Ngữ pháp tiếng Trung: Thì tương lai

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Moderator
Dưới đây là một số câu diễn tả dự đoán/ dự tính/ dự định bằng tiếng Trung. Các bạn tham khảo nhé!

快/快要/就要+V+了: Sắp, sẽ
Dùng để biểu thị những hành động sắp xảy ra.

VD:

+ 快下雨了!
/kuài xià yǔ le/
Sắp mưa rồi!+ 你稍等,我快到了!
/nǐ shāo děng, wǒ kuài dào le/
Cậu đợi một chút, tớ sắp đến rồi!

+ 快要考试了,但是我还没有复习好呢!
/kuài yào kǎo shì le, dàn shì wǒ hái méi yǒu fù xí hǎo ne/
Sắp thi rồi, nhưng tớ vẫn chưa ôn xong!+ 等着看, 你的好日子快结束了!
/děng zhe kàn ba, nǐ de hǎo rìzi kuài jié shù le/
Đợi mà xem, ngày tháng tốt đẹp của mày sắp kết thúc rồi!+ 假期就要开始了, 你有什么打算?
/jià qī jiù yào kāi shǐ le, nǐ yǒu shén me dǎ suàn/
Kì nghỉ sắp bắt đầu rồi, cậu có dự định gì không?+ 过3个星期我们就要休假了.
/guò 3 gè xīng qī wǒmen jiù yào xiū jià le/
Qua ba tuần nữa là chúng ta nghỉ lễ rồi.+ 他们很快就要走了.

/tāmen hěn kuài jiù yào zǒu le/
Bọn họ sắp phải đi rồi.


+ 我们的钱快没有了!
/wǒ men de qián kuài méi yǒu le/
Tiền của chúng ta sắp hết rồi!+ 我快要离开这里了!
/wǒ kuài yào lí kāi zhè lǐ le/
Tôi sắp phải rời xa nơi này rồi!+ 他快要满18岁了!
/tā kuài yào mǎn 18 suì le/
Cấu ấy sắp tròn 18 tuổi rồi!+ 你不用担心, 他快要来了!

/nǐ bú yòng dān xīn, tā kuài yào lái le/
Cậu không cần lo lắng, anh ấy sắp đến rồi!+ 真危险,我的心快要跳出来了.
/zhēn wēi xiǎn, wǒ de xīn kuài yào tiào chū lái le/
Thật nguy hiểm, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.

1529132579074.jpeg

Note:Nếu như trong câu có thời gian cụ thể, ví dụ như: 1 tháng, 10 phút,… thì chỉ được dùng 就要+V.

VD:

+ 还有两天就要考试了!
/hái yǒu liǎng tiān jiù yào kǎo shì le/
Còn hai ngày nữa là thi rồi!+还有十分钟就要下课了!
/hái yǒu shí fēn zhōng jiù yào xià kè le/
Còn 10 phút nữa là tan học rồi!


_ST_
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

D2KT wrote on Nguyễn Thành Sáng's profile.
Chúc Chú sinh nhật sức khoẻ ạ!
Trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất Hà Nội - Tiengtrung.vn
Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu. I’m teaching Chinese. Pls visit to study https://tiengtrung.vn/
Được nghỉ hè rồi ^^

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.