Hot nhất trong tháng

DreamHigh 18

Administrator
21/5/09
1,156
218
63
Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự )

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội


Tự tình (Bài II)

Câu cá mùa thu

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Thao tác lập luận phân tích


Thương vợ

Khóc Dương Khuê

Vịnh khoa thi Hương

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)


Bài ca ngất ngưởng

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Luyện tập thao tác lập luận phân tích


Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Chạy giặc

Bài ca phong cảnh Hương Sơn

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học


Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm

Thực hành về thành ngữ, điển cố


Chiếu cầu hiền

Xin lập khoa luật (Trích từ Tế cấp bát điều)

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng


Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Thao tác lập luận so sánh


Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học


Hai đứa trẻ

Ngữ cảnh


Chữ người tử tù

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh


Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)

Phong cách ngôn ngữ báo chí


Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Chí phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)


Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Bản tin


Cha con nghĩa nặng

Vi hành

Tinh thần thể dục

Luyện tập viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn


Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản


Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)

Ôn tập phần Văn học


Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn


Soạn Văn 11 Tập 2


Lưu biệt khi xuất dương

Nghĩa của câu

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học


Hầu trời

Nghĩa của câu (tiếp theo)


Vội vàng

Thao tác lập luận bác bỏ


Tràng Giang

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội


Đây thôn Vĩ Dạ

Chiều tối


Từ ấy

Lai tân

Nhớ đồng

Tương tư

Chiều xuân

Tiểu sử tóm tắt


Đặc điểm loại hình của tiếng Việt


Tôi yêu em

Bài thơ số 28

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt


Người trong bao

Thao tác lập luận bình luận


Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Luyện tập thao tác lập luận bình luận


Về luân lí xã hội ở nước ta

Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức


Ba cống hiến vĩ đại của Các-Mác

Phong cách ngôn ngữ chính luận


Một thời đại trong thi ca

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)


Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận


Ôn tập phần văn học

Tóm tắt văn bản nghị luận


Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2
 

Bài Trước

Mục lục, đề cương ôn tập thi học kì – Ngữ Văn 10

Bài Tiếp

Mục lục Ngữ văn 12: bài học, soạn văn, bài văn hay

Hot nhất trong tháng