nhân.

Câu 7 .Ghép các mốc thời gian ở cột A sao cho phù hợp với sự kiện lịch sử ở cột B.

Thời gian
Sự kiện lịch sử
1) 2/9/1945a. Quân Anh với danh nghĩa quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật, đến Sài Gòn kéo theo sau là một đại đội quân Pháp.
2) 6/9/1945b. Ban Thường vụ TW Đảng họp, đã chọn giải pháp “ hoà để tiến”.
3) 3/3/1946c. Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn tổ chức mít tinh chào mừng “ngày độc lập”.
4) 11/11/1945d. Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán nhưng thật ra là tạm thời rút vào hoạt động bí mật.

1.c ;2.a ;3.b ; ;4.d.

Câu 8 . Truớc 6/3/1946, Đảng, Chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện sách luợc gì?

A. Hoà với Trung Hoa Dân Quốc để đánh Pháp.
B. Hoà với Pháp để đuổi Trung Hoa Dân Quốc.
C. Hoà cả Trung Hoa Dân quốc và Pháp để củng cố lực luợng.
D. Chống cả Pháp và Trung Hoa Dân Quốc.

Câu 18 . Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ở Việt Nam kẻ thù nào là nguy hiểm nhất?

A. Trung Hoa Dân Quốc.
B. Phát xít Nhật.
C. Thực dân Anh.
D. Thực dân Pháp.

Câu 19 . Để đối phó với Trung Hoa Dân quốc và Pháp, Đảng và Bác đã thực hiện chủ trương biện pháp nào sau đây được xem là đau đớn nhất để cứu vãn tình hình?

A. Để Trung Hoa Dân quốc được tham gia vào Quốc hội và nhân nhượng cho chúng một số quyền lợi kinh tế.
B. Đảng cộng sản Đông Dương tuyên bố tự giải tán(11/11/1945) sự thật là rút vào hoạt động bí mật.
C. Nhận tiêu tiền của Trung Hoa Dân quốc.
D. Kí Hiệp định Sơ bộ với Pháp, để cho Pháp ra miền Bắc.

Câu 20 . Việc kí hiệp định sơ bộ 6/3/1946 của Đảng ta đã chứng tỏ

A. sự mềm dẻo của ta trong việc phân hóa kẻ thù.
B. chủ trương đúng đắn kịp thời của Đảng ta.
C. sự thỏa hiệp của Đảng và Chính phủ ta.
D. sự non yếu trong đường lối lãnh đạo của ta.

Câu 21 . Lí do nào cơ bản nhất để ta hoà hoãn, nhân nhuợng cho Trung Hoa Dân quốc một số quyền lợi về kinh tế- chính trị?

A. Ta đủ sức đánh hai vạn quân Trung Hoa Dân Quốc.
B. Tránh tình trạng cùng một lúc phải đối đầu với nhiều kẻ thù.
C. Tránh thực dân Pháp thực hiện tiến công ra Bắc.
D. Tránh Pháp và Trung Hoa Dân quốc câu kết với nhau.

Câu 22 .Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa họp phiên đầu tiên (2/3/1946) tại

A. khu Đấu Xảo Hà Nội.
B. quảng trường Ba Đình Hà Nội.
C. Sài Gòn.
D. Nhà hát Lớn Hà Nội.

Câu 23 . Sự kiện nổi bật diễn ra vào chiều 6/3/1946, tại Hà Nội là

A. chủ tịch Hồ Chí Minh kí với đại diện chính phủ Pháp bản Hiệp định Sơ bộ.
B. chủ tịch Hồ Chí Minh kí với đại diện chính phủ Pháp bản Tạm ước.
C. thực dân Pháp kí với Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc Hiệp ước Hoa – Pháp.
D. cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp.

Câu 24 .Nội dung nào dưới đây thể hiện tính nguyên tắc trong Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946?

A. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do nằm trong liên hiệp Pháp.
B. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ.
C. Việt Nam có chính phủ riêng,nghị viện riêng, có quân đội riêng và tài chính riêng.
D. Chính phủ Việt Nam chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra miền Bắc Việt Nam.

Câu 25 .Việc ký kết Hiệp định Sơ bộ, ngày 6/3/1946 của ta nhằm mục đích gì?

A. Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
B. Phân hóa kẻ thù, tập trung đánh kẻ thù chủ yếu.
C. Tạo điều kiện để xây dựng đất nước sau chiến tranh.
D. Thể hiện thiện chí của ta trên trường quốc tế.

Câu 27 .Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? ở đâu?

A.1/6/1946 ở Hà Nội.
B.2/3/1946 ở Hà Nội.
C.12/11/1946 ở Tân Trào – Tuyên Quang.
D.20/10/1946 ở Hà Nội.

Câu 28 .Tác động của Hiệp định sơ bộ đối với quân đội Tưởng ở miền Bắc là

A. vô hiệu hóa quân đội Tưởng ở Miền Bắc.
B. dùng bàn tay Pháp đuổi quân đội Tưởng ra khỏi miền Bắc.
C. lợi dụng được quân đội Tưởng để đánh Pháp.
D. vô hiệu hóa quân đội Tưởng và Pháp ở Miền Bắc.

Câu 29 .Nội dung nào dưới đây không nằm trong Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946?

A. Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là quốc gia tự do.
B. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc và rút dần trong 5 năm.
C. Ta tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế và văn hóa.
D. Hai bên thực hiện ngừng mọi cuộc xung đột ở phía Nam.

30 .Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với chính phủ Pháp Tạm ước 14/9/1946 ở đâu?

A. Paris.
B. Phôngtennơblô.
C. Hà Nội.
D. Đà Lạt.

Câu 31 .Thái độ của thực dân Pháp sau khi kí Hiệp định sơ bộ (6-3) và Tạm ước (14-9) năm 1946 là

A. thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định và Tạm ước.
B. chỉ thi hành Hiệp định, không thi thành Tạm ước.
C. chỉ thi hành Tậm ước, không thi hành Hiệp định.
D. ngang nhiên xé bỏ Hiệp định và Tạm ước.

Câu 32 .Sau thời kì đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, đất nước ta bước vào thời kì nào?

A. Xây dựng phát triển kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
B. Đấu tranh chống các thế lực thù địch.
C. Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
D. Tiếp tục đấu tranh chống Pháp và Tưởng.

Câu 34 .Cuộc chiến đấu ở các dô thị kéo dài đến khi nào thì kết thúc?

A. Tháng 4 – 1947.
B. Tháng 2 – 1947.
C. Tháng 6 – 1947.
D. Tháng 10 – 1947.

Câu 35 .Thiện chí của ta thể hiện trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

A. chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta phải nhân nhượng.
B. chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta đã kí hiệp định sơ bộ.
C. chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.
D. chúng ta phải nhân nhượng.

Câu 36 .Rạng sáng ngày 23/9/1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào?

A. Quân Anh đến Sài Gòn làm nhiệm vụ giải giáp lực lượng phát xít Nhật.
B. Lực lượng quân Tưởng vào miền Bắc làm nhiệm vụ giải giáp phát xít Nhật.
C. Nhân dân Sài Gòn tổ chức mít tinh chào mừng ngày đất nước được độc lập.
D. Thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu quá trình quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai.

Câu 37 . Sau cách mạng tháng Tám, nước ta phải đối phó với nhiều khó khăn như thế nào?

A. Nạn đói, nạn dốt, thù trong giặc ngoài.
B. Nạn đói, nạn dốt,ngân sách nhà nước trống rỗng.
C. Nạn đói, nạn dốt,ngân sách nhà nước trống rỗng, giặc ngoại xâm và nội phản.
D. Nạn đói, nạn dốt, nội phản.

Câu 38 . Thuận lợi cơ bản sau cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta là

A. nhân dân lao động đã giành được chính quyền, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.
B. phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở nhiều nước thuộc địa, phụ thuộc.
C. hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào đấu tranh vì hòa bình dân chủ phát triển.
D. hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành, phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao.

Câu 39 . Ngày 6/1/1946, cử tri trong cả nước đi bỏ phiếu bầu được bao nhiêu đại biểu vào Quốc hội?

A. 333 đại biểu.
B. 334 đại biểu.
C. 335 đại biểu.
D. 336 đại biểu.

Câu 40 : Sự kiện nào sau đây được coi là nguyên nhân để Đảng ta thay đổi chiến lược từ hòa hoãn với quân Trung hoa Dân quốc để chống Pháp sang hòa hoãn với Pháp để đuổi quân Trung hoa Dân quốc?

A. Quốc Hội khóa I(2/3/1946) nhường cho quân Trung Hoa Dân quốc 70 ghế trong Quốc Hội.
B. Hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28/2/1946.
C. Hiệp định sơ bộ(6/3/1946).
D. Tạm ước Việt – Pháp(14/9/1946).


Các bạn xem thêm ở file đính kèm nhé!
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

D2KT wrote on Nguyễn Thành Sáng's profile.
Chúc Chú sinh nhật sức khoẻ ạ!
Trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất Hà Nội - Tiengtrung.vn
Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu. I’m teaching Chinese. Pls visit to study https://tiengtrung.vn/
Được nghỉ hè rồi ^^

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.