Chia Sẻ Đề kiểm tra học kì I địa lý 6

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
Top Poster Of Month
31/10/12
5,117
325
83
27
ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN ĐỊA LÝ 6

I- TRẮC NGHIỆM (3đ)

Chọn đáp án em cho là đúng nhất

1. Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ:

A. Biểu hiện chính xác mặt cong hình cầu của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy.

B. Biểu hiện tương đối chính xác hình dạng bề mặt một vùng đất hoặc toàn bộ Trái Đất trên mặt phẳng của giấy.

C. Biểu hiện bề mặt Trái Đất trên mặt phẳng của giấy.

D. Cả 3 câu trên đều sai.

2. Tỉ lệ bản đồ cho chúng ta biết:

A. Độ thu nhỏ của bản đồ so với thực địa

B. Độ lớn của bản đồ so với thực địa

C. Độ chuẩn xác của bản đồ so với thực địa

D. Cả A,B,C đều đúng

3. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây

A. Đúng

B. Sai

4 . Trên quả địa cầu có tất cả:

A. 360 kinh tuyến B. 720 kinh tuyến

C. 181 kinh tuyến D. Vô số kinh tuyến

5. Các thành phần tự nhiên tồn tại ở lớp vỏ Trái Đất là :

A. Nước B. Không khí

C. Sinh vật D.Tất cả ý kiến trên

6. Trên trái đất có mấy châu lục:

A. 4 châu lục B. 5 châu lục

C. 6 châu lục D. 7 châu lục

PHẦN II TỰ LUẬN ( 7 đ)

Câu 1 ( 2 đ) Nêu ví trí , hình dạng kích thước của trái đất? Ví trí của trái đất trong hệ mặt trời có ý nghĩa gì?

Câu 2 (3 điểm) Trái đất có mấy vận động chính ? Nêu đặc điểm và hệ quả của từng vận động?

Câu 3 ( 2 đ) Nội lực là gì ? Ngoại lực là gì? Cho biết Tác động của nội lực và ngoại lực ?
 

Bài Trước

Danh mục bài giảng/câu hỏi và bài tập địa lí 6

Bài Tiếp

Đề Cương Ôn Tập Học kì II địa Lí 6