Giải các bài tập phần luyện tập chung trang 144, toán 4

Hoàng Cúc

Người đẹp Tây Bắc ^^
8/2/20
404
8
18
27
Người đẹp Tây Bắc ^^
Bài 1 : Đúng ghi Đ, sai ghi S :
Trong hình bên :
Giải bài 1 trang 144 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

a) AB và DC là hai cạnh đối diện song song với nhau.
b) AB vuông góc với AD.
c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông.
d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.
Lời giải:
a) Đ ;
b) Đ ;
c) Đ ;
d) S .

Bài 2 : Đúng ghi Đ, sai ghi S.
Trong hình thoi PQRS ( xem hình bên) :
Giải bài 2 trang 144 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

a) PQ và SR không bằng nhau.
b) PQ không song song với PS.
c) Các cặp cạnh đối diện song song.
d) Bốn cạnh đều bằng nhau.
Lời giải:
a) S
b) Đ
c) Đ
d) Đ

Bài 3 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong các hình dưới, hình có diện tích lớn nhất là :
A. Hình vuông
B. Hình chữ nhật
C. Hình bình hành
D. Hình thoi
Giải bài 3 trang 145 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

Lời giải:
Diện tích hình vuông là :
5 × 5 = 25 (cm2)
Diện tích hình chữ nhật là :
6 × 4 = 24 (cm2)
Diện tích hình bình hành là:
5 × 4 = 20 (cm2)
Diện tích hình thoi là :
Giải bài 3 trang 145 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4
= 12 (cm2)
Trong bốn (số đo) diện tích trên thì 25 cm2 là lớn nhất.
Vậy ta khoanh và A (hình vuông).

Nguồn: Tổng hợp
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. D2KT D2KT:
    Shoutbox has been pruned!

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.