Hướng dẫn giải các bài toán lớp 2, phần 8

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán trong phạm vi bảng chia 2. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
8 : 2 = 10 : 2 = 14 : 2 = 18 : 2 =
16 : 2 = 6 : 2 = 20 : 2 = 12 : 2 =

Hướng dẫn giải
8 : 2 = 4 10 : 2 = 5 14 : 2 = 7 18 : 2 = 9
16 : 2 = 8 6 : 2 = 3 20 : 2 = 10 12 : 2 = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính nhẩm:
2 × 6 = 2 × 8 = 2 × 2 = 2 × 1 =
12 : 2 = 16 : 2 = 4 : 2 = 2 : 2 =

Hướng dẫn giải
2 × 6 = 12 2 × 8 = 16 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2
12 : 2 = 6 16 : 2 = 8 4 : 2 = 2 2 : 2 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?

Hướng dẫn giải
Số lá cờ của mỗi tổ là:
18 : 2 = 9 (lá cờ)
Đáp số: 9 lá cờ.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng?

Hướng dẫn giải
Số hàng có tất cả là: 20 : 2 = 10 (hàng)
Đáp số: 10 hàng.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Hình nào có 1/2 số con chim đang bay?

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2


Hướng dẫn giải
Hình a và hình c.

Nguồn tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2: Số bị chia - Số chia - Thương với lời giải chi tiết rõ ràng, giúp các em học sinh nắm được tên gọi theo vị trí, thành phần và kết quả các phép chia. Đồng thời, củng cố cách tìm kết quả của phép chia. Sau đây mời các em cùng tham khảo.
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu:
Phép chiaSố bị chiaSố chiaThương
8 : 2 = 4824
10 : 2 =
14 : 2 =
18: 2 =
20 : 2 =

Hướng dẫn giải
Phép chiaSố bị chiaSố chiaThương
8 : 2 = 4824
10 : 2 = 51025
14 : 2 = 71427
18: 2 = 61826
20 : 2 = 1020210

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính nhẩm:
2 × 3 = 6 : 2 =
2 × 4 = 8 : 2 =
2 × 5 = 10 : 2 =
2 × 6 = 12 : 2 =

Hướng dẫn giải
2 × 3 = 6 6 : 2 = 3
2 × 4 = 8 8 : 2 = 4
2 × 5 = 10 10 : 2 = 5
2 × 6 = 12 12 : 2 = 6

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống theo mẫu

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2


Hướng dẫn giải
Phép nhân: 2 × 4 = 8
=> Phép chia: 8 : 2 = 4 (Số bị chia là 8, số chia là 2, thương là 4)
Phép chia: 8 : 4 = 2 (Số bị chia là 8, số chia là 4, thương là 2)
Phép nhân: 2 = × 6 = 12
=> Phép chia: 12 : 2 = 6 (Số bị chia là 12, số chia là 2, thương là 6)
Phép chia: 12 : 6 = 2 (Số bị chia là 12, số chia là 6, thương là 2)
Phép nhân: 2 × 9 = 18
=> Phép chia: 18 : 2 = 9 (Số bị chia là 18, số chia là 2, thương là 9)
Phép chia: 18 : 9 = 2 (Số bị chia là 12, số chia là 9, thương là 2)

Nguồn tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2: Bảng chia 3. Một phần ba với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách lập bảng chia 3, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 3, một phần 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Bảng chia 3 trang 113 SGK Toán 2
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính nhẩm:
6 : 3 = 3 : 3 = 15 : 3 =
9 : 3 = 12 : 3 = 30 : 3 =
18 : 3 = 21 : 3 = 24 : 3 =
27 : 3 =

Hướng dẫn giải
6 : 3 = 2 3 : 3 = 1 15 : 3 = 5
9 : 3 = 3 12 : 3 = 4 30 : 3 = 10
18 : 3 = 6 21 : 3 = 7 24 : 3 = 8
27 : 3 = 9

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Có 24 học sinh chia thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Hướng dẫn giải
Mỗi tổ có số học sinh là:
24 : 3 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Số?
Số bị chia122127303152418
Số chia33333333
Thương

Hướng dẫn giải
Số bị chia122127303152418
Số chia33333333
Thương 479101586

Nguồn tổng hợp
 

Huyền Xinh 93

Huyền Xinh má lúm đồng tiền ^^
Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 Một phần ba trang 114 SGK Toán 2
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Đã tô màu 1/3 hình nào?

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2


Hướng dẫn giải
Chọn hình C

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Hình nào có 1/3 số ô vuông được tô màu

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2


Hướng dẫn giải
Hinh A, B, C

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Hình nào khoanh 1/3 số con gà?

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2


Hướng dẫn giải
Hình B

Nguồn tổng hợp
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn kiến thức Văn Sử Địa - Nơi mọi người có thể chia sẻ và thảo luận về văn, sử, địa nhằm nâng cao, mở mang kiến thức. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Điền Chủ @ Điền Chủ:
    Shoutbox has been pruned!

Trang cá nhân

Văn bản Thạch Sanh​

Văn bản Thạch Sanh​

Kiến Thức Chủ đề Các dân tộc trên đất nước Việt Nam​

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top