Giúp mình bài tập hình học này với

tat ca

 • gia dinh

  Bình chọn: 0 0.0%
 • ban be

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  0

vovanninh

Thành Viên
Ai biết giúp mình với toán 7

Bài a)Tìm x, y, z biết 8x+15y+2z=768 và
png.latex

b)Gọi H là trực tâm của tam giác ABC khi đó HA + HB + HC ......
png.latex

c)Cho n là số tự nhiên tự nhiên thỏa mãn đẳng thức
png.latex
hỏi n =?

 

minhhuong_224

Thành Viên
Giúp mình với, cần gấp lắm. Mình mới học nên chưa rõ (hình học lớp 10)

1. Cho tam giac ABC và điểm P bất kì. Ga, Gb, Gc là trọng tâm tam giác PBC, PCA, PAB.
a) Chứng minh AGa, BGb, CGc đồng quy tại Q.
b) CHứng minh PQ luôn đi qua điểm cố định khi P di chuyển .
2. Cho tam giác ABC với D, E, F là trung điểm BC, CA, AB. Điểm P bất kì
a) Gọi d1 là đường thẳng qua A song song PD.
Gọi d2 là đường thẳng qua B song song PE.
Gọi d3 là đường thẳng qua C song song PF.
chứng minh d1, d2, d3 đồng quy.
b)Gọi Gọi t1 là đường thẳng qua D song song PA.
Gọi t2 là đường thẳng qua E song song PB.
Gọi t3 là đường thẳng qua F song song PC.
chứng minh t1, t2, t3 đồng quy
 

mhhoc

Thành Viên
Toán 8 hình: Chứng minh góc tam giác

Cho tam giác ABC vuông tại A, D là điểm thuộc cạnh AC thỏa mãn CD=2*AD, E là điểm thuộc đoạn thẳng BD thỏa mãn góc CED bằng góc ABC. gọi F là điểm đối xứng của C qua A. CMR góc DEF bằng 2*góc ABC
:sentimental::adjoint:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

blackbaby

Thành Viên
Hình học 10: Chứng minh ba điểm thẳng hàng.

1. Cho
png.latex
. I,J là hai điểm thỏa mãn:
png.latex
png.latex
png.latex
png.latex
,
png.latex
png.latex
png.latex
png.latex
png.latex
png.latex
png.latex
. Tính
png.latex
theo
png.latex
,
png.latex
.
2. Cho tứ giác
png.latex
, G là trọng tâm. A',B',C',D' lần lượt là trọng tâm của tam giác BCD,ACD,ABD,ABC.
a/ Chứng minh G là điểm chung của AA',BB',CC',DD'.
b/ G chia AA',BB',CC',DD' theo tỷ số nào?
3/ Cho tam giác ABC. Lấy M,N,P thỏa mãn:
png.latex
png.latex
png.latex
png.latex
,
png.latex
png.latex
png.latex
png.latex
png.latex
,
png.latex
png.latex
png.latex
. Tìm
png.latex
,
png.latex
theo
png.latex
,
png.latex
.Suy ra M,N,P thẳng hàng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

bienxanh.

Thành Viên
Ai giúp em tìm phương trình hyperbol trong không gian 3 chiều với :(

Giả sử có hai điểm F1(x1,y1,z1) và F2(x2,y2,z1) (tức là 2 điểm nằm trên cùng mặt phẳng Z), tìm phương trình hyperboloid của quỹ tích những điểm M(x,y,z) thỏa mãn |MF1-MF2|=a


Em xin cám ơn rất nhiều ạ ^_^
 

vovanninh

Thành Viên
HÌNH HỌC vIOLIMPIC VÒNG 2

Cho tam giác ABC vuông tại A có AM là trung tuyến, AH là đường cao, biết chu vi tam giác là 72, AM - AH = 7. Tính diện tích tam giác ABC
 

chowchow

Thành Viên
Hình học 9. Chứng minh...

cho tam giác ABC với 3 góc nhọn. Đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.A. Cm: AE.AC = AF.AB =>tg ABC ~ tg AEFB.AH.DH =BH.EH=CH.FHC.DA fân giác góc EDFD*. SABC=1/2 AB.AC.sinA=> SAEF/SABC = 1-(cos^2A+cos^2B+cos^2C)E. HD/AH + HE/BE + HF/BF =1(đề sai mai sẽ fix sau) Thanks all.
 

03d

Thành Viên
Tính diện tích theo a và x (AM=x)


Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. gọi M,N,P là trung điểm của BC,C'D',AA'.

Tìm giao điểm F của DB' với (MNP).
Chứng minh F là trung điểm DB' và là trọng tâm tam giác MNP
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

williamjamesid

Thành Viên
Hình học 8 khó

Cho tam giác đều ABC và M là trung điểm của cạnh BC. Trên cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm N và P sao cho NMP=60[SUP]0[/SUP]
Chứng minh rằng chu vi tam giac ANP không đổi khi N và P thay đổi.
 

thukuewhfij

Thành Viên
Một bài toán lớp 9 nâng cao

Làm hộ mình bài này Cho [FONT=MathJax_Main]Δ[FONT=MathJax_Math]A[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][/FONT] đều có M là miền trong của tam giác và AM=1 CM=2. BM là cạnh hình vuông có S là 3. Lấy điểm D thuộc mặt phẳng BC không chứa A.sao cho [FONT=MathJax_Main]Δ[FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]M[/FONT][FONT=MathJax_Math]D[/FONT][/FONT] đều. Chứng minh
[FONT=MathJax_Main]Δ[FONT=MathJax_Math]A[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][/FONT] =[FONT=MathJax_Main]Δ[FONT=MathJax_Math]D[/FONT][FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][/FONT]
[FONT=MathJax_Main]Δ[FONT=MathJax_Math]M[/FONT][FONT=MathJax_Math]D[/FONT][FONT=MathJax_Math]B[/FONT][/FONT] vuông
Tính [FONT=MathJax_Math] góc BMC, AMB[/FONT]
A, M, D thẳng hàng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ngoc0178

Thành Viên
Các bài toán trong kì thi (cần giúp)

CÂU 1:

C
ho (O,R) có đường kính BC và một điểm A nằm trên(O) tiếp tuyến tại A và C của (O) cắt nhau tại D đoạn thẳng OD cắt AC tại M và cắt (O) tại I
a) Chứng minh OD vuông góc AC
b) Chứng minh AB song song OD và MO.MD=MA.MC
c) Đường thẳng vuông góc với BC tại O cắt đường thẳng AB tại K chứng minh tứ giác AODK là hình thang cân
d) Cho\{ABC}=60 độ tính diện tích tam giác AID theo R

CÂU 2;

Cho điểm C thuộc đường tròn(O,R) đường kính AB kẽ CH vuông góc với AB tại H
a) Chứng minh CH^2=AB.BC.sinA.cosA
b) Gọi M là trung điểm của AC tiếp tuyến tại của đường tròn(O) cắt OM tại I chứng minh IC là tiếp tuyến của đường tròn (O)
c) IB và CH cắt nhau tại F chứng minh F là trung điểm của CH
d) Tiếp tuyến tại B của (O) cắt IC tại K gọi D là giao điểm của IA và BC chứng minh OD vuông góc AK

CÂU 3:

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB nhỏ hơn AC)đường tròn (I)đường kính AC cắt BC tại H gọi I là điểm đối xứng của B qua điểm H tia AD cắt (I) tại E đường thẳng AH cắt đường thẳng CE tại F
a) Chứng minh AH vuông góc với BC
b) Chứng minh DA.DE=DC.DH
c) Gọi K là trung điểm của AB chứng minh KH là tiếp tuyến của (I)
d) Chứng minh ABFD là hình thoi tính diện tích hình thoi ABFD biết AB=3,AC=4

CÂU 4:

Cho đường tròn (O,R) dây BC khác đường kính hai tiếp tuyến với đường tròn (O,R) tại B và C cắt nhau tại A kẽ đường kính CD kẽ BH vuông góc với CD tại H
a) Chứng minh bốn điểm A,B,O,C cùng thuộc một đường tròn
b) Chứng minh OA vuông góc BC cho biết R=15,BC=24 tính OA,AB
c) Chứng minh BC là tia phân giác \{ABH}
d) Gọi I là giao điểm của AD và BH chứng minh IH=IB
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

ngoisaobang321

Thành Viên
[Toán 10] Chứng minh vuông góc

cHO TƯ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O , hai đường chéo cắt nhau tại I, Gọi E ,F lần lượt là trung điểm của AB , BC . c/m nếu EI [FONT=MathJax_Main]⊥[/FONT] CD thì FI [FONT=MathJax_Main]⊥[/FONT] AD.
 

nk0kckungtjnh

Thành Viên
TOPIC Toán 8

Lâu rồi k lên đây, hôm nay mình lập pic, mong các bạn ủng hộ
Mở đầu nhá:
Bài 1: Cho hình thang ABCD(AB//CD); góc C> góc D. So sánh AC và BD
Bài 2: Cho 2 đoạn thẳng AB và CD bằng nhau và cắt nhau tại O sao cho góc AOC = 60 độ. So sánh AC+BD với AB
(AC+BD>=AB)
 

HuyNam

Thành Viên
Tứ giác nội tiếp

-Lâu lâu ghé lại lớp 9 sực nhớ ra cái này, post lên cho các em lớp 9 đây

Chứng minh định lí sau: Trong một tứ giác nội tiếp, tổng các tích các cạnh đối diện bằng tích của hai đường chéo( Hay còn có thể hình thành một biểu thức: AB.CD + AD.BC = AC.BD).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Mr.hdnhan

Thành Viên
Bài toán hình đường tròn

1) Cho đường tròn (O) và dây cung AB, điểm M di chuyển trên cung nhỏ AB. Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu của M lên AB và các tiếp tuyến tại A và B. CRM: $MI.MK=MH^2$
2) Cho đường tròn tâm (O) và dây cung BC không di qua O. điểm A di chuyển trên dt(O) sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn. H làtrwucj tâm của tam giác ABC. AK là đường kính đt(O), M là giao điểm HK và BC. CMR
a) HA=2OM
b) HB+HC=KB+KC
 

ngoisaouocmo

Thành Viên
Bài toán hình mặt phẳng

Cho hình chóp S.ABCD,đáy là hình thang (AD // BC). M là trọng tâm của tam giác SAD
N thuộc AC sao cho NC=2NA
P thuộc CD sao cho PC=2PA
Chứng minh:
a) MN//(SBC)
b) (MNP)//(SBC)
 

sad_angel

Thành Viên
Bài toán hình chóp

Cho hình chóp S.ABC, gọi G là trọng tâm đáy. Một mp(P) bất kì cắt 3 cạnh bên tại A', B', C' và cắt SG tại G'.
Chứng minh
latex.php
 

ngocaotri123vn

Thành Viên
Viết phương trình cạnh BC [toán 10]

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại B có tung độ B khác -3, đỉnh A(-3;-3) và đường tròn nội tiếp tam giác ABC có phương trình: (x-1)[SUP]2[/SUP]+y[SUP]2[/SUP]=9. viết phương trình cạnh BC
 
M

maiyt

Guest
cho tamgiacs ABC, đg tròn có đg kính BC cắt tại AB,AC lần lượt tại E,D.BD và CE cắt nhau tại H.c/m 1 AH VUÔNG góc với BC tại F thuộc bc 2 FA.FH bằng FB.FC 3 bốn điểm A,E,H,D nằm cùng trên một đg tròn, xắc định tâm I cưa đg tròn này 4 IE là tiếp tuyến của đg tròn I
 

DiễnđànKiếnthức .COM

 • Diễn đàn Cryptocoin & Đời sống cập nhật, chia sẻ kiến thức Blockchain và các dự án Cryptocoin thú vị, không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. AskNguyen @ AskNguyen:
  2

Trang cá nhân

dowtrend đến 2026?
Uptrend 2022
BTC đã tạo đáy xong chưa nhỉ? ~34k là đáy 2, và cao hơn đáy 1 hồi tháng 5 năm 2021?

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Top