Trắc nghiệm Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1951-1953) - Lịch sử 12

Trang Dimple

Học học Nữa học mãi
31/10/12
5,188
335
83
28
Học học Nữa học mãi
Top 30 câu hỏi trắc nghiệm Bài 19 Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1951-1953) - Lịch sử 12
Câu 1. Bước sang giai đoạn từ 1951 đến 1953 cuộc xâm lược của Pháp có sự giúp đỡ chủ yếu của nước

A. Mĩ
B. Anh
C. Nhật
D. Đức

Câu 2. Tháng 9 năm 1951, Mĩ kí với Bảo Đại hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mĩ nhằm mục đích

A. trực tiếp rằng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ
B. thúc đẩy phát triển của kinh tế của chính phủ Bảo Đại
C. hạn chế sự phát triển kinh tế của Việt Nam
D. đưa cuộc kháng chiến của ta phát triển

Câu 3. Mĩ đã kí với Pháp hiệp định phòng thủ chung Đông Dương vào thời gian nào?

A. Ngày 20-12-1950
B. Ngày 21-12-1950
C. Ngày 22-12-1950
D. Ngày 23-12-1950

Câu 4. Mĩ từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương

A. từ tháng 5-1949
B. từ tháng 6-1949
C. từ tháng 7-1950
D. từ tháng 8-1950

Câu 5. Cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch nào để mong muốn kết thúc chiến tranh?

A.Kế hoạch Rơ_Ve
B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi
C.Kế hoạch Mác san
D.Kế hoạch Nava

Câu 6. Sự kiện chính trị nào quan trọng nhất ở Việt Nam từ 1951-1952 ?

A.Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2 năm 1951)
B.Đại hội thống nhất Việt Minh- Liên Việt(tháng 3 năm 1951)
C.Hội nghị thành lập “liên minh Việt-Miên-Lào”
D.Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lân thứ I(tháng 5 năm 1952)

Câu 7. Trong kháng chiến chống Pháp trên mặt trận kinh tế đảng và chính phủ đã đề ra một cuộc vận động lớn về sản xuất và tiết kiệm được diễn ra trong thời gian nào?

A.Năm 1951
B.Năm 1952
C.Năm 1953
D.Năm 1954

Câu 8. Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã chọn được:

A. 5 anh hùng
B. 6 anh hùng
C.7 anh hùng
D.8 anh hùng

Câu 9. Sự kiện nào sau đây mang lợi ích cho nông dân trong những năm 1951-1953 ?

A.Thành lập ngân hàng quốc gia Việt Nam(1951)
B.Ban hành chính sách về thuế nông nghiệp(1951)
C. Phát hành đồng giấy bạc Việt Nam mới(1951)
D. Chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm(1952)

Câu 10. Đảng và chính phủ chủ chương phát động quần chúng triệt để giảm tô, cải cách ruộng đất, lý do nào sau đây không đúng?

A. Xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân
B. Thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”
C. Nông dân phấn khởi ủng hộ cuộc kháng chiến
D. Vì giai cấp địa chủ là trở lực cho cuộc kháng chiến.

Câu 12. Đại hội nào đã quyết định tách Đảng cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam-Lào-Cam pu chia một Đảng Mác Lê Nin?

A. Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương(3-1935)
B. Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng(2-1951)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng(9-1960)
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI(12-1986)

Câu 11. Đại hội nào quyết định đưa Đảng cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai?

A. Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương(3-1935)
B. Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng(2-1951)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng(9-1960)
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI(12-1986)

Câu 12. Đại hội nào quyết định Đảng cộng sản đông dương đổi tên thành Đảng lao động Việt Nam?

A. Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng cộng sản Đông Dương(3-1935)
B. Đại hội đại biểu lần thứ II của đảng(2-1951)
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng(9-1960)
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI(12-1986)

Câu 13. Để bồi dưỡng sức dân thời gian nào Đảng,chính phủ đã phát động giảm tô và cải cách ruộng đất?

A. 1953
B. 1954
C. 1955
D. 1956

Câu 14. Thời gian nào Pháp đã đề ra kế hoạch Đờ-lát-đơ-tát-xi-nhi?

A. 1950
B. 1951
C. 1952
D. 1954

Câu 15. kế hoạch nào của Pháp đã làm cho cuộc kháng chiến của ta ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn?

A. Kế hoạch Rơve
B. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi
C. Kế hoạch Macsan
D. Kế hoạch Nava

Câu 16. Một trong những điểm chính của kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi là

A. đánh phá hậu phương, thả thổ phỉ thả gián điệp
B. giữ thế phòng ngự ở bắc bộ ở miền bắc
C. ra sức phát triển ngụy quân
D. xây dựng đội quân cơ động chiến lược mạnh

Câu 17. Đại Hội kháng chiến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp là

A. Đại Hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng
B. Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
C.Đại Hội đai biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
D .Đại Hội đai biểu toàn quốc của Đảng lân thứ VI

Câu 18. Đại Hội đại biểu lần thứ II của Đảng họp tại

A.xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang)
B. Ma Cao (Trung Quốc)
C.Thủ đô Hà Nội
D.Hóc Môn (Gia Định)

Các bạn xem thêm ở file đính kèm nhé!
 

Đăng nhập

Hoặc Đăng nhập sử dụng

Ôn thi THPT QG

Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. No shouts have been posted yet.

Tin tức bạn bè

D2KT wrote on Nguyễn Thành Sáng's profile.
Chúc Chú sinh nhật sức khoẻ ạ!
Trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất Hà Nội - Tiengtrung.vn
Học tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung đông học viên nhất tại Hà Nội. Học tiếng Trung trực tiếp với vua tiếng Trung youtube Dương Châu. I’m teaching Chinese. Pls visit to study https://tiengtrung.vn/
Được nghỉ hè rồi ^^

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Sinh Nhật

Diễn đàn Kiến thức

  • Diễn đàn Kiến thức (D2KT) dành cho học sinh - Teens kết bạn, học tập và chia sẻ sở thích. DiendanKienThuc.com đang thử nghiệm và xin giấy phép hoạt động mxh.