Mục lục giải bài tập môn tiếng Việt lớp 5 mới nhất

MemXinh

Thành Viên
Mục lục Giải bài tập Tiếng Việt lớp 5
Tiếng Việt 5 Tập 1


Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 1

Tập đọc: Thư gửi các học sinh
Chính tả (Nghe - viết): Việt Nam thân yêu
Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 2

Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Chính tả (Nghe - viết): Lương Ngọc Quyến
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Sắc màu em yêu
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Việt Nam - Tổ quốc em Tuần 3

Tập đọc: Lòng dân
Chính tả (Nhớ - viết): Thư gửi các học sinh
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Tập làm văn: Luyện tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Cánh chim hòa bình Tuần 4

Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Chính tả (Nghe - viết): Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
Tập đọc: bài ca về trái đất
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Tập làm văn: Tả cảnh

Cánh chim hòa bình Tuần 5

Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Chính tả (Nghe - viết): Một chuyên gia máy xúc
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Ê-mi-li, con …
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh

Cánh chim hòa bình Tuần 6

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai
Chính tả (Nhớ - viết): Ê-mi-li, con…
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị, hợp tác
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Con người với thiên nhiên Tuần 7

Tập đọc: Những người bạn tốt
Chính tả (Nghe - viết): Dòng kinh quê hương
Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam
Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Con người với thiên nhiên Tuần 8

Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Chính tả (Nghe - viết): Kì diệu rừng xanh
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Trước cổng trời
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Con người với thiên nhiên Tuần 9

Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Chính tả (Nhớ - viết): Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Đất Cà Mau
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Luyện từ và câu: Đại từ
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận

Ôn tập giữa học kì I Tuần 10

Giữ lấy màu xanh Tuần 11

Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Chính tả (Nghe - viết): Luật Bảo vệ môi trường
Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Kể chuyện: Người đi săn và con nai
Tập đọc: Tiếng vọng
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

Giữ lấy màu xanh Tuần 12

Tập đọc: Mùa thảo quả
Chính tả (Nghe - viết): Mùa thảo quả
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người

Giữ lấy màu xanh Tuần 13

Tập đọc: Người gác rừng tí hon
Chính tả (Nhớ - viết): Hành trình của bầy ong
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người

Vì hạnh phúc con người Tuần 14

Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Chính tả (Nghe - viết): Chuỗi ngọc lam
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé
Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp

Vì hạnh phúc con người Tuần 15

Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Chính tả (Nghe - viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người

Vì hạnh phúc con người Tuần 16

Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Chính tả (Nghe - viết): Về ngôi nhà đang xây
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Thầy cúng đi viện
Tập làm văn: Tả người
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Vì hạnh phúc con người Tuần 17

Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường
Chính tả (Nghe - viết): Người mẹ của 51 đứa con
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập cuối học kì I Tuần 18
 

MemXinh

Thành Viên
Tiếng Việt 5 Tập 2
Người công dân Tuần 19

Tập đọc: Người công dân số Một
Chính tả: Nghe - viết Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
Luyện từ và câu: Luyện từ và câu: Câu ghép
Kể chuyện: Chiếc đồng hồ
Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu
Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)

Người công dân Tuần 20

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Chính tả: Nghe - viết Cánh cam lạc mẹ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Người tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Tập làm văn: Tả người
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động

Người công dân Tuần 21

Tập đọc: Trí dũng song toàn
Chính tả: Nghe viết Trí dũng song toàn
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Tiếng rao đêm
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 22

Tập đọc: Lập làng giữ biển
Chính tả (Nghe - viết): Hà Nội
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng
Tập đọc: Cao Bằng
Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Kể chuyện

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 23

Tập đọc: Tập đọc: Phân xử tài tình
Chính tả (Nhớ - viết): Cao Bằng
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Chú đi tuần
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

Vì cuộc sống thanh bình Tuần 24

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê
Chính tả (Nghe - viết): Núi non hùng vĩ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự - an ninh
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Hộp thư mật
Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Nhớ nguồn Tuần 25

Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Chính tả (Nghe - viết): Ai là thủy tổ loài người?
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
Kể chuyện: Vì muôn dân
Tập đọc: Cửa sông
Tập làm văn: Tả đồ vật
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Nhớ nguồn Tuần 26

Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Chính tả (Nghe - viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật

Nhớ nguồn Tuần 27

Tập đọc: Tranh làng Hồ
Chính tả (Nhớ - viết): Cửa sông
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Đất nước
Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
Tập làm văn: Tả cây cối

Ôn tập giữa học kì II Tuần 28

Tiết 1
Tiết 2
Tiết 3
Tiết 4
Tiết 5
Tiết 6
Tiết 7
Tiết 8

Nam và nữ Tuần 29

Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Chính tả (Nhớ - viết): Đất nước
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu
Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi
Tập đọc: Con gái
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu
Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối

Nam và nữ Tuần 30

Tập đọc: Thuần phục sư tử
Chính tả (Nghe - viết): Cô giáo của tương lai
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)

Nam và nữ Tuần 31

Tập đọc: Công việc đầu tiên
Chính tả (Nghe - viết): Tà áo dài Việt Nam
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Bầm ơi
Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Những chủ nhân tương lai Tuần 32

Tập đọc: Út Vịnh
Chính tả (Nhớ - viết): Bầm ơi
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Kể chuyện: Nhà vô địch
Tập đọc: Những cánh buồm
Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
Tập làm văn: Tả cảnh

Những chủ nhân tương lai Tuần 33

Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chính tả (Nghe - viết): Trong lời mẹ hát
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Sang năm con lên bảy
Tập làm văn: Ôn tập về tả người
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
Tập làm văn: Tả người

Những chủ nhân tương lai Tuần 34

Tập đọc: Lớp học trên đường
Chính tả (Nhớ - viết): Sang năm con lên bảy
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
Tập làm văn: Trả bài văn tả người

Ôn tập cuối học kì II Tuần 35
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn Cryptocoin & Đời sống cập nhật, chia sẻ kiến thức Blockchain và các dự án Cryptocoin thú vị, không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. AskNguyen @ AskNguyen:
    2

Trang cá nhân

dowtrend đến 2026?
Uptrend 2022
BTC đã tạo đáy xong chưa nhỉ? ~34k là đáy 2, và cao hơn đáy 1 hồi tháng 5 năm 2021?

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Top