Các pro giúp em với

thanhnamnguyen

Thành Viên
Bài 1. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 160 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2 giờ. Tìm vận tốc của mỗi ô tô biết rằng nếu ô tô đi từ A tăng vận tốc thêm 10 km/h sẽ bằng hai lần vận tốc ôtô đi từ B.

Bài 2. Hai người đi ngược chiều về phía nhau.M đi từ A lúc 6 giờ sáng về phía B. N đi từ B lúc 7 giờ sáng về phía A. Họ gặp nhau lúc 8 giờ sáng. Tính thời gian mỗi người đi hết quãng đường AB. Biết M đến B trước N đến A là 1 giờ 20 phút.
 

Bài Trước

Em hiểu thế nào về thành ngữ "Oan Thị Kính" ?

Bài Tiếp

Thế nào là kết thúc có hậu trong truyện cổ tích ? Vì sao nhân dân lao động lại thích kết thúc có hậu?
Top