Hướng dẫn Đề bài: Mỗi tác phẩm văn học là một thông điệp nghệ thuật, theo anh (chị) tác phẩm “Hồn Trương Ba, d

Ngọc Suka

Thành Viên
11/4/16
756
152
43
28

Đề bài:
Mỗi tác phẩm văn học là một thông điệp nghệ thuật, theo anh (chị) tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” là thông điệp gì mà tác giả Lưu Quang Vũ muốn gửi tới người đọc?

Gợi ý

1. Tác giả, tác phẩm:

- Lưu Quang Vũ là nhà viết kịch bậc thầy của nền kịch Việt nam. Tác phẩm của ông toát lên những vấn đề có tính thời sự và triết lý nhân sinh có tác dụng giáo dục rất lớn đến mọi tầng lớp con người.

- Tác phẩm “Hồn Trương Ba. Da hàng thịt” được chuyển thể từ một câu chuyện cổ thành một vở kịch bảy hồi với nhiều vấn đề triết lý về con người và cuộc đời.

2. Thông điệp là gì?

Thông điệp cả một tác phẩm văn học là tính thẩm mỹ của nó tác động đến đối tượng tiếp nhận. Từ đây làm thay đổi thái độ, sự nhận thức hoặc chuyển biến tình cảm của người tiếp nhận.

3. Thông điệp của tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”:

- Hãy sống là chính mình: “không thể bên trong một đàng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn là tôi toàn vẹn”. Cuộc sống có ý nghĩa là khi chúng ta sống đúng là chính mình, hài hòa giữa thể xác và linh hồn, giữa cái bên trong và cái bên ngoài, giữa nội dung và hình thức.

- Thông điệp về vấn đề đấu tranh giữa hồn xác: hồn là ẩn dụ cho những gì thanh cao; xác là ẩn dụ cho những gì phàm tục, tội lỗi. Suy cho cùng, trong mỗi con người chúng ta bao giờ cũng tồn tại hai mặt đối lập: tốt – xấu; cao cả - thấp hèn; thiện – ác… Vì vậy, cuộc sống của chúng ta hàng ngày là cuộc đấu tranh giữa hai mặt đối lập trong một con người. Con người luôn đấu tranh với chính mình để loại bỏ cái xấu, cái ác để trở thành con người đúng nghĩa.

4. Nghệ thuật xây dựng thông điệp: nghệ thuật ẩn dụ qua hai hình tượng hồn – xác; đối thoại hấp dẫn, khách quan.
 

Bài Trước

Phân tích mối tương quan đối lập giữa Hồn Trương Ba và xác anh hàng thịt

Bài Tiếp

Trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt của Lưu Quang Vũ có đoạn: