Đấu Phá Thương Khung (mục lục)

Butnghien

S.Moderator
Chương 1001: Tiến Nhập Huyết Đàm
Chương 1002: Huyết Đàm Tiềm Tu!
Chương 1003: Rèn Luyện Cả Linh Hồn?
Chương 1004: Đột Phá Đấu Tông?
Chương 1005: Gặp Lại Dược Lão!
Chương 1006: Nhất Tinh Đấu Tông!
Chương 1007: Cổ Giới?
Chương 1008: Luyện!
Chương 1009: Phong Lôi Sơn Mạch!
Chương 1010: Lôi Sơn!
Chương 1011: Tứ Đại Tôn Giả!
Chương 1012: Đại Hội Bắt Đầu!
Chương 1013: Hỗn loạn sàng lọc
Chương 1014: Đến đây!
Chương 1015: Chiến đấu với Vương Trần
Chương 1016: Lục Hợp Hỏa
Chương 1017: Thân phận bại lộ
Chương 1018: Phụng bồi
Chương 1019: Tuổi trẻ một trận chiến
Chương 1020: Phong Sát Chỉ
Chương 1021: Yêu Hoàng Thánh Tượng
Chương 1022: Thánh Tượng Chi Lực
Chương 1023: Yêu Hoàng Chuông
Chương 1024: Thắng bại
Chương 1025: Cổ Hoàng Huyết Tinh

Chương 1026: Đại hội kết thúc
Chương 1027: Hấp thu
Chương 1028: Cốt dực dị biến
Chương 1029: Chuyện xưa năm đó
Chương 1030: Đi trước Đan Vực
Chương 1031: Tu luyện Lộng Diễm Quyết
Chương 1032: Rèn luyện thú hỏa
Chương 1033: Hỏa chủng
Chương 1034: Trung vực, Thiên Hoàng thành
Chương 1035: Tranh đoạt "trùng động"
Chương 1036: Gặp lại bạn cũ
Chương 1037: Một chiêu
Chương 1038: Đi trước Phần Viêm Cốc
Chương 1039: Chích Hỏa sơn mạch
Chương 1040: Đường Chấn, Cửu Long Lôi Cương Hỏa!
Chương 1041: Khảo nghiệm Dị Hỏa
Chương 1042: Báo thù
Chương 1043: Tranh thủ
Chương 1044: Hỏa Bồ Đan
Chương 1045: Dung hợp
Chương 1046: Biến cố
Chương 1047: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 1048: Tái kiến Đan lôi
Chương 1049: Luyện đan thành công
Chương 1050: Âm Dương Mệnh Hồn Đan
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1051: Bị ngăn trở
Chương 1052: Khảo nghiệm
Chương 1053: Chiến Ngô Thần
Chương 1054: Ám tàng nhất thủ
Chương 1055: Tới tay
Chương 1056: Bí Pháp truyền thừa
Chương 1057: Tiêu Huyền
Chương 1058: Tin tức Tiểu Y Tiên
Chương 1059: Tìm đến Trung vực
Chương 1060: Diệp thành
Chương 1061: Diệp gia
Chương 1062: Hướng đi
Chương 1063: Lạc Thần Giản
Chương 1064: Băng Hà Cốc - Tiểu Sát
Chương 1065: Cục diện xoay chuyển
Chương 1066: Không chịu nổi một kích
Chương 1067: Một tên cũng không tha
Chương 1068: Chữa thương
Chương 1069: Tung tích Thiên Hạt Độc Long Thú
Chương 1070: Thăng cấp
Chương 1071: Thiên Hạt Độc Long Thú
Chương 1072: Hạt Long Tộc
Chương 1073: Giết chết Thiên Hạt Độc Long Thú
Chương 1074: Đánh chết
Chương 1075: Tới tay

Chương 1076: Luyện chế Âm Dương Mệnh Hồn Đan
Chương 1077: Luyện chế thân thể
Chương 1078: Đấu Tông đỉnh phong
Chương 1079: Lấy trứng chọi đá
Chương 1080: Dương Hỏa
Chương 1081: Hắc Hỏa Tông
Chương 1082: Dương Hỏa Cổ Đàn
Chương 1083: Độc đan chi pháp, giải khai!
Chương 1084: Ai động đến ngươi, ta liền giết người đó!
Chương 1085: Địa Tâm Châu
Chương 1086: Cướp đoạt
Chương 1087: Đại chiến tới
Chương 1088: Đệ Tam biến
Chương 1089: Tăng phúc khủng bố
Chương 1090: Bẻ gãy, nghiền nát
Chương 1091: Ly Hoả Phần Thiên
Chương 1092: Khủng bố đối oanh
Chương 1093: Một trận chiến chấn động!
Chương 1094: Thanh Hải!
Chương 1095: Ngai Vàng Băng Giá!
Chương 1096: Băng Tôn Giả!
Chương 1097: Gặp lại Huân Nhi!
Chương 1098: Ngọn lửa màu vàng kim!
Chương 1099: Đánh tan
Chương 1100: Lui địch!
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1101: Phong ấn
Chương 1102: Toan Tính
Chương 1103: Bí ẩn Cổ ngọc
Chương 1104: Mê Tình
Chương 1105: Giải quyết Ma Độc Ban
Chương 1106: Đột phá
Chương 1107: Thống lĩnh Linh Tuyền
Chương 1108: Huyết ngọc lệnh
Chương 1109: Không chịu nổi một kích
Chương 1110: Trả nợ
Chương 1111: Rời khỏi
Chương 1112: Trưởng lão hội
Chương 1113: Khổ tu luyện đan
Chương 1114: Tào gia
Chương 1115: Đánh cuộc
Chương 1116: Ngoạn hỏa (Chơi lửa)
Chương 1117: Yêu nữ Tào gia
Chương 1118: Áp lực
Chương 1119: Cảnh giới linh hồn
Chương 1120: Đi tới Thánh Đan thành
Chương 1121: Đan gia
Chương 1122: Gặp gỡ trong tinh không
Chương 1123: Phân tháp
Chương 1124: Khảo thí
Chương 1125: Luyện dược sư Thất phẩm trung cấp

Chương 1126: Giáo huấn
Chương 1127: Giao dịch hội Luyện dược sư
Chương 1128: Huyết Tinh Yêu Quả
Chương 1129: Mảnh đồng kỳ lạ
Chương 1130: Trao đổi
Chương 1131: Huyền Minh tông
Chương 1132: Dựng Linh Phấn Trần
Chương 1133: Khẩu quyết vô danh
Chương 1134: Hấp thu
Chương 1135: Ngũ đại gia tộc tề tụ
Chương 1136: Khảo hạch bắt đầu
Chương 1137: Khảo thí linh hồn
Chương 1138: Diễm kinh tứ tọa
Chương 1139
Chương 1140: Khống chế linh hồn
Chương 1141: Linh hồn giao thủ
Chương 1142: Học trộm
Chương 1143: Thắng lợi
Chương 1144: Khách không mời
Chương 1145: Hắc bào nhân thần bí
Chương 1146: Mộ Cốt lão nhân
Chương 1147: Huyền Không Tử
Chương 1148: Tống Thanh
Chương 1149: Hồn Thủ Ấn
Chương 1150: Đan hội bắt đầu
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1151: Hai cửa ải
Chương 1152: Vượt qua!
Chương 1153: Lối vào Đan giới
Chương 1154: Hoàng tinh ngàn năm
Chương 1155: Địa tâm hồn tủy
Chương 1156: Hoàng Y lão giả
Chương 1157: Vạn Dược sơn mạch
Chương 1158: Tái ngộ
Chương 1159: Động thủ
Chương 1160: Hạ sát thủ
Chương 1161: Rời đi
Chương 1162: Đan Linh tương
Chương 1163: Hạ dược
Chương 1164: Giết chóc
Chương 1165: Liên thủ
Chương 1166: Chạy trốn
Chương 1167: Tử Nghiên, Hùng Chiến!
Chương 1168: Đẩy lui
Chương 1169: Quảng trường dược liệu
Chương 1170: Điều hòa Địa Tâm Hồn Tủy
Chương 1171: Tiến vào bát phẩm!
Chương 1172: Tiến về lối ra
Chương 1173: Rời khỏi Đan giới!
Chương 1174: Trọng điểm!
Chương 1175: Huyết Yêu Diễm Hỏa

Chương 1176: Bắt đầu luyện đan
Chương 1177: Đan lôi liên hiện
Chương 1178: Cường giả xuất hiện
Chương 1179: Bát phẩm đan dược
Chương 1180: Tam sắc Đan Lôi
Chương 1181: Phóng tay cược một lần!
Chương 1182: Thăng Linh Đan Pháp!
Chương 1183: Ngũ sắc đan lôi
Chương 1184: Nghênh đón Đan Lôi
Chương 1185: Tiến hóa! Thiên Yêu Khôi!
Chương 1186: Đan Hội kết thúc
Chương 1187: Huyền Y, Thiên Lôi Tử
Chương 1188: Nhị nữ đối mặt
Chương 1189: Long Ấn
Chương 1190: Tinh Vực, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa!
Chương 1191: Sự hung hãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa
Chương 1192: Phá vỡ Phong Ấn
Chương 1193: Viện thủ của Hồn Điện
Chương 1194: Kịch chiến!
Chương 1195: Động thủ
Chương 1196: Phù Ấn
Chương 1197: Linh hồn giao chiến
Chương 1198: Phát nổ
Chương 1199: Giằng co
Chương 1200: Hàng phục
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1201: Thôn phệ dị hỏa, cửu tinh Đấu Tông!
Chương 1202: Hỏa Lôi Tử
Chương 1203: Tin tức
Chương 1204: Phục Linh Thanh Đan
Chương 1205: Dịch Trần
Chương 1206: Giao thủ
Chương 1207: Cám ơn đã nhường
Chương 1208: Đã có tin tức
Chương 1209: Vong Hồn sơn mạch
Chương 1210: Vạn sự sẵn sàng
Chương 1211: Nghĩ cách cứu viện - Hành động!
Chương 1212: Phệ Thạch Ma Kiến!
Chương 1213: Cự điện
Chương 1214: Đại chiến
Chương 1215: Giết chóc
Chương 1216: Trích Tinh lão quỷ
Chương 1217: Trêu chọc
Chương 1218: Thế cục
Chương 1219: Cầm chân
Chương 1220: Lưỡng Bại Câu Thương
Chương 1221: Thần Bí Nhân
Chương 1222: Trọng thương
Chương 1223: Tinh Vẫn Các
Chương 1224: Thời gian trôi nhanh
Chương 1225: Thăng cấp Đấu Tôn

Chương 1226: Thức tỉnh
Chương 1227: Di tích viễn cổ
Chương 1228: Thú Vực
Chương 1229: Hài Cốt sơn mạch
Chương 1230: Tìm Kiếm
Chương 1231: Lăn xuống đi!
Chương 1232: Không gian phong ấn
Chương 1233: Hắc y nhân
Chương 1234: Di tích mở cửa
Chương 1235: Kẻ thù xuất hiện
Chương 1236: Tiến vào di tích
Chương 1237: Hỏa đạo huyền cơ
Chương 1238: Thu phục
Chương 1239: Khu rừng từ thời viễn cổ
Chương 1240: Hồn Anh Yêu Thụ
Chương 1241: Long Hoàng Căn Nguyên Quả
Chương 1242: Hoàng Hiên
Chương 1243: Thiên Hoàng tổ hồn
Chương 1244: Tổ hồn so đấu
Chương 1245: Đan dược từ thời viễn cổ
Chương 1246: Dụ dỗ Đan thú
Chương 1247: Thanh Lân?
Chương 1248: Gặp lại cố nhân
Chương 1249: Sự kinh khủng của Bích Xà Tam Hoa Đồng
Chương 1250: Chủ điện
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1251: Phong ấn biến mất
Chương 1252: Hỗn loạn
Chương 1253: Tranh đoạt quyển trục
Chương 1254: Giết chóc
Chương 1255: Hài cốt của Đấu Thánh
Chương 1256: Hợp tác
Chương 1257: Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng!
Chương 1258: Tranh đoạt hài cốt
Chương 1259: Thu thập hài cốt
Chương 1260: Nhúng tay
Chương 1261: Tứ ấn chồng lớp
Chương 1262: Huyết chiến
Chương 1263: Viện thủ
Chương 1264: Hắc Kình
Chương 1265: Phân biệt
Chương 1266: Hình xăm thần bí
Chương 1267: Viễn Cổ Thiên Xà
Chương 1268: Thiên Giai đấu kỹ
Chương 1269: Tạo Hóa Thánh Giả
Chương 1270: Thân thể hoàn mỹ
Chương 1271: Cốt tủy Đấu Thánh
Chương 1272: Cường địch đã đến
Chương 1273: Hỗn chiến
Chương 1274: Thi triển
Chương 1275: Kết cục thê thảm

Chương 1276: Đại triển thần uy
Chương 1277: Bán Thánh
Chương 1278: Dược Thánh
Chương 1279: Cố nhân tái kiến
Chương 1280: Gặp Gỡ
Chương 1281: Đi Tới Hoa Tông
Chương 1282: Gặp Lại Vân Vận
Chương 1283: Yêu Hoa tà quân
Chương 1284: Hóa Khí Thiên Địa
Chương 1285: Chức Vị Tông Chủ
Chương 1286: Luyện Hóa
Chương 1287: Thiên Địa Dị Tượng
Chương 1288: Chuẩn Thiên Giai Công Pháp
Chương 1289: Xé Rách Phong Ấn
Chương 1290: Chặn Đường
Chương 1291: Chiến Đấu Kịch Liệt
Chương 1292: Công Pháp Hiển Uy
Chương 1293: Lấy Một Đấu Ba
Chương 1294: Đánh bay
Chương 1295: Cổ Long đảo
Chương 1296: Thái Cổ Hư Long tộc phân liệt
Chương 1297: Động thủ
Chương 1298: Luyện hóa Long Hoàng tinh tầng
Chương 1299: Hỗn loạn
Chương 1300: Thức tỉnh
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1301: Long Hoàng, Tử Nghiên
Chương 1302: Long Hoàng cổ giáp
Chương 1303: Hư không Lôi trì
Chương 1304: Tấn cấp Ngũ tinh
Chương 1305: Lão giả họ Mang
Chương 1306: Rời khỏi Long đảo
Chương 1307: Viễn cổ Bát tộc
Chương 1308: Ngọc thiếp
Chương 1309: Thái Nhất Hồn Quyết
Chương 1310: Chạy tới Đông vực
Chương 1311: Oan gia ngõ hẹp
Chương 1312: Thích!
Chương 1313: Bát thiên thống lĩnh và Tứ đại đô thống
Chương 1314: Tam thống lĩnh - Dương Hạo
Chương 1315: Viêm tộc
Chương 1316: Hồn Nhai
Chương 1317: Cổ giới mở ra
Chương 1318: Thiên Mộ
Chương 1319: Cổ Chân
Chương 1320: Đánh phủ đầu
Chương 1321: Tu La đô thống
Chương 1322: Mang Thiên Xích
Chương 1323: Nghi thức bắt đầu
Chương 1324: Đẳng cấp huyết mạch - Tộc văn!
Chương 1325: Khiêu chiến

Chương 1326: Kình địch
Chương 1327: Cuộc chiến đỉnh phong
Chương 1328: Đại Tịch Diệt Chỉ
Chương 1329: Kết thúc!
Chương 1330: Thắng!
Chương 1331: Tuyệt phẩm huyết mạch!
Chương 1332: Thất thải tộc văn!
Chương 1333: Gặp mặt
Chương 1334: Trò chuyện
Chương 1335: Thiên Mộ mở ra
Chương 1336: Tiến vào Thiên Mộ
Chương 1337: Tu hành buồn tẻ
Chương 1338: Hồn Nhai, Hồn Lệ!
Chương 1339: Thăng cấp Lục tinh
Chương 1340: Truy đuổi
Chương 1341: Cửu tinh năng lượng thể
Chương 1342: Thiên Yêu Khôi màu tím!
Chương 1343: Đại Phong Bạo
Chương 1344: Tụ tập
Chương 1345: Viễn Cổ Phệ Trùng
Chương 1346: Đòi thù lao
Chương 1347: Mở đường
Chương 1348: Tầng thứ ba
Chương 1349: Bán Thánh năng lượng thể
Chương 1350: Huyết Đao Thánh giả
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1351: Hai tên Đấu Thánh
Chương 1352: Hiện thân
Chương 1353: Tiêu Huyền!
Chương 1354: Truyền thừa huyết mạch!
Chương 1355: Hoán huyết
Chương 1356: Dung hợp huyết mạch
Chương 1357: Một năm rưỡi
Chương 1358: Bát tinh Đấu Tôn đỉnh phong!
Chương 1359: Kích hoạt tộc văn
Chương 1360: Lần lịch luyện cuối cùng
Chương 1361: Chém giết
Chương 1362: Rời khỏi Thiên Mộ
Chương 1363: Hồn Lâm
Chương 1364: Thú nhận
Chương 1365: Rời khỏi Cổ giới
Chương 1366: Tinh Vẫn các thay da đổi thịt
Chương 1367: Tây bắc đại lục rung chuyển!
Chương 1368: Thu đồ
Chương 1369: Lôi kéo nhân thủ
Chương 1370: Ải Huyền Hoàng
Chương 1371: Tiêu Tiêu!
Chương 1372: Đại chiến!
Chương 1373: Thảm thiết!
Chương 1374: Một chưởng duy nhất!
Chương 1375: Xưa đâu bằng nay!

Chương 1376: Tứ Thiên Tôn, Huyết Hà!
Chương 1377: Phệ Huyết Thuật
Chương 1378: Cửu chuyển thành Thánh!
Chương 1379: Kết thúc!
Chương 1380: Khối u ác tính!
Chương 1381: Luyện đan!
Chương 1382: Nghiêm trị!
Chương 1383: Giải quyết
Chương 1384: Phân phó trước khi đi
Chương 1385: Trở về Tinh Vẫn Các
Chương 1386: Đại hội giao dịch xuyên không gian
Chương 1387: Bát Thải Nguyên Thạch
Chương 1388: Cổ điện
Chương 1389: Mảnh tàn đồ cuối cùng!
Chương 1390: Tình báo
Chương 1391: Cổ Vực Mãng Hoang
Chương 1392: Hạt Ma tam quỷ
Chương 1393: Phật Nộ Hỏa Liên bốn màu rưỡi!
Chương 1394: Chiếm được cổ đồ
Chương 1395: Cổ đồ chi mê!
Chương 1396: Tịnh Liên Yêu Thánh!
Chương 1397: Tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thể
Chương 1398: Mãng Hoang trấn!
Chương 1399: Tiến vào
Chương 1400: Xâm nhập!
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1401: Gặp lại Vân Vận
Chương 1402: Chém giết
Chương 1403: Viễn cổ Thiên Ma mãng
Chương 1404: Vây giết Thiên Ma mãng
Chương 1405: Thiên Ma huyết trì
Chương 1406: Cửu tinh Đấu Tôn!
Chương 1407: Cổ vực thai!
Chương 1408: Ra oai phủ đầu
Chương 1409: Hai nàng gặp nhau
Chương 1410: Hồn Ngọc, thú triều!
Chương 1411: Trùng kích thú triều!
Chương 1412: Đột phá!
Chương 1413: Năm vị Bán Thánh!
Chương 1414: Tiêu diệt khôi lỗi Bán Thánh
Chương 1415: Tiến vào cổ thụ!
Chương 1416: Ảo cảnh
Chương 1417: Cảm xúc trái chiều của Đấu Đế
Chương 1418: Bồ Đề tam bảo
Chương 1419: Thức tỉnh!
Chương 1420: Luân hồi trăm kiếp, Cửu chuyển đỉnh phong!
Chương 1421: Áp chế tuyệt đối!
Chương 1422: Không gian băng liệt
Chương 1423: Cốt U Thánh Giả
Chương 1424: Kim Đế Phần Thiên Viêm
Chương 1425: Đối chiến Bán Thánh!

Chương 1426: Bức lui Cốt U!
Chương 1427: Bế quan!
Chương 1428: Linh tộc chi biến!
Chương 1429: Chiến thư!
Chương 1430: Đại chiến gõ cửa
Chương 1431: Tinh giới đại chiến!
Chương 1432: Phá quan, Đấu Thánh!
Chương 1433: Phật Nộ Luân Hồi!
Chương 1434: Đại sát tứ phương
Chương 1435: Đấu Thánh Hồn tộc!
Chương 1436: Bí mật của các tông phái
Chương 1437: Giết gà dọa khỉ!
Chương 1438: Tìm kiếm minh hữu
Chương 1439: Lại tới Đan tháp
Chương 1440: Tiểu Đan Tháp
Chương 1441: Tranh cử trưởng lão!
Chương 1442: Đại trưởng lão của Tiểu Đan Tháp!
Chương 1443: Cái đấy thì chưa chắc!
Chương 1444: Hắc Ma Lôi
Chương 1445: Cửu phẩm bảo đan!
Chương 1446: Liên minh
Chương 1447: Thiên Phủ liên minh!
Chương 1448: Phó Điện Chủ Hồn Điện!
Chương 1449: Cửu U Hoàng Tuyền
Chương 1450: Cửu Âm Hoàng Tuyền Đan
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1451: Tình thế của Cổ Long tộc
Chương 1452: Địa mạch Minh Xà
Chương 1453: Người bị giam cầm!
Chương 1454: Yêu Minh
Chương 1455: Yêu Khiếu Thiên
Chương 1456: Hành hung
Chương 1457: Cửu U Minh Trượng!
Chương 1458: Đại thế đã mất!
Chương 1459: Hoàng Tuyền Yêu Thánh!
Chương 1460: Hoàng Tuyền Thiên Nộ!
Chương 1461: Linh hồn tranh đấu!
Chương 1462: Tinh huyết Yêu Thánh!
Chương 1463: Tìm kiếm trợ giúp
Chương 1464: Hấp thu tinh huyết Yêu Thánh
Chương 1465: Thiên Yêu Tam Hoàng
Chương 1466: Phục kích
Chương 1467: Độc đấu nhị Thánh!
Chương 1468: Áp chế tuyệt đối!
Chương 1469: Uy hiếp
Chương 1470: Gặp trên đường đi
Chương 1471: Giải quyết
Chương 1472: Gặp lại Tử Nghiên!
Chương 1473: Đại chiến bùng nổ!
Chương 1474: Tam đại Long Vương!
Chương 1475: Liều mạng!

Chương 1476: Đồ Long Kiếm!
Chương 1477: Đại chiến kết thúc!
Chương 1478: Nhị tinh Đấu Thánh!
Chương 1479: Động tĩnh của Hồn Điện!
Chương 1480: Bắc Đẩu Điện
Chương 1481: Huyết tẩy Nhân Điện
Chương 1482: Đại Thiên Tôn
Chương 1483: Đánh ngã
Chương 1484: Huyết tẩy!
Chương 1485: Linh hồn quang đoàn
Chương 1486: Hấp thu linh hồn bản nguyên
Chương 1487: Thiên cảnh đại viên mãn
Chương 1488: Điện chủ Hồn Điện!
Chương 1489: Yêu hỏa hàng thế!
Chương 1490: Tứ phương vân động
Chương 1491: Bát Hoang Phá Diệt Diễm
Chương 1492: Gặp lại Huân Nhi
Chương 1493: Dược Vạn Quy!
Chương 1494: Không biết tốt xấu!
Chương 1495: Không gian vỡ vụn!
Chương 1496: Không gian yêu hỏa!
Chương 1497: Xông quan
Chương 1498: Huyết sắc cự phủ
Chương 1499: Hư ảo và chân thực!
Chương 1500: Phá vỡ ảo cảnh!
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1501: Hợp tác
Chương 1502: Thất Thánh đấu Hỏa yêu
Chương 1503: Khống chế ngược lại
Chương 1504: Thiên La Phong Ma Trận
Chương 1505: Tranh đoạt căn nguyên yêu hỏa
Chương 1506: Trận chiến kinh thiên
Chương 1507: Tiêu Thần ra tay!
Chương 1508: Hồn Ma lão nhân
Chương 1509: Thanh Ngưu Mục Đồng!
Chương 1510: Luyện Thiên cổ trận
Chương 1511: Tịnh Liên Yêu Thánh
Chương 1512: Yêu Hỏa vs Yêu Thánh
Chương 1513: Tách lấy!
Chương 1514: Thu hoạch cuối cùng!
Chương 1515: Luyện hóa Yêu Hỏa!
Chương 1516: Trung Châu biến cố!
Chương 1517: Phá kén mà ra
Chương 1518: Hỏa anh
Chương 1519: Yêu hỏa bình nguyên
Chương 1520: Lật tay diệt điện
Chương 1521: Mưa gió nổi lên
Chương 1522: Về nhà!
Chương 1523: Chiến thư!
Chương 1524: Đỉnh Vẫn Lạc
Chương 1525: Hồn Thiên Mạch

Chương 1526: Giao phong
Chương 1527: Cục diện cân bằng
Chương 1528: Trận chiến cuối cùng
Chương 1529: Tiêu Viêm vs Điện chủ Hồn Điện!
Chương 1530: Hư Vô Thôn Viêm!
Chương 1531: Tiểu Y phát uy!
Chương 1532: Phân ra thắng bại
Chương 1533: Hạ sát thủ
Chương 1534: Hạt châu màu đen!
Chương 1535: Truyền tin
Chương 1536: Hoàng Thiên!
Chương 1537: Hai tộc giằng co
Chương 1538: Giao thủ
Chương 1539: Cửu sắc quang trụ
Chương 1540: Thải Lân xuất quan
Chương 1541: Biến cố
Chương 1542: Hóa Long ma trận
Chương 1543: Hủy Diệt Hỏa Thể
Chương 1544: Bắc Long Vương điên cuồng
Chương 1545: Đánh chết
Chương 1546: Luyện chế khôi lỗi
Chương 1547: Bắc Vương!
Chương 1548: Thôn phệ Hắc Ma Lôi
Chương 1549: Cửu Huyền Kim Lôi!
Chương 1550: Tụ linh
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1551: Lực lượng của Cửu Huyền Kim Lôi
Chương 1552: Biến hóa
Chương 1553: Bình lặng
Chương 1554: Dược Điển của Dược tộc!
Chương 1555: Xuất thủ!
Chương 1556: Hung hãn!
Chương 1557: Vạn Hỏa trưởng lão!
Chương 1558: Hồn Hư Tử!
Chương 1559: Dược Điển bắt đầu!
Chương 1560: Lĩnh giáo!
Chương 1561: Sinh Linh Chi Diễm!
Chương 1562: So đấu luyện đan!
Chương 1563: Cướp đoạt năng lượng!
Chương 1564: Đan vũ!
Chương 1565: Mượn ngọc!
Chương 1566: Kinh biến!
Chương 1567: Bản thể!
Chương 1568: Tàn hồn của Dược Đế!
Chương 1569: Thôn Linh!
Chương 1570: Diệt tộc chi chiến!
Chương 1571: Xin tí lửa!
Chương 1572: Bát sắc hỏa liên!
Chương 1573: Chạy trốn!
Chương 1574: Sử dụng
Chương 1575: Trốn chạy

Chương 1576: Đánh lui
Chương 1577: Tiến vào Cổ tộc
Chương 1578: Bí mật của Hồn tộc
Chương 1579: Lục tinh trung kỳ
Chương 1580: Lôi Động
Chương 1581: Ra tay
Chương 1582: Chỉ giáo
Chương 1583: Nhìn trộm
Chương 1584: Quái dị
Chương 1585: Tìm kiếm
Chương 1586: Đoạt ngọc
Chương 1587: Mất ngọc
Chương 1588: Thương nghị
Chương 1589: Lại vào Thiên Mộ
Chương 1590: Bản Nguyên Đế Khí
Chương 1591: Thiên Mộ Chi Hồn
Chương 1592: Lấy ra linh hồn bổn nguyên
Chương 1593: Đế Cảnh linh hồn
Chương 1594: Rời khỏi Thiên Mộ
Chương 1595: Trước giờ đại chiến
Chương 1596: Đại quân xuất động
Chương 1597: Táng Thiên sơn mạch
Chương 1598: Phụ tử gặp lại
Chương 1599: Đại chiến
Chương 1600: Hồn Nguyên Thiên
 

Butnghien

S.Moderator
Chương 1601: Tử Tịch Chi Môn
Chương 1602: Đoạt làm của riêng!
Chương 1603: Phá tan Tử Vong Giới!
Chương 1604: Rút lui
Chương 1605: Lập kế!
Chương 1606: Yên tĩnh!
Chương 1607: Lôi Kiếp Đan!
Chương 1608: Thất Tinh Đấu Thánh!
Chương 1609: Dò xét Cổ Đế động!
Chương 1610: Vị trí Cổ Đế động phủ!
Chương 1611: Khó khăn của Hắc Giác Vực!
Chương 1612: Đến kịp
Chương 1613: Cố nhân gặp lại
Chương 1614: Tái nhập thế giới dung nham
Chương 1615: Không gian dưới đáy dung nham
Chương 1616: Sinh vật thần bí
Chương 1617: Đối Thoại
Chương 1618: Đại chiến đã đến!
Chương 1619: Động phủ chi chiến
Chương 1620: Lấy một địch hai
Chương 1621: Động phủ xuất hiện
Chương 1622: Nguy cơ trước mắt
Chương 1623: Lão Long Hoàng
Chương 1624: Cổ Đế động phủ mở ra
Chương 1625: Dị hỏa quảng trường

Chương 1626: Sự kinh khủng của Đế phẩm đan dược
Chương 1627: Cướp đoạt Đế phẩm đan chưa thành hình
Chương 1628: Thất thủ
Chương 1629: Dã tâm của Hồn Thiên Đế
Chương 1630: Khó khăn ở Trung Châu
Chương 1631: Đệ nhất dị hỏa trên Dị hỏa bảng!
Chương 1632: Đế nguyên
Chương 1633: Cổ Đế truyền thừa
Chương 1634: Nguyên Khí
Chương 1635: Hạo kiếp
Chương 1636: Hồn Đế Hồn Thiên Đế!
Chương 1637: Lực lượng của cường giả Đấu Đế
Chương 1638: Xuất quan!
Chương 1639: Song Đế
Chương 1640: Trận chiến của Nhị Đế!

Chương 1641: Kết thúc cũng là nơi bắt đầu! (Hết)
 

DiễnđànKiếnthức .COM

  • Diễn đàn kiến thức Văn Sử Địa - Nơi mọi người có thể chia sẻ và thảo luận về văn, sử, địa nhằm nâng cao, mở mang kiến thức. .
Chat
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Tiêu Huân Nhi @ Tiêu Huân Nhi:
    Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
  2. D2KT @ D2KT:
    hihi, muộn rồi. Ngủ thôi ^^
  3. Huân Nhi @ Huân Nhi:
    hi, cả nhà ơi.. chat đi

Trang cá nhân

Trung Thu là Tết của thiếu nhi ^^
Năm học mới 2023 - 2024 vui vẻ, thành công :)
Vĩnh Phúc mãi đỉnh

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top