DreamHigh 18

Administrator
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí


Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 1: Tác giả

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội


Tuyên Ngôn Độc Lập (Hồ Chí Minh) - Phần 2: Tác phẩm

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)


Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Mấy ý nghĩ về thơ (Nguyễn Đình Thi)

Đô-xtôi-ép-xki (X.Xvai-Gơ)

Nghị luận về một hiện tượng đời sống


Phong cách ngôn ngữ khoa học

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội


Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS 01/12/2003

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ


Tây tiến (Quang Dũng)

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học


Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 1: Tác giả

Luật thơ


Việt Bắc (Tố Hữu) - Phần 2: Tác phẩm

Phát biểu theo chủ đề


Đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Luật thơ (Tiếp theo)


Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học


Dọn về làng (Nông Quốc Chấn)

Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)

Đò lèn (Nguyễn Duy)

Thực hành một số phép tu từ cú pháp


Sóng (Xuân Quỳnh)

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận


Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)

Bác ơi! (Tố Hữu)

Tự do (P.Ê-luy-a)

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận


Quá trình văn học và phong cách văn học


Người lái đò sông đà (Nguyễn Tuân)

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận


Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)

Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (Võ Nguyên Giáp)

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận


Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 1

Kiểm tra tổng hợp học kì 1


Soạn văn lớp 12 Tập 2


Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học


Nhân vật giao tiếp


Vợ Nhặt (Kim Lân)

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi


Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)

Bắt sấu rừng U Minh Hạ (Sơn Nam)


Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận văn học


Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

Thực hành về hàm ý


Mùa lá rụng trong vườn (Ma Văn Kháng)

Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)Thuốc (Lỗ Tấn)

Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong văn nghị luận


Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)


Ông già và biển cả (Hê-Minh-Uê)

Diễn đạt trong văn nghị luận


Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)


Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)

Phát biểu tự do


Phong cách ngôn ngữ hành chính

Văn bản tổng kết


Tổng kết phần tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Ôn tập phần làm văn


Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần tiếng Việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ


Ôn tập phần văn học Lớp 12 kì 2

Kiểm tra tổng hợp cuối năm Lớp 12
 

Bài Trước

Mục lục ngữ văn 11: soạn văn, bài học và những bài văn hay

Bài Tiếp

Mục lục, đề cương ôn tập thi học kì – Ngữ Văn 10
Top