Giải bài tập Vật lý 10: Động năng

Bài 1 (trang 136 SGK Vật Lý 10): Nêu định nghĩa và công thức của động năng
Lời giải:
Động năng: là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động,
công thức động năng:

Bài 2 (trang 136 SGK Vật Lý 10): Khi nào động năng của vật
a. Biến thiên?
b. Tăng lên?
c. Giảm đi?
Lời giải
- Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương (A > 0) thì động năng của vật tăng lên (Wđ2 > Wđ1).
- Ngược lại khi lực tác dụng lên vật sinh công âm (A < 0) thì động năng của vật giảm đi (Wđ2< Wđ1).
- Nói chung, khi lực sinh công thì động năng của vật biến thiên.
Bài 3 (trang 136 SGK Vật Lý 10): Câu nào sai trong các câu sau?
Động năng của vật không đổi khi vật:
A. Chuyển động thẳng đều
B. Chuyển động với gia tốc không đổi
C. Chuyển động tròn đều
D. Chuyển động cong đều
Lời giải:
Chọn B. chuyển động có gia tốc không đổi là chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc biến đổi tức động năng cũng biến đổi.
Bài 4 (trang 136 SGK Vật Lý 10): Động năng của một vật tăng khi:
A. Gia tốc của vật a >0
B. Vận tốc của vật v >0
C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương
D. Gia tốc của vật tăng
Chọn đáp án đúng
Lời giải:
Chọn C.
 

Bài Trước

Trắc nghiệm Vật lý 10: Công và công suất

Bài Tiếp

Chuyển động của vật bị ném - những bài toán thường gặp
Top