Lý 11 đề 2, 4, 6, 8

BÀI 1/ Cho 3 quả cầu kim loại có kích thước rất nhỏ coi như các điện tích điểm, mang điện tích lần lượt

q1 = -4.10^-7C, q2 = 6.10^-7C, q3 = 8.10^-7C đặt lần lượt tại 3 điểm M, N, K của tam giác vuông MNK, vuông tại K, với MN = 5cm, MK = 3cm, NK = 4cm trong không khí.

a/ Tính lực điện tổng hợp do q1, q2 tác dụng lên q3? vẽ hình.

b/ Cho q1, q2 tiếp xúc với nhau rồi đưa về vị trí cũ. Tính lực điện tổng hợp do q1, q2 tác dụng lên q3 lúc này.

BÀI 2/ Cho mạch điện như hình vẽ: E = 7,2V; r = 1,2Ω;

Đèn có điện trở R3 không thay đổi vì nhiệt độ và trên đèn ghi: (6V – 4,5W); Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với anốt bằng đồng, có điện trở R1 = 1Ω,

R2 = 11Ω. Ampe kế có điện trở không đáng kể.

a/ Tính điện trở mạch ngoài ? Xác định số chỉ của Ampe kế?

b/ Đèn sáng như thế nào? Vì sao?

c/ Tính khối lượng đồng bám vào catốt trong thời gian 32 phút 10 giây? ( ACu = 64, n = 2)

d/ Điều chỉnh R2 đến giá trị bao nhiêu để công suất tỏa nhiệt trên 2 điện trở R1 và R2 là P12 = 5W ?
 

Bài Trước

Danh mục lý thuyết và các chuyên đề bài tập Vật Lý 11 SGK - Mới nhất 2017

Bài Tiếp

Lý 11 đề 1, 3, 5, 7