Chia Sẻ Các từ miêu tả cảm xúc

Màn Thầu

Moderator
23/12/16
902
54
28
Moderator


I. CONFUSED – BỐI RỒI


1. Trapped: Bế tắc

2. Flustered /´flʌstə/: Bối rối

3. Baffled /'bæfld/: Nản

4. Constricted /kən´striktid/: Thiếu hiểu biết (# Nông cạn)

5. Doubt /daut/: Mù mờ

6. Foggy /ˈfɒgi , ˈfɔgi/: Sửng sốt

7. Disorganized /dis´ɔ:gə¸naiz/: Không có tổ chức

II. SATISFIED – HÀI LÒNG

1. Adequate /'ædikwət/ : No đủ

The supply is not adequate to the demand

Số cung cấp không đáp ứng đầy đủ số cầu

2. Content /kən'tent/: Hài lòng

3. Mellow /´melou/: Vui vẻ

4. Peaceful /'pi:sfl/: Êm ấm

5. Pleased /pli:zd/: Thỏa mãn

III. SURPRISED – BẤT NGỜ

1. Amazed /ə´meiz/: Ngạc nhiên

2. Astounded /əs'taund/: Bất ngờ

3. Incredulous /In’kredjələs/: Ngờ vực

4. Shocked /Sok/: Kinh ngạc, sốc

5. Startled /'stɑ:tl/: giật mình

6. Astonished: Sưng sốt

7. Aghast /ə´ga:st/: Kinh ngạc

IV. EXCITED – HƯNG PHẤN

1. Energetic /¸enə´dʒetik/: Năng động

2. Perky /´pə:ki/: Tươi tắn

3. Bouncy /´baunsi/: Hoạt bát

4. Delighted /di'laitid/: Vui vẻ

5. Enthusiastic /ɪnˌθuː.ziˈæs.tɪk/: Nhiệt tình

6. Active /'æktiv/: Chủ động

7. Encouraged ɪn'kʌrɪdʒ/: Hào hứng

V. SAD – BUỒN

1. Down /daun/ – xuống tinh thần

2. Dejected /di´dʒektid/: Chán nản

3. Depressed /di-'prest/: Thất vọng

4. Heartbroken: Đau lòng

5. Blue /blu:/: Buồn bã

6. Unhappy /ʌn´hæpi/: không vui

7. Downhearted /,daʊn'hɑ:tid/: Chán nản

VI. WORRIED – LO LẮNG

1. Anxious /´æηʃəs/: Lo lắng (# băn khoăn)

2. Bothered /'bɔðə/: Khó chịu

3. Restless /'restlis/: Buồn bực (# Áy náy)

4. Stressed /strest/: Áp lực

5. Tense /tens/: Căng thẳng (# bồn chồn)

6. Unsettle /ʌn´setl/: Làm Lo sợ

7. Upset/ ʌpˈsɛt/: Khó chịu

VII. HAPPY – HẠNH PHÚC

1. Glad /glæd/: Vui vẻ

- I am glad to see you

- That is a glad news.

2. Optimistic /¸ɔpti´mistik/: Lạc quan

Peter is not optimistic about the outcome: Peter không lạc quan về kết quả


3. Joyful /´dʒɔiful/: Thích thú (# đáng mừng)

4. Mirthful /´mə:θful/: Vui vẻ

5. Pleased /pli:zd/: Hài lòng (+ to do sth)

6. Blessed /´blesid/: Hạnh phúc (#: Thần thánh, thiêng liêng)

7. Felicitous /fi´lisitəs/: May mắn (#: rất khéo léo)
 
 • Like
Reactions: Aries1992

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
 1. songngu songngu:
  Các phong trào đấu tranh trưởng thành dần từ tự phát sang tự giác (kể tên)...
 2. songngu songngu:
  Là đúng. Vì nó thúc đẩy chuyển biến trong xã hội Việt Nam. Từ đây giai cấp công nhân, nông dân trưởng thành. Giai cấp tư sản dân tộc nhận ra bất công ...
 3. songngu songngu:
  @Quyên Tân Thịnh Bạn đăng trong box lịch sử lớp bạn học nhé.
 4. Q Quyên Tân Thịnh:
  Có đúng hay không khi cho rằng: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam đã tạo điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng mới ở đầu thế ký XX? Giải thích?
 5. Dream 18 Dream 18:
  Toán lớp mấy đây em? Em.phải đăng câu hỏi vào box toán lớp đó chứ
 6. B Bảo Thiên:
  Cho E=12V r=1ôm R1=4ôm R2=6ôm. Tìm x để Px max.cho biết R1 nt (R2//x)
 7. B Bảo Thiên:
  Mọi người giải hộ em với nha

Tin tức bạn bè

Thà chễ còn hơn không bao giờ.
Chào các bạn Diễn đàn Kiến thức! Chúng ta mở cuộc thi mới thôi :)

Cách ly cả nước 15 ngày, hoặc lâu hơn. Hiccc

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Diễn đàn Kiến thức

 • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.