Chia Sẻ Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia 2017- 6

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,169
335
83
28
Học học Nữa học mãi
CHỦ ĐỀ 6 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Câu 1: Nguồn gốc của cách mạng khoa học -kỹ thuật lần thứ hai là?

A. Con người cần tồn tại và phát triển nên cần tìm cách giải quyết các vấn đề: dân số bùng nổ, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, công cụ mới,năng lượng mới, vật liệu mới.

B. Những thành tựu khoa học-kỹ thuật cuối thế kỷ XIX -đầu thế kỉ XX.

C. Thế chiến II bùng nổ là điều kiện để khoa học kĩ thuật phát triển.

D. Tất cả câu trên đều đúng.

Câu 2: Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần hai đã đạt được những thành tựu về?

A. Khoa học cơ bản, công cụ san xuất mới.

B. Nguồn năng lượng mới, vật liệu mới, cách mạng xanh.

C. Giao thông vận tải, thông tin và chinh phục vũ trụ.

D. Tất cả câu trên đều đúng.

Câu 3: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống con người?

A. Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng.

B. Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp.

C. Cơ cấu dân cư thay đổi, lao đông công nông giảm đi, lao đông dịch vụ và trí óc tăng lên.

D. tất cả câu trên đều đúng.

Câu 4: Nội dung của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai diễn ra trong lĩnh vực khoa học cơ bản có ý nghĩa?

A. Tạo cơ sở lý thuyết cho các khoa học khác và là nền móng của tri thức.

B. Giúp cho nhân lọai phát minh ra nhiều ngành khoa học mới.

C. Giải quyết những vấn đề kỹ thuật phục vụ cuộc sống con người.

D. Tìm ra nguồn năng lượng mới.

Câu 5: Sự phát triển nhanh chống của cuộc cách mạng khoahọc kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng là?

A. Sự bùng nổ thông tin

B. Đầu tư vào khoa học cho lãi cao hơn so với đầu tư vào các lĩnh vực khác.

C. Mọi phát minh về kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

D. Cuộc cách mạng xanh

Câu 6: Tác động củacuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đối với đời sống lòai người là?

A. Làm thay đổi vị trí cơ cấu các ngành sản xuất và các vùng kinh tế.

B. Sử dụng năng lượng nhiên liệu than đá nhiều hơn dầu mỏ.

C. làm thay đổi cơ cấu dân cư với xu hướng dân số lao đông tăng.

D. Trong công nghiệp các quốc gia ít chú trọng đến sự nghiệp giáo dục đào tạo

Câu 7: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm cho nền kinh tế thế giới có đặc điểm?

A. Hình thành một thị trường thếgiới.

B. Ngày càng được quốc tế hóa cao.

C. a, b đúng.

D. a, b sai

Câu 8: Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai đã diễn ravào thời gian?

A. Thế kỉ XVII. B. Từ giữa thế kỉ XVIII.

C. Từ những năm 40 của thế kỉ XX. D. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Câu 9: Ý nghĩa then chốt, quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

A. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.

B. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.

C. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

Câu 10: Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?

A. Mĩ B. Liên Xô

C. Nhật Bản D. Trung Quốc

Câu 11: Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là những cuộc cách mạng nào?

A. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX

B. Cuộc caćh mạng kĩ thuật thế kỉ XVIII và cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ XX

C. Cuộc cách mạng kĩ thuật và cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX vàcuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX

D. Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ thế kỉ XX

Câu 12: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kỉ thuật là gì?

A. Cải tiến việc tổ chức sản xuất

B. Cải tiến, hoàn thiện những phương tiện sản xuất (công cụ, máy móc…)

C. Cải tiến việc quản lí sản xuất

D. Cải tiến việc phân công lao động

Câu 13: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì?

A. Tạo ra 1 khối lượng hàng hóa đồ sộ.

B. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.

C. Thay đổi 1 cách cơ bản các nhân tố sản xuất…

D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

Câu 14: Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì?

A. Đã chế tạo nhiều vũ khí hiện đại, đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ CTTG III.

B. Nạn khủng bố phổ biến, tình hình thế giới căng thẳng.

C. Nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân hủy diệt loài người.

D. Chế tạo các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh có tính chất hủy diệt.Gây ra nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật mới. …

Câu 15: Đặc điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng lần 1 và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2?

A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.

C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.

D. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 16 Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng trong việc sản xuất ra những công cụ mới,vật liệu mới,nguồn năng lượng mới?

A. Vật lý học

B. Toán học

C. Hóa học

D. Sinh học

Câu 17: Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. "Cách mạng xanh "

B. Phát minh sinh học

C. Phát minh hóa học

D. Tạo ra công cụ lao động mới

Câu 18: Nội dung của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong lĩnh vực khoa học cơ bản có ý nghĩa?

A. Tạo cơ sở lý thuyết cho các khoa học khác và nền móng của tri thức

B. Giúp cho nhân loại phát minh ra nhiều ngành khoa học mới

C. Giải quyết những vấn đề kĩ thuật phục dụ cuộc sống con người

D. Tìm ra nguồn năng lượng mới

Câu 19: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai là?

A. Sáng chế vật liệu mới đó là chất Pôime

B. Tìm ra năng lượng nguyên tử, năng lượng việc hạch, năng lượng mặt trời, than đá, năng lượng gió

C. Phát minh ra những công cụ sản xuất mới: máy tính điện tử, máy tự động radio

D. a, b, c đúng

Câu 20: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của?

A. Sự phát triển của quan hệ thương mại quốc tế.

B. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ.

C. Sự ra đời các công ty xuyên quốc gia.

D. Quá trình thống nhất thị trường thế giới.

Câu 21: Toàn cầu hòa vừa là thời cơ vùa là thách thức đối với các quốc gia, dân tộc. Điều này đúng hay sai?

A. Đúng.

B. Sai
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 2. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 3. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 4. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.