Chào hỏi đơn giản trong tiếng Hàn

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
안녕히주무셨어요: Chào buổi sáng
좋은 아침이에요: buổi sáng tốt lành
네.잘자였어요: Vâng, tôi đã ngủ rất ngon
심심해요: Chán quá
왜????: Sao?
누구 같이 놀아 없어요: Không có ai chơi

….

안녕히주무세요: Chào tạm biệt buổi tối
잘자요: chúc ngủ ngon
 

Bài Trước

Các cách ghép âm trong tiếng Hàn

Bài Tiếp

CÁC TỪ CHỈ VỊ TRÍ TRONG TIẾNG HÀN