Giúp mình với cần gấp nha

Minzy L

Thành Viên
4/11/12
8
0
0
23
Thành Viên
Hướng phấn dấu của bản thân khi đứng vào hàng ngũ của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 

muasaobang

Thành Viên
22/2/11
63
0
0
25
Thành Viên
Hướng phấn dấu của bản thân khi đứng vào hàng ngũ của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Bạn tham khảo

- nhất trí ủng hộ các đề xuất - phong trào mà đoàn phát động dưới sự chỉ đạo từ đảng cộng sản Việt Nam nên tích cực thật nhiệt thành ra dáng thanh niên đồng thời phải học tập tốt chuyên chính về chính trị....nói tóm lại là làm một đàn em trung thành đầy nhiệt huyết của đảng cộng sản Việt nam...có vậy mới xứng đáng làm đàn em

- luôn luôn nhiệt tình nhất trí một cách quyết liệt hoàn toàn tuyệt đối trung thành vào tất cả cái gì mà đảng đoàn phát động đúng nghĩa

- phải tích cực học tập, phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, ý thức cách mạng và xác định mục tiêu cho bản thân mình: Suốt đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, và Con đường Bác Hồ đã lựa chọn.

- hàng ngũ của Đảng để có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn, để được cống hiến và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi được vào Đảng em sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và của Đảng, phấn đấu vì lý tưởng cách mạng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng đoàn viên, thanh niên đơn vị đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội.

- Là đoàn viên em sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên; luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

- Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

=> nói chung là hoàn thành và hoàn thiên bản thân. bản thân mình cũng là đoàn viên từ năm lớp 8, và tự nhủ luôn luôn phấn đấu luôn luôn cố gắng vì 1 l1 tưởng đẹp và mới hì hì
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.